ForsideKontakt CISU

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-14.00) eller den fælles hovedmail: cisu @ cisu.dk.

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Kontakt i forbindelse med klager/whistleblowing

Klager og henvendelser om misbrug kan ske anonymt her

 

Henvendelser vedrørende forvaltning af bevillinger

Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk

FRAME, VOICE, REPORT!: cisu@framevoicereport.org
 

Pressehenvendelser
Kontakt Kim Jensen, kommunikationsansvarlig på kj@cisu.dk eller  6915 1959 eller sekretariatsleder Jeef Bech på jb@cisu.dk. 

 

Rådgivere
Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk.

 

Lotte Asp Mikkelsen

Særligt fokus: Generel rådgivning, evaluering, strategiske processer, frivillighed.

E-mail: lm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953

Theis Dencker

E-mail: tde@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964

Søren Asboe Jørgensen

Søren er kursusansvarlig. Han arbejder også med generel rådgivning og ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Jacob Thorsen

Jacob er rådgiver hos CISU og arbejder udover rådgivning også med retningslinjer for Civilsamfundspuljen og programmer.

E-mail: jt@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

Christoph Lodemann

Christoph er ansvarlig for Den danske Nødhjælpspulje DERF. Derudover arbejder han for sammenhæng mellem nødhjælp og udvikling i skrøbelige kontekster. Christoph er også involveret i generel rådgivning og kurser.  

E-mail: chl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Rikke Sig Hansen

E-mail: rsh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1971

Mette Kjærtinge

Mette er rådgivningsansvarlig i CISU. Hun arbejder udover generel rådgivning med monitorering, evaluering og læring samt privatsektorsamarbejde. 

E-mail: mek@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

Maria Graversen

Maria er ansvarlig for CISUs klimainitiativer. Udover klimakurser og generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder hun med netværk, unge, projektudvikling og monitorering.

E-mail: mgr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

 

Maria Haahr (på barselsorlov til forår 2022)

Maria arbejder udover generel rådgivning med Engagementspuljen, frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF. 

E-mail: mha@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

Anders Reimers Larsen

Udover generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, digital resilience, såvel som kursusudvikling

E-mail: arl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

Hans-Jakob Hausmann

E-mail: hjh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Forvaltere

Solveig Nielsen - forvaltningskonsulent

Særligt fokus: Civilsamfundspuljen og dens  programmodalitet. Nødhjælpspuljen (DERF). Naboskabspuljen.

E-mail: sn@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1969

Iben Westergaard Rasmussen - forvaltningskonsulent 

Iben arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og Oplysningspuljen. Derudover arbejder hun også med monitorering og evaluering. 

E-mail: iwr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

Helene Holbeck Kannegaard - forvaltningskonsulent

Helene arbejder halvdelen af tiden som forvalter på Frame, Voice, Report!-oplysningsprojektet. Den anden halvdel af sin tid bruger hun på at udvikle på CISUs database.

E-mail: hhk@cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1961

Amalie Palle Pedersen - forvaltningskonsulent

Amalie arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen og Nødhjælpspuljen (DERF). 

E-mail: app@cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1956

Helle L. Lønroth - forvaltningskonsulent 

Helle er controller på FrameVoiceReport (FVR), en EU bevilling med syv partner-lande hvor CISU er Lead. Herudover arbejder hun som forvalter på Civilsamfundspuljen. 

E-mail: hll@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

Karla Hammerskov - forvaltningskonsulent (deltid)

Karla arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen.

E-mail: kha@cisu.dk

Camilla Maria Eriksen - studentermedhjælper
Administration af puljerne 
E-mail: cme@cisu.dk

Birgit Ernø-Kjølhede - studentermedhjælper 
Administration af puljerne
Email: bek@cisu.dk 

 

 

 

Ledelse og stabsfunktioner

    

Jeef Bech- sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: jb@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Andreas Møller Andersen - administrativ leder

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: ama@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1974

Kim Jensen - kommunikationsansvarlig

Kim arbejder med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim rådgiver på CISUs oplysningspulje, tillidsrepræsentant og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

E-mail: kj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Camilla Bøgelund - engagements- og kommunikationsrådgiver 
Camilla koordinerer CISUs politiske interessevaretagelse og er rådgiver på Engagementspuljen. 
Email: cb@cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1967 

Bolette Kornum - controller

Bolette arbejder som financial controller og som finance manager på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: bko@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Lis Hansen - bogholder

Regnskab og bogholderi for puljer og forening

E-mail: lh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Rikke Kragelund Matthews - administrativ koordinator

Rikke er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern administration, IT drift samt udvikling.

E-mail: rkm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Andrea Kiel Christensen - foreningsmedarbejder

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med medlemsanalyser, monitorering, evaluering og læring samt frivillighed og ressourcemobilisering.

E-mail: akc@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968

Liv Kira Seitzberg - administrativ medarbejder

Liv er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern bæredygtighed, indkøb.

E-mail: lks@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975

Simon Damgaard Nielsen - studentermedhjælper 
IT og økonomi 
E-mail: sdn@cisu.dk