ForsideAktueltStillingsopslag: CISU søger en forvaltningskonsulent

Ansættelse: Fastansættelse på fuldtid med start hurtigst muligt og senest den 1. november 2023.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se www.cisu.dk)

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Aarhus C

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail til ans@cisu.dk senest søndag den 17. september 2023.

Ansættelsessamtaler: Mandag d. 25. og evt. onsdag d. 26. september på sekretariatet i Aarhus.

Yderligere oplysninger: Forvaltningskonsulent Gunnur Johansen eller Marie Kirketerp Frandsen på 8612 0342.
 

CISU søger en forvaltningskonsulent, der sammen med de fire øvrige forvaltning­skonsulenter har lyst til at bruge sine administrative og forvaltningsmæssige kompetencer til gavn for danske civilsamfundsorganisationer og deres partnere i udviklingslande, der arbejder for en retfærdig og bæredygtig verden.

Vi har behov for en medarbejder, der vil trives med at varetage administrations- og driftsopgaver i forvaltningen af CISUs puljer. Derudover vil medarbejderen skulle vejlede ansøgere og bevillingshavere omkring puljerne og gennemføre tilsynsrejser i Danmark og hos partnere i udviklingslande.

 

Primære opgaver

 • Forvaltning. Dette indebærer screening af ansøgninger og budgetter, kontakt med det eksterne bevillingssystem, udarbejdelse af svarbreve og kontrakter til bevillingshavere, behandle anmodninger om udbetalinger samt ændringer af bevillinger, gennemgang af regnskaber for bevillinger samt bevillingshaveres årsregnskaber.
   
 • Vejledning og undervisning. Dette indebærer at vejlede ansøgere og bevillingshavere om forvaltning og administration af bevillinger fra puljerne, samt at afholde kurser om forvaltning af bevillinger fra CISU.
   
 • Tilsyn. Dette indebærer at tilrettelægge og gennemføre finansielle og forvaltningsmæssige tilsyn med bevillinger i udlandet og i Danmark. Det omfatter blandt andet 1-2 tilsynsrejser pr. år, samt løbende tilsyn med bevillingshavere.

 

Øvrige opgaver
Som en del af vores forvaltergruppe vil du ligeledes bidrage til CISUs øvrige administrative opgaver f.eks. monitorering og opsamling på ansøgningsrunder, udarbejdelse af materiale til CISUs bestyrelse og Udenrigsministeriet m.fl., samt udvikling af procedurer, retningslinjer og formater.
Du vil også deltage i tværgående udviklingsopgaver og arbejdsgrupper i sekretariatet. Det gør sig desuden generelt gældende, at du forventes at bidrage til den løbende optimering af arbejdsopgaver og processer.
Hvilke opgaver, du i øvrigt skal bidrage til, vil afhænge af dine konkrete kvalifikationer.

Kvalifikationer
Vi stiller ikke krav til en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men vi lægger vægt på, at du:

 • Har erfaring med forvaltning af bevillinger og/eller offentlige midler
 • Har erfaring med sagsbehandling og trives med administrative opgaver
 • Har talforståelse og lyst til at arbejde med tal. Kendskab til projektbudgetter og -regnskaber er en fordel
 • Har erfaring med vejledning og undervisning
 • Kan kommunikere tydeligt og behersker dansk og engelsk i skrift og tale
   

Det vil være dejligt, hvis du også:

 • Er systematisk, grundig og har personlig gennemslagskraft
 • Er imødekommende og løsningsorienteret overfor bevillings­havere og deres partnere
 • Kan bevare overblikket – også i en presset situation
 • Har kendskab til CISU som medlemsorganisation og CISUs puljer, samt kendskab til udviklingssamarbejde og/eller personlig erfaring med at arbejde i udviklingslande
 • Har kendskab til eller erfaring med arbejde med foreningsarbejde

 

Vi tilbyder
Et spændende job på en sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.
Forvaltningskonsulenten vil være en del af CISUs puljeforvaltningsgruppe og vil referere til sekretariatsledelsen.
 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Kort om CISU

CISU – Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af ca. 300 danske medlemsorganisationer, 30 ansatte og en omsætning på omkring 300 mio. kr. om året.
 

Læs mere om CISU her.