ForsideHistorier fra CISU
CISUs Verdenskort

CISUs Verdenskort

På CISUs Verdenskort kan du gå på opdagelse i bevillinger, medlemsorganisationers aktiviteter og deres lokale partnere.

Klik her for at besøge verdenskortet i et helt browser-vindue

Bogen "A house made of sticks" indeholder hverdagsfortællinger fra unge i Gaza og Vestbredden. Formålet er at informere og motivere et bredt dansk publikum til at engagere sig i palæstinensernes liv under besættelsen.

Vi har set en stigning i medlemstal, nyhedsbrevsabonnenter og Instagram-følgere, som kan blive livslange støtter af DHIP og være engagerede i Palæstina. Ved boglanceringen modtog vi 24 SMS-donationer fra danskere, og 2 af 8 praktikantansøgere i foråret 2023 hørte om os gennem dette projekt og ønskede at være en del af vores arbejde.

Mercy Ships- Danmark har takket være denne pulje haft mulighed for at eksperimentere med at engagere specifikke grupper på sociale medier, hvor vi har gennemført gamification-tests. Disse tests har åbnet nye muligheder for os og givet os mod til at dykke ned i dette område, der konstant ændrer sig. Ved aktivt at arbejde med definerede målgrupper har vi kunnet producere materiale, der er målrettet disse grupper, og som har været anvendeligt for os på nye steder, herunder på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Himmelske Dage, Folkemødet på Bornholm og det Maritime Folkemøde. Disse begivenheder har langt overgået vores oprindelige mål for projektet. Puljen har derfor givet os mulighed for at nå ud til flere mennesker og engagere flere danskere i at deltage i Mercy Ships' arbejde og rejse som frivillige ombord på vores hospitalsskibe.

Migration Policy Labs var to heldagsworkshops, der fandt sted i Aarhus og København i efteråret 2021. Disse workshops involverede studerende fra forskellige fagområder og havde til formål at udvikle strategier til at forbedre livet for LGBTIQ+-personer uden for Europa, der er på flugt. Ved hjælp af en innovativ workshop-metodologi blev de studerende engageret og gjort bevidste om deres egen evne til at skabe forandring.

Deltagerne præsenterede og forsvarede entusiastisk deres strategier for et panel af eksperter fra akademiske, politiske og praktiske organisationer. Efterfølgende blev mere end halvdelen af deltagerne en del af LGBT Asyls nye Migration Policy Working Group, der vil fortsætte udviklingen af strategierne og forsøge at integrere dem i LGBT Asyls internationale og politiske aktiviteter. Dette giver deltagerne mulighed for at lære mere om udfordringerne, som LGBTIQ+-personer på flugt står over for, samtidig med at de bidrager til LGBT Asyls politiske arbejde og potentielt bliver talspersoner for LGBTIQ+-flygtninge i relation til andre interessenter.

Tweens-piger i Danmark fik et personligt indblik i pigelivet i Nepal, og det var et meget afbalanceret indtryk:

  1. Der blev aldrig nævnt, at pigerne i Nepal havde det "synd" eller at deres liv så "fattigt ud".
  2. Der var fokus på positive fælles aspekter, såsom at de også havde kæledyr eller store dyr.
  3. Der blev fremhævet konkrete forskelle, som f.eks. at de hjalp meget derhjemme og at deres huse var anderledes med forskellige farver og indretning af køkkenerne.
  4. Projektet gav også pigerne mulighed for at se, at piger i Nepal nogle gange kunne mere end dem. En af pigerne fra vores gruppe i Lyngby udtrykte det på denne måde: "Deres videoer var bedre end vores! De filmede det, de laver, mens vi filmede det, vi har!"

Denne oplevelse gav pigerne en nuanceret forståelse og et bredere perspektiv på pigelivet i Nepal, samtidig med at de kunne anerkende forskelle og ligheder mellem deres egne liv og dem i Nepal.

