ForsideAktueltCISU på FolkemødetCISU på Folkemødet 2022

CISU og Levende Hav var også i 2022 vært for medlemsorganisationer på Folkemødet.

 

I 2022 var der program på kutteren torsdag, fredag og lørdag. Det kan du finde længere nede på siden.

 

Her er et link til Folkemødets egen evaluering af 2022 som pdf

Herunder kan du lytte til et udpluk af årets events:

 

Listen to "Folkemøde på Kutter Anton" on Spreaker.

Programmet torsdag 16/6

Ukrainere i Danmark fortæller om deres oplevelser i Ukraine, på flugt og her i Danmark.

Kom og hør, hvorfor det er vigtigt at oplyse og engagere danskere i global udvikling og om muligheden for at søge støtte fra de nye puljer OpEn – Udenrigsministeriets pulje for Oplysning og Engagement og GLOBUS – Puljen for Globalt Engagement, Uddannelse og Samarbejde.

De to puljer har meget til fælles, men er også forskellige:

1. OpEns formål er at skabe viden, holdning og handling ved at oplyse og engagere folk i Danmark i global udvikling og kan søges af civilsamfundsorganisationer, faglige organisationer, private virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og erhvervsdrivende fonde samt andre fonde, offentlige institutioner og selvejende- og kulturinstitutioner.

2. GLOBUS er en ny pulje, som har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og i det internationale udviklingssamarbejde sammen med partnere i det Globale Syd.

Til eventet kan du høre meget mere om puljerne og få svar på dine spørgsmål. 

Helsinki-Komiteen sætter spot på, hvordan politisering af religion virker som en trussel mod menneskerettigheder

Højt på dagsordenen i Danmark er lige nu at engagere de danske borgere i udviklingssamarbejdet. Mange unge især melder sig som frivillige og rejser afsted til det globale Syd for at gøre en forskel. Det bliver ofte set som værende en god mulighed for at lære mere om den lokale kontekst, de lokale udfordringer og udvikle interkulturel forståelse. Et dilemma opstår dog når frivillighed relaterer sig til udsatte børn og unge: hvordan overholder vi ’do no harm’ princippet? Hvordan kan danske unge bidrage positivt til lokale organisationer uden at skade børn og unge?  Deltag i snakken om hvordan vi bliver bedre til at beskytte børn og unge samt værne om deres rettigheder når unge rejser ud i verden. Her kan du bl.a. møde doktor Chrissie Gale der i mange år har arbejdet som konsulent på børnebeskyttelsesområdet samt det danske børnebeskyttelsesnetværk som består af 100% for Børnene, ATOS, CKU og SOS Børnebyerne.

Kvinde- og fredskampen har gået hånd i hånd i over 100 år og med mange vigtige milepæle. En af dem er FN’s sikkerhedsråds resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra år 2000.

Resolution 1325 blev båret frem af en global kvindefredsbevægelse, som et vigtigt brud med den konventionelle tilgang til krig, fred og sikkerhed. Og så er den feministisk i sin essens: 1325 insisterer nemlig på, at man altid tager udgangspunkt i kvinders sikkerhed, -inklusion og -repræsentation både før, under og efter konflikter. Kun sådan sikres varig fred, menneskelig sikkerhed og beskyttelse af de svageste.  

Men hvilken rolle spiller 1325 i dag? Husker vi 1325, mens vi opruster? Og hvordan lærer vi fra historien, når vi træffer militære-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger? Disse spørgsmål diskuterer Yildiz Akdogan, forkvinde i Kvinderådet; Trine Bramsen, ligestillingsminister og tidligere forsvarsminister; og Trine Pertou Mach, politisk chef i Oxfam Ibis og tidligere folketingspolitiker.

Programmet fredag 17/6

En debat om den manglende retsstilling for udlændinge specielt i ægtefællesammenføringssager har ministeren netop nedsat et udvalg – til et serviceeftersyn.
Men et yderligere emne er udlændinges generelt dårlige retsstilling, fx hvis udlændinge får en bøde (går over for rødt lys) kan vedkommende risikere at få frataget sin midlertidige opholdsret i Danmark.
Hvis en udlænding er ulovligt i Danmark, men bliver opdaget og viser et falsk identitet, får vedkommende i dag et sted mellem 10 og 40 dages fængsel. Dette afsoner udlændingen, der jo er klar over, at han/hun har forbrudt sig på reglerne, men hvis vedkommende så samtidig søger asyl, bliver han/hun fængslet, fordi lovgivningen giver mulighed for, at en asylansøger, der har forbrudt sig på loven, kan fængsles indtil deres asylsag bliver behandlet.

