ForsideKurserHøjskoleweekend 2021

Vi glæder os til at invitere alle frivillige og ansatte i CISUs medlemsorganisationer til en højskoleweekend fyldt med global faglighed, fordybelse, samarbejde og hygge.

 

Fotograf: Cathrine Ertmann

 

Velkommen 12.-14. november 2021 på Brandbjerg Højskole.

 

Det danske civilsamfund og højskolebevægelsen har meget fælles historie og med CISUs Højskoleweekend stiler vi efter at få det bedste med fra begge dele. Temaet er Fremtidens partnerskaber. 

 

Programmet består af fire faglige spor og nogle fælles sessioner for alle deltagere med fx paneldebat, naturvandring og gæsteoplæg.

En af gæsterne er minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen, som deltager i en samtale om lokalt lederskab i civilsamfundspartnerskaber. 

 

Læs mere om temaet og de fire spor herunder. Bemærk, at spor 1 og 2 forløber over hele weekenden, mens spor 3 og 4 giver mulighed for mere fleksibelt at mikse sit eget spor for weekenden.

 

Klik på programmet her for at se i fuld størrelse

 

 

 

Tema

Civilsamfundet oplever store forandringer disse år med Covid19, klimaforandringer, hastige teknologiske udviklinger, indskrænkninger i råderummet og generelt trange demokratiske kår. Kloden rundt ser vi civilsamfundet tage initiativer og være en vigtig aktør i alt fra at skabe sammenhold og modstandskraft, stå i frontlinjen under og efter katastrofer, til at protestere og holde magthaverne i ørerne.

 

Civilsamfund lokalt er med andre ord stadig mere på banen i deres egen ret – og har i den sammenhæng også problematiseret, hvordan det internationale bistandssystem fungerer. Det har ført til en mere højlydt diskussion, hvor lokale partnere efterspørger ’shifting the power’ og mere ’localisation’. Dette er en diskussion, der for alle medlemsorganisationer af CISU bør mane til et eftersyn af vores egen måde at tænke partnerskab på! Vi fremhæver ofte vores partnerskaber som en bærende værdi – men er den måde vi praktiserer partnerskab på faktisk tilpasset tidens tendenser og krav fra partnere?

 

Fundamentet i civilsamfundet er samarbejde mellem mennesker – lokalt, nationalt og internationalt. Vilkårene for det samarbejde er udfordret på mange fronter, men de store forandringer skaber også nye muligheder. På Højskoleweekenden vil vi meget gerne stimulere en tværgående debat om, hvorvidt vores tilgang til partnerskaber er tidssvarende?

 

Det kan foregå i flere rum: dels i pauserne mellem de enkelte kursusmoduler, dels som del af diskussionen i flere af kurserne, og ikke mindst ved paneldebatten lørdag eftermiddag – som kunne føre til kærlige selvkritiske refleksioner under lørdagens festmiddag!

 

Vi vil invitere internationale repræsentanter med stærke holdninger til denne debat, som både vil være med til paneldebatten og i de uformelle diskussioner i løbet af weekenden.

 

Så der skulle være lagt op til en levende debat!

 

 

De fire faglige spor:

Vil du gerne lære mere om, hvordan man forbereder og planlægger det gode civilsamfundsprojekt? Så er dette kursus det rette for dig.

 

Vi tager afsæt i elementer af forandringsteori (ToC) og resultatrammen (LFA) til at designe et projekt og benytter faserne i Project Cycle Management (PCM) til at præsentere forskellige trin i processen frem til et færdigformuleret projekt. I vil under kurset anvende konkrete redskaber på en case, og der vil være god tid til at afprøve, hvordan de forskellige redskaber fungerer i praksis.

 

Kursusansvarlige: Mette Kjærtinge og Christoph Lodemann

 

Bemærk: Dette spor forløber over hele weekenden. Sporet kan ikke vælges, hvis man kun deltager til noget af weekenden, eller hvis man ønsker at deltage på moduler fra andre spor. 
 

Brænder du for det udviklingsarbejde, din forening laver? Vil du gerne have, at flere kender til og bakker op om jeres vigtige arbejde? Og vil du lære at motivere flere til at tage del i det?


Så er meningsdanner for civilsamfundets rolle i det danske udviklingssamarbejde noget for dig!

 

Kurset indeholder undervisning i personlig storytelling og metoder til at motivere andre til at deltage i din forenings arbejde og skriftlig og mundtlig meningsdannelse, der skaber engagement i global udvikling.

Underviser på kurset er Karen Lumholt, journalist med speciale i civilsamfund, frivillighed og organizational storytelling.

Hun har arbejdet med strategisk storytelling som selvstændig konsulent i mange år og blandt andet trænet pædagogiske ledere og andre offentligt ansatte samt frivilligcentrene i at blive bedre til at formidle hvilket fantastisk arbejde, de gør. 
 

Hun er desuden forfatter til bogen “Historier der flytter mennesker - storytelling i forandringsprocesser.” Læs mere på www.karenlumholt.dk.


 

Kursusansvarlige: Camilla Bøgelund og Andrea Kiel Christensen
 

Bemærk: Dette spor forløber over hele weekenden. Sporet kan ikke vælges, hvis man kun deltager til noget af weekenden, eller hvis man ønsker at deltage på moduler fra andre spor. 

 

3.1. Integrér klima i jeres udviklingsarbejde (fredag og lørdag)

Der er et stigende behov for at adressere klimaudfordringer og integrere klimahensyn og klimatilpasning i udviklingssamarbejde indenfor en række indsatsområder. 

 

CISU har udviklet et Climate Integration Tool, som er et praktisk orienteret hjælperedskab til at integrere klima i udviklingssamarbejde.