Indsatsen fokuserede på udvalgte sårbare grupper både i Danmark og i Det Globale Syd med det formål at engagere bredt ved at skabe dialog mellem disse særlige og ofte oversete grupper. I disse dialoger bliver de fælles problemstillinger, som deltagerne står overfor, synlige, selvom de optræder i forskellige kontekster. De fire danske organisationer, der arbejder med hver deres udsatte gruppe, havde oprindeligt ingen eller kun begrænset engagement i praktisk udviklingssamarbejde. Fokus på lignende vilkår for disse grupper i Det Globale Syd skaber grundlaget for både politiske og praktiske indsatser.

Vi lykkedes med at engagere 18 unge, hvoraf 16 var mænd i alderen 20-35 år fra DTU, til at dedikere sig og til at sætte sig ind i livet som en fattig ung kvinde og hendes behov i forhold til en sundhedsapp. Dette engagement strakte sig over en periode på 5 måneder, hvor de faktisk udviklede 4 brugbare apps. Resultatet var, at de fik et positivt indtryk af, at de som tekniske studerende kan bidrage til at bekæmpe social ulighed.

Gennem vores 16 Youth Hubs har vi formået at inddrage 370 unge i arbejdet med klimaretfærdighed på globalt plan. Vi har diskuteret konkrete eksempler fra hele verden og samlet ambitiøse visioner fra de unge deltagere om en mere socialt og miljømæssigt bæredygtig verden. Vi har også udarbejdet en handleplan for udvikling, som vi har overrakt til lokale, nationale og EU-politikere. Vi venter stadig på det endelige positionspapir fra layout-processen, men det vil være tilgængeligt på vores hjemmesider www.noah.dk og www.utopier.dk samt blive sendt til politikere både i EU og lokalt i Danmark.

Gennem vores brede oplysningsarbejde, herunder podcasts, interviews og sociale medier, har vi nået tusindvis af unge både i Danmark og på europæisk niveau med budskabet om, at vi skal tænke mere komplekst, holistisk og solidarisk, når vi søger efter de bedste løsninger på vores tids globale udfordringer.

I perioden september 2020 til april 2022 har Operation Dagsværk besøgt ungdomsuddannelser og efterskoler over hele landet med det formål at skabe større motivation og mod til at handle solidarisk med unge rundt omkring i verden og i overensstemmelse med FNs verdensmål.

Gennem workshops og oplæg har mange unge taget stilling til komplekse og udfordrende globale problemstillinger. De har brainstormet og udviklet idéer til konkrete handlinger, som vil skabe opmærksomhed om unges livsvilkår og uddannelsesmuligheder andre steder i verden.

Act Now-projektet har haft en betydningsfuld indvirkning på to områder. For det første har det gjort det muligt at uddanne 44 aktivister inden for klimaaktivisme, klimaretfærdighed og oplægsholdning. Disse uddannelsesdage har ikke kun været vigtige på grund af de 21 oplæg, der er blevet afholdt for 650 personer, men også fordi de har givet aktivisterne en selvtillid i deres aktivisme, som de ikke tidligere havde haft, og skabt nye relationer mellem aktive personer fra forskellige dele af landet.

For det andet er der for første gang borgere, der har gået på gaden i hele 25 forskellige byer for at kræve lokal grøn omstilling. I 19 af disse byer er arrangørerne for første gang en aktiv del af Klimabevægelsen. Dette gør det lettere i fremtiden at samle folk fra endnu flere dele af landet, hvilket er vigtigt, da klimabevægelsen hidtil primært har været forankret i de større universitetsbyer. For arrangørerne er dette meningsfyldt, da det bekræfter deres engagement i kampen for klimaet.

Pieces for Palestine har styrket unges evne til at være frontfigurer i udbredelsen af konstruktiv opmærksomhed om situationen i de palæstinensiske områder. Dette er blevet opnået gennem skabelsen af kreative debatindlæg, optræden og spredning af disse indlæg, hvilket har fungeret som katalysatorer for demokratisk debat.