Håb og handling
handler om at arbejde med genopbygningsprojekter i Afghanistan. Najiba Akbari deler i en samtale med Kim Jensen sine  erfaringer fra sit arbejde i et krigshærget land og fortæller om hvordan man hiver verdensmålene på personniveau og hvordan vi i Afghan Daanish Foundation arbejder med verdensmålene i Afghanistan.

Vi har Marie Gad fra Dansk Industri, Helle Løvstø Severinsen fra IWGIA og Jacobo Ramirez fra CBS på scenen til en identitetsforbytningsevent. I den afslappede atmosfære på dækket af kutteren Anton vover vi for en stund at lægge vores egne dagsordener lidt på hylden og i stedet bytte udfordringer.
Emnet er store internationale forretningseventyr indenfor bæredygtige investeringer, due diligence og menneskerettighedsproblematikker.
 
Marie (DI) som jo til dagligt repræsenterer industrien giver et bud på, hvad hun tænker må være den største udfordring for civilsamfundsorganisationerne og deres partnere. Helle (IWGIA) hopper ud i at præsentere investorernes og virksomhedernes største udfordringer.
Jacobo (CBS) giver bud på løsninger i dette minefelt af ofte modsatrettede behov og ønsker.

Vi vil gerne invitere publikum til at være med til at tænke ’omvendt’ og hjælpe os med at se tingene fra hinandens perspektiv.

Cambodjas regnskove og oprindelige befolkninger bosat i og omkring skovene er truet af illegal skovhugst, hvor skovhuggere trænger ind i skovene for at fælde værdifulde træer, som fragtes ud af landet, hvor tømmerhugsten indtjener profit for store internationale virksomheder.  

Danmission vil gerne sætte fokus på dette problem og inviterer til debatarrangement under titlen: Solidaritet på Tværs af Landegrænser. Her skal vi undersøge, hvordan det danske civilsamfund kan bidrage til problemer med afskovning i Sydøstasien.  

Til at blive klogere på emnet har vi inviteret etnobotaniker Ida Theilade fra Københavns Universitet, som arbejder med netop disse problematikker gennem et samarbejde med lokale netværk i Cambodjas regnskove og unge repræsentanter fra civilsamfundet.  
 
Kom og bliv klogere på, hvordan vi herhjemme i Danmark kan stå i solidaritet med lokalbefolkninger i Cambodja, hvis hjem er truet.

Når vi har arbejdet med projekter for de mest udsatte mennesker, f.eks. mennesker med udviklingshandicap, i mere en 25 år er der meget at fortælle. AMIS – tidligere Det Europæiske Hus -er en lille NGO, der har arbejdet i mange af de tidligere sovjetstater og i Danmark. Der er mange og spændende fortællinger om dette arbejde. Og dem vil vi gerne fortælle om.

Men som oplæg til en debat om den ”lille” NGO i dagens udviklingsarbejde vil vi fokusere på nogle dilemmaer som f.eks. ”de store organisationer tager det hele og æder de små”, ”stigende administrative og tekniske krav til projektarbejde fra ansøgning til rapport”, ”manglende evne til at samarbejde blandt NGO’erne”.  

Ole Hammer har skrevet en jubilæumsbog i anledning af AMIS/DEHs 25 års jubilæum. Den er udgangspunktet for debatten. Men vi vil gerne debattere de dilemmaer, som vi har oplevet og oplever mere og mere.  

Indledere: Henrik Haubro og Ole Hammer

Har du lyst til at møde aktører, der interesserer sig for at engagere mennesker i Danmark i at gøre en forskel i verden? Til dette event åbner vi Kutteren Anton op for networking om oplysning og engagement og står til rådighed for at fortælle om den nye pulje OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.

