ForsideØkonomi

CISU havde i 2020 en samlet omsætning på ca. 317 mio. kr.

 

Omsætningen kommer primært fra de puljer, CISU forvalter på vegne af Udenrigsministeriet, samt CISUs medlemskontingenter og tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

 

De største udgifter er bevillingerne i Civilsamfundspuljen, Den danske nødhjælpspujle (DERF) og dertil kommer personaleudgifter til sekretariatets medarbejdere, udgifter i forbindelse med afholdelse af kurser og rådgivning samt forvaltningen af CISUs puljer, herunder det eksterne bevillingssystem.

 

CISUs generalforsamling godkender hvert år det seneste årsregnskab samt den del af CISUs foreningsbudget for det kommende år, som vedrører udgifter til bestyrelsen og medlemmer samt anvendelsen af foreningens egenkapital.

 

For yderligere detaljer, kan hele seneste organisatoriske årsregnskab, inklusiv de specifikke puljeregnskaber, findes her og indeværende års godkendte foreningsbudget samt bilaget fra seneste generalforsamling findes her.