På en række sommercamps og festivaler har Pieces for Palestine mødt unge, der havde begrænset viden om Palæstina. Disse unge deltog i oplæg og workshops, og ved dagens afslutning havde de skabt streetart-værker, hvor de udtrykte deres nye viden. Endvidere valgte etablerede poeter og rappere, herunder eksempelvis Per Vers, som tidligere ikke havde rappet om Palæstina, at deltage i Pieces for Palestine og skrive et vers til den fælles komposition. Da mange unge lytter til rapmusik, vil de nu høre tekster, der omhandler Palæstina, fra etablerede kunstnere.

Projektet har styrket kapaciteten hos frivillige i samfundene i Gulu, Masaka og Kampala-distrikterne. Disse frivillige er i stand til at identificere torturofre i deres samfund og foretage nødvendige henvisninger, som blev observeret blandt de 24 torturofre, der blev henvist til ACTV (Advocacy for the Prevention of Torture and Ill-treatment) for støtte. Desuden er de i stand til at gennemføre effektiv samfundsudvikling for at øge bevidstheden om krænkelser af menneskerettighederne og de tilgængelige mekanismer til at støtte torturofre. Dette har bidraget til at imødegå den indskrænkede borgerplads, da mange mennesker engagerer sig i at kræve deres rettigheder.

På samme måde har projektet øget opmærksomheden om vigtigheden af effektiv dokumentation af tortur og mishandling som et redskab, der kan bruges til at genoprette borgerpladsen. Organisationer har for første gang gjort dette til et diskussionstema under FN's dag for mindet om ofrene for tortur samt under forskellige talkshows arrangeret af civilsamfundsorganisationer.

Aktiviteter og træning med fokus på at øge befolkningens opmærksomhed omkring Covid-19 og menneskerettigheder har bidraget til, at folk er blevet opmærksomme på de overtrædelser og misbrug, der er forbundet med de restriktive foranstaltninger indført af regeringen, og har hjulpet med at finde passende løsninger. Derudover har mange oplevet en lettelse fra frygten for at blive anholdt og tilbageholdt, som var til stede tidligere. Mediepersoner har fået en betydelig lettelse, da de har haft adgang til de retlige dokumenter og kendskab til de rettigheder, der er beskyttet af landets forfatning vedrørende presse- og mediefrihed. Anholdelse og løsladelse af aktivister ved hjælp af juridisk bistand fra involverede advokater har givet andre mediepersoner frihed og tillid under interventionen. Anvendelsen af onlinekurser er blevet en integreret del af kommunikationsorganers rutiner, herunder lokale tv- og radiostationer. Implementeringen af foranstaltninger vedrørende misbrug, krav om ansvarlighed fra myndighederne samt valg af ledere til foreninger eller grupper har også fundet sted.

Indsatsen har ført til betydningsfulde ændringer. Både samarbejdspartnere og unge grupper har opnået en dybere forståelse af udfordringerne ved at arbejde i et indskrænket miljø. Deres organisationskapacitet og modstandsdygtighed er blevet styrket. Gennem forskellige advocacy-initiativer er forholdet mellem samarbejdspartnere, unge grupper og regeringsrepræsentanter blevet styrket, hvilket gør det lettere for organisationerne at fungere. Derudover er der blevet etableret en fælles tilgang til at levere tjenester til sårbare grupper og enkeltpersoner, hvilket har resulteret i direkte støtte til mange unge.

Det honduranske valg i 2021 blev bemærkelsesværdigt på grund af den rekordhøje deltagelse af unge, hvor 51% eller næsten to millioner vælgere mellem 18 og 39 år deltog. Dette er en betydelig bedrift inden for deltagende demokrati efter flere valg med høj ungdomsfravær. Gennem denne indsats blev unge gjort opmærksomme på betydningen af deres deltagelse i politiske og demokratiske rettigheder. Initiativerne med at samle unge frivillige fra forskellige grupper og sektorer samt skabe synergier med civilsamfundsorganisationer og lokalsamfund bidrog til at styrke de unges evner, inspirere og hjælpe dem med at deltage i valget og øge deres valgdeltagelse. Samlet set lykkedes det partnerne at mobilisere 1.197 valgobservatører, der aktivt overvågede valgprocessen og dækkede 287 valgsteder på landsplan. Derudover offentliggjorde 122 politiske kandidater, herunder fire præsidentkandidater, deres formuer, skatteoplysninger og interesseerklæringer gennem 3 de 3-metoden, hvilket bidrog til større gennemsigtighed og ansvarlighed.

