ForsideKontakt CISU

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-14.00) eller den fælles hovedmail: cisu @ cisu.dk.

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Kontakt i forbindelse med klager/whistleblowing

Klager og henvendelser om misbrug kan ske anonymt her

 

Henvendelser vedrørende forvaltning af bevillinger

Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk
 

Pressehenvendelser
Kontakt Kim Jensen, kommunikationsansvarlig på kj@cisu.dk eller  6915 1959 eller sekretariatsleder Jeef Bech på jb@cisu.dk. 

 

Rådgivere
Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk.

 

Lotte Asp Mikkelsen (LM)

Særligt fokus: Generel rådgivning, evaluering, strategiske processer, frivillighed.

E-mail: lm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953

Theis Dencker (TDE)

Theis arbejder med kapacitetsudvikling og udforsker CISU’s muligheder på det digitale område. Han er også involveret i rådgivning, kurser, PSHEA og retningslinjerne for Civilsamfundspuljen.

E-mail: tde@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964

Søren Asboe Jørgensen (SAJ)

Søren er kursusansvarlig. Han arbejder også med generel rådgivning og ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Jacob Thorsen (JT)

Jacob er ansvarlig for programmer, og arbejder også med retningslinjer for Civilsamfundspuljen, klimainitiativer og nexus. Jacob er også involveret i generel rådgivning, kurser og organisationsudvikling.  

E-mail: jt@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

 

Christoph Lodemann (CHL)

Christoph er ansvarlig for Den danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder han for sammenhæng mellem nødhjælp og udvikling i skrøbelige kontekster, og er også involveret i generel rådgivning og kurser.  

E-mail: chl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Rikke Sig Hansen (RSH)

E-mail: rsh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1971

Mette Kjærtinge (MEK)

Mette er rådgivningsansvarlig i CISU. Udover at rådgive i forbindelse med organisationsudvikling, Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF arbejder hun med monitorering, evaluering og læring. 

E-mail: mek@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

Maria Graversen (MGR)

Maria er ansvarlig for CISUs klimainitiativer. Udover klimakurser og generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder hun med netværk, unge, projektudvikling og monitorering.

E-mail: mgr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

 

Maria Haahr (MHA) (på barselsorlov til forår 2022)

Maria arbejder udover generel rådgivning med Engagementspuljen, frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF. 

E-mail: mha@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

Anders Reimers Larsen (ARL) (på barselsorlov til 18. januar 2022)

Udover generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, digital resilience, såvel som kursusudvikling.

E-mail: arl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

Hans-Jakob Hausmann (HJH)

E-mail: hjh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Forvaltere

Solveig Nielsen (SN) - forvaltningskonsulent

Solveig arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og dens programmodalitet, Engagementspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: sn@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1969

Iben Westergaard Rasmussen (IWR) - forvaltningskonsulent 

Iben er ansvarlig for puljeforvaltningsgruppen. Særligt fokus er på forvaltning og udvikling af Civilsamfundspuljen, ansvarlig forvalter for projekter, der styrker civilsamfundets råderum samt klimaprojekter, forenkling af CISUs puljer samt monitorering og rapportering af bevillinger under Civilsamfundspuljen. Iben er desuden CISUs tillidsrepræsentant.

E-mail: iwr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

Helene Holbeck Kannegaard (HHK) - forvaltningskonsulent

Helene arbejder med forvaltning på CISUs oplysningspulje, samt med rådgivning på Engagementspuljen. Derudover er Helene ansvarlig for udvikling af og support på Vores CISU.

E-mail: hhk@cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1961

Amalie Palle Pedersen (APP) - forvaltningskonsulent

Amalie arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. 

E-mail: app@cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1956

Marie Kirketerp Frandsen (MKF) - forvaltningskonsulent 

Marie arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og dens programmodalitet

E-mail: mkf@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

Karla Hammerskov (KHA) - forvaltningskonsulent (deltid)

Karla arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen.

E-mail: kha@cisu.dk

Alberte Maimburg (ALM) - studentermedhjælper
Alberte arbejder med administration af puljerne 
E-mail: alm@cisu.dk

Birgit Ernø-Kjølhede (BEK) - studentermedhjælper 
Birgit arbejder med administration af puljerne
Email: bek@cisu.dk 

 

 

 

Ledelse og stabsfunktioner

    

Jeef Bech (JB) - sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: jb@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Andreas Møller Andersen (AMA) - administrativ leder

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: ama@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1974

Kim Jensen (KJ) - kommunikationsansvarlig

Kim arbejder med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim rådgiver på CISUs oplysningspulje og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

E-mail: kj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Camilla Bøgelund (CB) - engagements- og kommunikationsrådgiver 
Camilla koordinerer CISUs politiske interessevaretagelse og er rådgiver på Engagementspuljen. 
Email: cb@cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1967 

Bolette Kornum (BKO) - controller

Bolette arbejder som financial controller og som finance manager på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: bko@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Lis Hansen (LH) - bogholder

Regnskab og bogholderi for puljer og forening

E-mail: lh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Rikke Kragelund Matthews (RKM) - administrativ koordinator

Rikke er ansvarlig for intern administration, HR support, IT drift og udvikling samt medlemsservice.

E-mail: rkm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Andrea Kiel Christensen (AKC) - foreningsmedarbejder

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med medlemsanalyser, monitorering, evaluering og læring samt frivillighed og ressourcemobilisering.

E-mail: akc@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968

Liv Kira Seitzberg (LKS) - administrativ medarbejder

Liv er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern bæredygtighed samt indkøb.

E-mail: lks@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975

Simon Damgaard Nielsen (SDN) - studentermedhjælper 
IT og økonomi 
E-mail: sdn@cisu.dk