ForsideKurserNetværk

CISU driver faglige netværk for medlemsorganisationer og bevillingshavere i Civilsamfundspuljen.

Formålet med netværkene er at fremme erfaringsudveksling, netværk og læring mellem organisationer, som arbejder inden for samme fagområde.

Hvert netværk faciliteres af to af CISUs rådgivere, som står for at sikre gode rammer for netværket.

Arrangementer i netværkene findes på kursussiden.

Kontakt den ansvarlige rådgiver for netværket, hvis du gerne vil med på netværkets mailingliste. Bevillingshavere er automatisk med på mailinglisten for det netværk, som de har tilmeldt sig.

 

Netværk Beskrivelse
Børn, unge og uddannelse

Netværket er for partnerskaber der arbejder med at skabe bedre forhold for børn og unge på forskellig vis. Det kan bl.a. være gennem at skabe kvalitetsuddannelse, men kan også være inden for andre områder. Det kan også være indsatser med fokus på børn og unges rettigheder.

 

Rådgiver: Rune Vinter Pedersen, rvp@cisu.dk 

Sundhed

I dette netværk mødes organisationer, der arbejder med at udvikle og forbedre fysiske og psykiske sundhedsforhold – herunder forebyggelse af sygdomme samt bedre og lige adgang til behandling gennem det offentlige.

 

Rådgiver Jacob Thorsen, jt@cisu.dk

Klima, natur og miljø

Netværket er for partnerskaber der arbejder direkte og fokuseret på at forebygge og/eller at tilpasse sig udfordringer forårsaget af klimaforandringer. Herudover kan fokus også være på at arbejde med at beskytte og bevare natur og biodiversitet eller sikre ordentlige miljøforhold.

 

Rådgiver Hans-Jakob Hausmann, hjh@cisu.dk

Landbrug og fødevareproduktion

Netværket er for partnerskaber der arbejder med landbrugsindsatser. Det kan fx handle om at styrke livelihoods inden for landbrug, metoder til organisering og træning af farmere og spare/lånegrupper inden for landbrug. Det kunne også omhandle dyrkningsmetoder, afgrøder og tilgange til at sikre bedre afkast og fødevaresikkerhed.

 

Rådgiver Maria Graversen, mgr@cisu.dk

Livelihoods, job og marked

Netværket er for partnerskaber der arbejder med at skabe livelihoods og/eller jobmuligheder for folk (ikke inden for landbrug), dette især med afsæt i verdensmålet om anstændige jobs og økonomisk vækst. Fokus inkluderer også arbejde med markedstilgange, lokalt samarbejde med virksomheder og tilgange til spare/lånegrupper (ikke inden for landbrug).

 

Rådgiver Christoph Lodemann, chl@cisu.dk

Infrastruktur, by/community-udvikling

Netværket er for partnerskaber der har fokus på at skabe gode rammer for hele landsby- eller bysamfund. Dette kan være i form af fysiske rammer såvel som organisering af samfundet til at udvikle deres samfund. Dette kan fx inkludere vand- og sanitetsprojekter, ’grønning’ af byområder, oprettelse af community centre eller andet der arbejder for at styrker lokalsamfundets sammenhængskraft og generelle udvikling.

 

Rådgiver Mette Kjærtinge, mek@cisu.dk

Sport, kunst og kultur for udvikling

Netværket er for partnerskaber, der anvender sport, kunst eller kultur som indgangsvinkel til at skabe varige forbedringer for individer og civilsamfund. Indsatserne vil typisk arbejde med sport, og/eller kunst og kultur som en forandrende kraft, der styrker organisering, sundhed og ligestilling og fremmer oplysning og kritisk tænkning.

 

Rådgiver Maria Haahr Strandridder, mha@cisu.dk

Ligestilling og rettigheder

Netværket er for partnerskaber der på forskellige måder arbejder med at skabe ligestilling mellem kønnene og/eller har fokus på seksuel reproduktiv sundhed og rettigheder. Det kan f.eks. være arbejde med LGBTQ+ personers rettigheder eller indsatser der aktivt adresserer vold i familien. 

 

Rådgiver Søren Asboe Jørgensen, saj@cisu.dk

Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder

I dette netværk samles organisationer der på forskellig vis arbejder med at skabe bedre forhold for civilsamfund rundt omkring i verden. At sikre basale frihedsrettigheder såsom retten til at forsamle- og ytre sig. Det kan også være arbejdet for at styrke forenings- eller religionsfrihed.  

 

Rådgiver Anders Reimers Larsen, arl@cisu.dk