Indsatsen for at styrke civilsamfundets akutte respons over for vold mod kvinder i Palæstina har bidraget til udvidelsen og forbedringen af støtten til kvinder, der udsættes for vold under COVID-19-pandemien. Civile aktører, der arbejder imod den stigende vold mod kvinder under pandemien, har fået nye redskaber i deres arbejde med fjernrådgivning til overlevende af vold. Derudover har indsatsen vist betydelige fordele ved de advocacy-indsatser, som civilsamfundsorganisationer gør for at bekæmpe vold mod kvinder. Gennem fælles og intensiverede advocacy-indsatser har palæstinensiske kvindeorganisationer oplevet en styrkelse af det civile rum og formået at sætte vold mod kvinder på den politiske dagsorden under COVID-19-pandemien. Endelig har indsatsen bidraget til de fælles bestræbelser mellem RWDS og Danner-partnerskabet, der arbejder for bedre støtte og øgede rettigheder for kvinder, der er overlevende af vold i hjemmet i Palæstina.

En kort opsummering af de vigtigste ændringer som følge af denne indsats:
• Det var muligt for de sociale organisationer, der udgør Citizen Agora of San Jacinto, at mødes igen og genoptage rum for dialog og politisk deltagelse.
• Unges deltagelse i processer for at holde beslutningstagere ansvarlige for at sikre borgernes rettigheder, herunder unge fra Agora, der indsamlede underskrifter til byrådsmødet, og også deltog i valgpolitiske rum som de Kommunale Ungdomsråd, hvilket resulterede i tildelingen af tre pladser i Ungdomsrådet.
• Større kendskab til regionale udviklingsplaner blandt samfundet og udarbejdelse af et kollektivt sikkerhedsforslag for området af Citizen Agoras samt anerkendelse af arbejdet fra ledelsen af Citizen Agoras af kommunale embedsmænd og andre interessenter samt den bredere samfund i Montes de Maria.
• Som et resultat af denne proces med udvikling af forslag blev der tilført nye mennesker til Agora, hvilket styrkede forholdet mellem det regionale rum for fredsopbygning og den lokale agora og øgede den bredere modstandsdygtighed og bæredygtighed i det civile samfunds netværk.

- Unge uformelle handlende blev udstyret med digitale færdigheder, hvilket gjorde det muligt for dem at markedsføre, annoncere og sælge deres varer via sociale medieplatforme, efter at de blev forbudt at drive forretning af regeringen.
- Projektet har hjulpet med at skabe en bro mellem rettighedshavere og løsningsaktører ved at samle dem på platforme, hvor hver part kunne give udtryk for deres synspunkter. Dette omfatter webinars og Twitter-chats, der blev afholdt med embedsmænd fra City of Harare og Bulawayo, hvilket tidligere var uopnåeligt.
- Opbygning af unges modstandsdygtighed over for chok gennem selvorganisering i digitale WhatsApp-grupper til solidaritet, koordinering og modstand mod regeringen, herunder opsparing gennem sparegrupper til responsiv handling.
- Advocacy-færdigheder for unge, der resulterede i Bulawayo Youth-modelpolitik, decentralisering af markeder og andre advocacy-initiativer.
- Videnstilegnelse for unge gennem faktatjekkede historier og opfølgning på løfter, hvilket har medført, at unge holder myndighederne ansvarlige.