Programmet lørdag 18/6

Tekstilindustrien er en af de mest miljøbelastende industrier i verden. Mode, ringe kvalitet og billige priser har ført til øget produktion af tøj, der hurtigt smides væk. Det er vigtigt at ændre dette mønster, og sætte fokus på genbrug, genanvendelse og bæredygtig produktion. Brugt tøj indsamles af godgørende organisationer, som sælger det genbrugelige tøj i genbrugsbutikker, eller til udlandet. Vi i UFF-Humana arbejder i forhold til Affaldshierakiet, hvor genbrug er højeste prioritet, derefter genanvendelse og til sidst forbrænding med energiudnyttelse. Vi modtager tøj, sko og tekstiler, som er rent og tørt. Vi sælger tøjet til professionelle tøjsorteringscentraler i Europa, og indtægterne fra salget betaler for driften af tøjindsamlingen og for vores øvrige aktiviteter. Overskuddet doneres til vores 3 formål: Ulandshjælp, miljøarbejde og oplysning. Vi har kontrakt med et eksternt konsulentfirma, som kontrollerer og dokumenterer mængder og kvaliteter fra indsamling til slutbruger.

GENTÆNK – Rethinking the future – A talk show by young people and for young people.
Two hours talk show hosted by Civil Connections and SDGWORLD discussing the future of Ownership, Sustainability, Identity, and local grassroots communities.
Come and join help us to dream the future and create local action. Meet for example representative from youth organizations and investors in the future.

Hvordan var det nu lige med det der demokrati? Er det ikke noget vi bare har? Eller tager vi det i virkeligheden for givet, og er der måske mere brug for at holde det ved lige, end du går og tror?

 

I en tid hvor demokratiet verden over sejler på en nedadgående kurve og demokratiske stater invaderes og forsøges undertrykket, bliver vi nødt til at kigge vores demokrati dybt i øjnene og give det et grundigere eftersyn. At tale om hvad det kan - og ikke kan - i sin nuværende form. Om hvordan vi kan udvikle det, så det kan endnu mere.

 

Deltag i dialogen, hvor deltagere på scenen, dig og resten af kutterens besætning giver demokratiet et serviceeftersyn. Eventet er en del af den finske fremtidsfond SITRA’s serie af dialoger om demokratiet ”Democracy Defenders Dialogues”.

 

 
 
 
 
 

 

Deltagere

 

Navn

Titel og organisation

Olesia Karpova

Ukrainsk flygtning på Bornholm

Vibe Klarup

Generalsekretær Amnesty International Danmark, formand Foreningen Folkemødet

Carolina Magdalena Meier

Generalsekretær Dansk Folkeoplysnings Samråd

Oskar Luge

Aktivist i Extinction Rebellion

Johan Galster

Partner og stifter af We Do Democracy

Efter mange års kamp for at få skabt et mere bæredygtigt og skånsomt fiskeri, ser det endelig ud til at lysne forude. Regeringen vil have forbudt fiskeriet med bomtrawl; der kommer nye trawlfrie zoner og der er nu også skabt et statskontrolleret mærke for skånsomt fangede fisk. Men denne store indsats, for at få minimeret brugen af bundslæbende og gravende fiskeredskaber, og en forbedret havnatur, ser nu ud til at drukne i jagten på sand, ral, grus og sten til store nye havneprojekter og kunstige nye øer. Målt på havnaturen synes bundtrawl at være myggestik, sammenlignet med de voldsomheder der følger med opgravning, sugning af råstoffer og dumpninger af de store mængder af havneslam der følger med de nye store projekter.

Vi bruger smagssansen og camera obscura-fænomenet til at forestille os en bedre verden og få en bedre indsigt i, hvordan vi kommer derhen. Du kan slå dig ned på vores taburet og få nye og overraskende redskaber til at opfatte virkeligheden. I fælleskab finder vi de vidtrækkende løsningsforslag, der skal til, og instituttets embedsmænd sørger for, at dine visioner bliver hørt i EU-systemet. Du kan også få en smagsprøve fra vores mobile, regenerative og resiliente køkken, hvor der vil være debat om fremtiden for EU’s landbrugspolitik.

We want to welcome all guests to the Kutteren Anthon when WaterAid Denmark explains Water sanitation and hygiene (WASH) and how building climate resilience is becoming necessary for us to uphold the goals of SDG 6.

Join an interactive event at Kutteren Anton to learn about the current WASH situation in the developing world. We will build the event around the WaterAid Denmark 2022 Quiz. The answers are illustrated by real cases from countries in Africa and Asia and spur discussions and insight.
 
We at WaterAid will start a debate about the current WASH situation in the world and how it can be related to building climate resilience using knowledge from the quiz and the audience.