ForsideKontakt CISU

Kontakt i forbindelse med klager/whistleblowing

Klager og henvendelser om misbrug kan ske anonymt her

 

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-14.00) eller den fælles hovedmail: cisu@cisu.dk

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Henvendelser vedrørende forvaltning af bevillinger

Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk
 

Pressehenvendelser
Kontakt Kim Jensen, kommunikationsansvarlig på kj@cisu.dk eller  6915 1959 eller sekretariatsleder Jeef Bech på jb@cisu.dk.

 

Rådgivere
Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk.

 

Theis Dencker (TDE)

Theis arbejder med kapacitetsudvikling og udforsker CISU’s muligheder på det digitale område. Han er også involveret i rådgivning, kurser, PSHEA og retningslinjerne for Civilsamfundspuljen.

E-mail: tde@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964

Søren Asboe Jørgensen (SAJ)

Søren er kursusansvarlig. Han arbejder også med generel rådgivning og ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Jacob Thorsen (JT)

Jacob er ansvarlig for programmer, og arbejder også med generel rådgivning, kurser og organisationsudvikling.

E-mail: jt@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

Christoph Lodemann (CHL)

Christoph er ansvarlig for Den danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder han for sammenhæng mellem nødhjælp og udvikling i skrøbelige kontekster, og er også involveret i generel rådgivning og kurser.

E-mail: chl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Mette Kjærtinge (MEK)

Mette er rådgivningsansvarlig i CISU. Udover at rådgive i forbindelse med organisationsudvikling, CISUs forskellige puljer og programmer, arbejder hun med monitorering, evaluering og læring, og lokalt lederskab.

E-mail: mek@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

Maria Graversen (MGR)

Maria er ansvarlig for CISUs klimainitiativer. Udover klimakurser og generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder hun med netværk, unge, projektudvikling og monitorering.

E-mail: mgr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

 

Maria Haahr (MHA)

Maria arbejder udover generel rådgivning med OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje, frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF.

E-mail: mha@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

Anders Reimers Larsen (ARL)

Udover generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, CISUs internationale relationer, klima og CISUs politiske arbejde.

E-mail: arl@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

Hans-Jakob Hausmann (HJH)

Hans-Jakob er rådgiver for den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder han med klimatilpasning, sammenhængene mellem nødhjælp og langsigtet udvikling i skrøbelige kontekster, og er også involveret i generel rådgivning og kurser.

E-mail: hjh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Rune Vinter Pedersen (RVP)

Rune arbejder med generel rådgivning på flere af CISUs puljer - primært Civilsamfundspuljen og DERF. Han er derudover med til at koordinere kurser og vidensdeling.

E-mail: rvp@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1979

Rikke Sig Hansen (RSH)

Rikke er med til at koordinere CISUs engagement internationalt. Hun arbejder med generel rådgivning af medlemsorganisationer og er rådgiver på Civilsamfundspuljen og OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.

E-mail: rsh@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1971

Helene Holbeck Kannegaard (HHK) - engagementsrådgiver (på barsel til dec 2023)

Helene er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Derudover er Helene ansvarlig for udvikling af og support på Vores CISU.

E-mail: hhk@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1961

 

Forvaltere

   

Iben Westergaard Rasmussen (IWR) - forvaltningskonsulent

Iben er ansvarlig for puljeforvaltningsgruppen. Særligt fokus er på forvaltning og udvikling af Civilsamfundspuljen, ansvarlig forvalter for projekter, der styrker civilsamfundets råderum samt klimaprojekter, forenkling af CISUs puljer samt monitorering og rapportering af bevillinger under Civilsamfundspuljen. Iben er desuden CISUs tillidsrepræsentant.

E-mail: iwr@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

Marie Kirketerp Frandsen (MKF) - forvaltningskonsulent

Marie arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og dens programmodalitet, CISUs Oplysningspulje samt OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje .

E-mail: mkf@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

Amalie Palle Petersen (APP) - forvaltningskonsulent

Amalie arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: app@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1978

Gunnur Òsk Bjarnadóttir Johansen (GBJ) - forvaltningskonsulent

Gunnur arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen, OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: gbj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1981

Alberte Maimburg (ALM) - forvaltningskonsulent

Alberte arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen.

E-mail: alm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1956

Claus Brodtkorb (CLB) - forvaltningskonsulent

Claus arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen.

E-mail: clb@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1982

Rikke Dyrberg (RDY) - studentermedhjælper

Rikke arbejder med administration af puljerne

E-mail: rdy@cisu.dk

 

 

Ledelse og stabsfunktioner

Jeef Bech (JB) - sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: jb@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Nicolai Houe (NHO) - leder for kapacitetsudvikling

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: nho@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1983

   

Kim Jensen (KJ) - kommunikationsansvarlig

Kim arbejder med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim rådgiver på CISUs oplysningspulje og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder.

E-mail: kj@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Camilla Bøgelund (CB) - engagements- og kommunikationsrådgiver
Camilla koordinerer CISUs politiske interessevaretagelse og er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.
Email: cb@cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1967

Signe Kold Andersen (SKA) - kommunikationskonsulent
Signe er ansvarlig for CISUs hjemmeside og sociale medier og understøtter sekretariatets medarbejdere med kommunikationsrådgivning.
Email: ska@cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1980

Torbjørn Nielsen (TNI) - studentermedhjælper til digital kommunikation
Torbjørn assisterer kommunikationsafdelingen med indhold til CISUs sociale medier.
Email: tni@cisu.dk

Bolette Kornum (BKO) - controller

Bolette er ansvarlig for CISUs økonomistyring og interne kontroller for både CISUs puljer og foreningen. Bolette vejleder og rådgiver og afholder kurser for medlemmer og bevillingshavere i bl.a. adfærdskodeks, sikkerhed, økonomi og anti-korruption.

E-mail: bko@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Heidi Guldberg Jensen (HGJ) - bogholder (på barsel til sommeren 2024)

Heidi er ansvarlig for regnskab og bogholderi for CISUs puljer og foreningen.

E-mail: hgj@cisu.dk

 

Lasse Laumark Nissen (LLN) - bogholder

E-mail: lln@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Morten Pagh Svalgaard (MPS) - regnkabsmedarbejder/jr. controller

Morten understøtter CISUs økonomistyring samt diverse interne kontroller for både CISUs puljer og foreningen.

E-mail: mps@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953

Rikke Kragelund Matthews (RKM) - administrativ & HR koordinator

Rikke er ansvarlig for intern administration, HR support, IT drift og udvikling samt medlemsservice.

E-mail: rkm@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Andrea Kiel Christensen(AKC) - foreningskonsulent

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med medlemsanalyser, monitorering, evaluering og læring.

E-mail: akc@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968

Liv Kira Seitzberg (LKS) - administrativ medarbejder

Liv er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern bæredygtighed samt indkøb.

E-mail: lks@cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975