Projektet har medført betydelige ændringer i håndteringen af restriktioner på det civile rum som følge af COVID-19-foranstaltninger. Personer med handicap (PwDs) og forældre til børn med handicap (CwDs) har fået styrket deres stemmer og har holdt ansvarlige myndigheder ansvarlige for at beskytte deres rettigheder, der blev krænket af restriktionerne. Fem anbefalinger om tilgængelighed af fjernundervisning blev inkluderet i undervisningsministeriets dekret om procedurer for fjernundervisning på gymnasialt niveau. Dette skete som følge af, at de nationale myndigheder blev opfordret til at imødekomme det kritiske og presserende behov for at levere inkluderende COVID-19-respons på nationalt og lokalt niveau. Civilsamfundsorganisationer (CSOs) og PwDs blev styrket som vagthunde for Armeniens udviklingsdagsorden for at sikre handicapsrettigheder og en mere inkluderende national krisehåndtering. Som følge heraf blev der udgivet seks medierapporter og korte videohistorier af medieorganisationer. Desuden blev 12 handicapsorganisationer (DPOs) inddraget i udarbejdelsen af HR Defender's nationale menneskerettighedsrapport.

Projektet gjorde det muligt for borgerne at fortsætte med at mobilisere, organisere sig og protestere, på trods af de udfordringer, som pandemien skabte. Herunder blev retten til at organisere sig, forene sig, forsamles, ytre sig og deltage i det offentlige liv (f.eks. civile pligter som at stemme) bevaret, på trods af udfordringerne. Det er værd at bemærke, at borgerne og de organisationer og institutioner, de repræsenterede, formåede at forbedre deres digitale/cyber-sikkerhed både i bevidsthed og praksis. Desuden var målgrupperne nedenfor i stand til at opbygge deres ledelseskapacitet, især blandt de unge, hvilket blev demonstreret ved deres deltagelse i valg i nogle af de repræsenterede lande (f.eks. Zambia, Malawi og Uganda). Med denne evne kom også evnen til at indsamle beviser om spørgsmål vedrørende offentlig politik, levere analyser og påvirke ansvarlige myndigheder på både lokalt og nationalt plan. Endelig medførte projektets regionale og kontinentale omfang etableringen af alliancer mellem forskellige sociale bevægelser, sager og NGO'er.

En af interventionens vigtigste resultater er den opnåede viden gennem kortlægningsøvelsen i Kalangba. Denne viden giver information til Technical Working Group, the Ministry of Land og World Bank Sierra Leone Land Administration Project-staben samt civilsamfundsorganisationer om potentialet og kvaliteten af dronekortlægning og hvad der skal tages i betragtning ved fremtidige kortlægninger. For det andet blev FBC-studerende introduceret til droner, hvilket kan øge deres interesse for brugen og udviklingen af droner samt potentielt sikre færdigheder i landet til at udvikle dette felt yderligere i fremtiden. EWB DK og dets partner har identificeret stor interesse i at introducere ny teknologi i NGO-projekter, især inden for data og overvågning. Dog har EWB DK også gennem sine år med aktiviteter i landet identificeret en betydelig mangel på færdigheder og evner til at arbejde med ny teknologi.

Før interventionen havde unge kvinder i Chipata-distriktet ingen adgang til ungdomsstøttefonde på grund af manglende organisering og en platform, hvor de kunne give udtryk for deres problemer og engagere deres ledere. Imidlertid har etableringen af Young Women Civic Engagement Forum (YWCEF) i Chipata givet dem en platform til at engagere deres civile ledere, give udtryk for deres problemer samt lobbye for ungdomsstøttegrants fra den zambiske regering. Forskellige interessenter som det lokale råd og civilsamfundsorganisationer engagerer nu Civic Engagement Fellows i møder, der påvirker og drøfter de unges velfærd. I modsætning til før er traditionelle og samfundsledere nu mere åbne over for ideen om at have repræsentation af unge kvinder i samfunds- og lokalstyringsstrukturer. Byrådsmedlemmerne har omfavnet de unge kvinder i deres valgkredse og konsulterer jævnligt YWCEF om, hvordan de bedst kan mobilisere og engagere unge kvinder i deres udviklingsdagsordener for valgkredsene.

