ForsideBliv medlem af CISUMedlemsfordele

Som medlem af CISU får man først og fremmest adgang til kapacitetsopbygning i form af kurser og rådgivning.

 

Den gratis rådgivning foregår med CISUs erfarne rådgivere, og kan være om projektansøgning, projektidé, workshops-udvikling, organisationsudviklings, partnerskaber, etablering af ny forening, fortalervirksomhed, bestyrelsesarbejde, strategiudvikling, frivillighed, fundraising og anden sparring.

 

Kurser og fyraftensmøder foregår sammen med andre organisationer og kan være om et tilsvarende bredt felt.

 

Derudover er der mulighed for at deltage i forskellige netværk, og man vil som organisation have mulighed for større synlighed gennem CISU.

 

Med et medlemsskab hos CISU giver man også mere styrke til det fortaler-arbejde og interesse-varetagelse, CISU laver for medlemsorganisationerne over for beslutningstagere. Det foregår for eksempel ved høringssvar, møder med politikere og deciderede kampagner.

 

Derudover er der adgang til en række fordele, som ikke nødvendigvis er permanente.

Dem kan man læse om herunder. Man kan læse mere om, hvordan man melder sig ind i linket her.

 

Fonde.dk er et online værktøj til at søge efter fonde, puljer mv. i Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Deres nyhedsbrev er gratis, men brug af hjemmesiden kræver et abonnement.

 

Medlemmer af CISU kan gratis få adgang. Skriv til info@fonde.dk med dit fulde navn samt din forenings navn. I emnefeltet skal der stå "CISU". Derefter vil I modtage loginoplysninger direkte fra fonde.dk med anvisninger til, hvordan I kommer godt i gang med funktionerne.

CISU har en aftale med Altinget, der sikrer mindre organisationer mulighed for at give en repræsentant personlig adgang til Altingets portaler for henholdsvis Udvikling og Civilsamfund.

 

Adgangen sikrer, at også organisationer med begrænsede midler har adgang til at følge nyheder og blande sig i debatten på Altinget. Aftalen er kommet i stand med den betingelse, at allerede eksisterende kunder ikke kan nyde godt af den gratis adgang.

 

Som medlemsorganisation kan man få adgang til Altinget for en person med tilknytning til CISU ved at sende en mail til sebb@altinget.dk med kj@cisu.dk. I mailen skal man oplyse, hvilken medlemsorganisation, men repræsenterer og hvilke af portalerne, man ønsker adgang til. Så får man en login, der ikke kan deles. Det er vigtigt, at man bruger en mail, der er tilknyttet medlemsorganisationen.

Kooperationen er med egne ord den førende arbejdsgiver- og interesseorganisation for samfundsengagerede foreninger og NGO’er/civilsamfunds-organisationer. 

 

Man kan få et billigere associeret arbejdsgivermedlemsskab ved Kooperationen igennem et medlemskab i CISU.

 

Det giver for eksempel:  

  • Hotline til jurist med ubegrænset HR-rådgivning, fx om juridiske forhold ved ansættelse, afskedigelse, barsel, sygdom mv. 

  • Adgang til Kooperationens kurser og arrangementer 

  • Bistand ved overenskomstforhandlinger / tiltrædelsesoverenskomster 

  • Rådgivning om lovgivning på arbejdsmarkedet 

  • Hjælp til arbejdsmiljø og efteruddannelse af medarbejdere 

  • Formulering af vedtægter, aftaler og kontrakter 

  • Sparring om organisationsudvikling, ledelse og bestyrelsesarbejde 

 

Se alle fordele i et arbejdsgivermedlemsskab her: Kontingent (kooperationen.dk) 

 

CISU har forhandlet en særaftale for CISUs medlemsorganisationer, som kan nøjes med at betale 0,462 % af lønsummen, hvor der ellers ville være et minimumsbeløb på 16.143 kr. for et medlemskab.   

 

For at få denne medlemsfordel skriver man en mail med “CISU-medlemskab” i emnefeltet til pkb@kooperationen.dk med akc@cisu.dk i cc. 

CISU har siden 2018 haft et samarbejde med foreningen Levende Hav om at stille fiskekutteren 'Anton' til rådighed for, at CISUs medlemsorganisationer gratis kan holde events på Folkemødet på Bornholm.

 

Læs mere og tilmeld jer her.