 

På første modul af kurset introduceres, hvordan Climate Integration Tool kan bruges i designfasen af et projekt til at undersøge, hvor der er potentiale for at integrere klima i udviklingsindsatser samt til at udvikle konkrete outputs og aktiviteteter. På anden del af kurset prøver vi tool’et af som en del af projektudvikling på forskellige cases.

 

Deltagerne opfordres til at medbringe egne projektideer eller eventuelle igangværende projekter, hvor de gerne vil integrere et klimaelement.

 

Kursusansvarlige: Maria Graversen og Lotte Asp Mikkelsen

 

 

3.2. Magt og social forandring (lørdag)

Synlige og usynlige magtforhold afgør, hvilke forandringer der sker i et samfund, og en grundig analyse af disse skaber grundlag for succesfuld fortalervirksomhed. På dette kursus vil vi gennemgå konkrete værktøjer, der kan kvalificere magt- og interessentanalysen og øge chancen for at skabe positive forandringer.

 

Kursusansvarlige: Søren Asboe Jørgensen og Theis Dencker

 

 

3.3. Organisatorisk bæredygtighed og resiliens #2 (søndag)

I dette kursus vil vi se på, hvordan vi kan sikre stadigt større lokalt ejerskab i vores partnerskaber samt undersøge de dimensioner, der udfordrer dette.

Vi vil med afsæt i et oplæg fra WACSI (West African Civil Society Institute) indkredse, hvilke elementer der set fra deres perspektiv kan bidrage til en større lokalisering og øge ejerskabet til såvel strategier og ressourcer.

 

Forbered jer på måske at blive udfordret på jeres måder at arbejder med partnerskab!

 

NB: Dette kursus er det andet i en række af kurser, der forsøger at tematiske relevante dimensioner af organisatorisk bæredygtighed og resiliens. Første kursus ser på ’Lokal ressource mobilisering’ og afholdes i oktober. De to kurser er uafhængige, og deltagelse i det ene forudsætter ikke deltagelse i det andet.

 

Kursusansvarlige: Theis Dencker og Søren Asboe Jørgensen

 

4.1. Sikkerhedskursus (fredag og lørdag)

Sikkerhed er vigtig for alle foreninger, særligt rejsesikkerhed for de som har aktiviteter udenfor landets grænser. Kurset omfatter sikkerhed for frivillige og ansatte, samt organisationen selv.

 

Som deltager får I gode råd til udarbejdelse af sikkerhedspolitik og procedurer, duty of care principperne, forsikring, indblik i træningsmuligheder samt praktiske opgaver og erfaringsudveksling.

 

Kursusansvarlige: Bolette Kornum og Andreas Møller Andersen

 

 

Spor 4.2. Bestyrelsesansvar (lørdag)

CISU sætter spot på bestyrelsens vigtige roller og nogle af de udfordringer, man som bestyrelse kan støde på. Som deltager vil du få blik for særlige ansvarsområder, I som bestyrelse har som øverste ledelse af en forening. Herunder, bestyrelsens økonomiske, juridiske og arbejdsgiveransvar.

 

Kursusansvarlige: Iben Westergaard Rasmussen og Solveig Nielsen

 

 

Spor 4.3. Regnskab og finansielt tilsyn (søndag)

God økonomistyring er alfa og omega for alle projektbevillinger. Vi vil derfor gennemgå CISUs krav til økonomistyring og komme ind på de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en projektbevilling. Desuden vil vi gennemgå værktøjer til at udføre finansielt tilsyn hos partnerne.

 

Kursusansvarlige: Iben Westergaard Rasmussen og Solveig Nielsen

 

 

Det endelige program er stadig under udarbejdelse, så følg med på denne side, hvor vi opdaterer løbende. 

 

Har man spørgsmål eller kommentarer om højskoleweekenden, er man meget velkommen til at kontakte Søren Asboe Jørgensen (saj @ cisu.dk) eller Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk)

 

Vi regner med at kunne være mindst 50 deltagere på højskolen. Pladserne fordeles efter 'først til mølle', så husk at tilmelde dig og andre i din forening hurtigst muligt. 

 

Har man planer om besøg fra en partnerorganisation i efteråret, så er de også meget velkommen på Højskoleweekenden.

 

Tilmelding sker via CISUs kursustilmeldingsside her. Senest tilmelding er 12. oktober.

 

Man kan tilmelde sig hele weekenden, fra fredag-lørdag eller fra lørdag-søndag. Og man kan vælge, om man ønsker enkeltpersons- eller flerpersonersværelse (se mere information i kolonnen til højre). 

 

Vi sender efterfølgende et spørgeskema ud, hvor man både kan tilmelde sig de enkelte spor eller kursusmoduller på weekenden. I samme spørgeskema, får man mulighed for at angive, hvem man ønsker at dele værelse med. 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Programmet starter kl.17 fredag og slutter ca. kl.14 søndag. 

 

Man kan deltage hele weekenden eller vælge blot én overnatning. 

 

CISU arrangerer fællestransport fra/til Vejle Station ved weekendens start og slut.

 

Pris og overnatning

CISU dækker de fleste omkostninger, men der vil være lidt brugerbetaling.

 

Priserne inkluderer logi, kost og kursusindhold. 

 

Flerpersoners-værelse:

1 overnatning = 700 kr.

2 overnatninger = 1.250 kr.

 

Enkeltværelse:

1 overnatning = 1.100 kr. 

2 overnatninger = 1.700 kr. 

 

Bemærk: Flerpersoners-værelser er med to eller tre senge. Har man ønsker til personer, man gerne vil dele værelse med, skal vi nok sikre dette så vidt muligt.