Indsatsen fandt sted i Danmark, hvor der blev skabt et rum for udveksling og læring om køn, ligestilling og feminisme. Gæster fra forskellige lande bidrog til en debat om dekolonialisering af udviklingsbistand med en feministisk tilgang. Dette satte fokus på vigtigheden af at inkludere feministiske perspektiver i arbejdet med at styrke det civile rum. Gennem deltagelse i arrangementer som Talk Town og møder med organisationer som Globalt Fokus blev der skabt en platform for at dele erfaringer og ideer.

Gæsterne udtrykte, at mødet med andre feministiske aktivister og oplevelsen af fællesskab var inspirerende og gav håb. Det skabte en følelse af solidaritet og styrkede deres identitet og aktivisme. Det var især vigtigt for queer-personer at være i et trygt rum som Talk Town, hvor de kunne udtrykke deres kønsidentitet frit og føle sig forstået og anerkendt.

Denne indsats har bidraget til at skabe bevidsthed om vigtigheden af feministiske perspektiver i arbejdet for ligestilling og rettigheder og har styrket netværket af feministiske aktivister på tværs af grænser.

Denne indsats har kortlagt og dokumenteret programmer og tjenester inden for tidlig barndomsudvikling (ECD) på nationalt plan i Etiopien. ECD omfatter forskellige initiativer, der fremmer børns udvikling og trivsel i de tidlige år. Indsatsen har skabt et overblik over implementeringen af disse programmer og identificeret vigtige aktører, herunder civilsamfundsorganisationer, regeringen og forskningsinstitutioner. Formålet er at styrke samarbejdet mellem disse aktører for at undgå overlapning af ressourcer og opnå bedre resultater inden for ECD i landet.

Et vigtigt resultat af interventionen er oprettelsen af en strategisk alliance, der vil samarbejde om skovbevarelse i Amazonas og Chiquitano-regionen i Sydamerika som en samlet enhed. Efter en uges workshop er de tre alliancepartnere blevet tættere på hinanden, og sociale bånd er blevet styrket. Der er opnået en større viden og forståelse for hinandens arbejde og visioner, hvilket vil gavne det fremtidige samarbejde og have betydelig indflydelse på udviklings- og naturbeskyttelsesarbejdet i regionen på lang sigt.

Interventionen skabte rum og mulighed for, at alle deltagere sammen kunne reflektere, diskutere og foreslå måder at styrke og forbedre kommunikation, engagement og samarbejde gennem hele projektets forløb. Gennem interventionen fik Ingeniører Uden Grænser (EWD) og vores partnere en bedre forståelse af, hvordan vi gensidigt kan styrke samarbejdet. Når det kommer til nye projekter, er det vigtigt for EWD at engagere sig allerede på konceptudviklingsstadiet og systematisk drage fordel af tidligere erfaringer kombineret med grundig analyse og forståelse af de lokale samfunds behov. Tættere samarbejde gennem alle faser af et projekt vil også styrke synergierne mellem EWD's stærke tekniske ekspertise og partneres dybe forståelse af den lokale kontekst og sektorerne, de arbejder i. Vores partnere blev også opmærksomme på potentialet ved at dele deres forskellige kompetencer, erfaringer og netværk gennem fælles projekter, og potentielle muligheder blev allerede drøftet under workshoppen.

CISUs Medlemsorganisationer

CISUs Medlemsorganisationer

CISUs medlemsorganisationer afspejler en mangfoldighed at de er folkeligt forankrede og er præget af entusiasme og engagement. Ofte er har de et fagligt, religiøst eller holdningsbaseret fællesskab, men der kan være mange andre ting, der engagerer dem. Nogle har været medlem i mange år, mens andre melder sig ind og ud i takt med stigende eller faldende aktivitetsniveau.
Herunder er en liste af de organisationer, der lige nu er medlem af CISU.

Klik her for at få listen i et helt browser-vindue