ForsideØkonomi

CISU havde i 2022 en omsætning i puljeforvaltning på ca. 245 mio. kr. og en omsætning i foreningen CISU på ca. 20 mio. kr. 

 

Den samlede omsætning kommer primært fra de puljer, CISU forvalter på vegne af Udenrigsministeriet, samt CISUs medlemskontingenter og tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

 

De største udgifter er bevillingerne i Civilsamfundspuljen, Den danske nødhjælpspujle (DERF), Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje (OpEn) og dertil kommer personaleudgifter til sekretariatets medarbejdere, udgifter i forbindelse med afholdelse af kurser og rådgivning samt forvaltningen af CISUs puljer, herunder det eksterne bevillingssystem.

 

CISUs generalforsamling godkender hvert år det seneste årsregnskab, CISUs foreningsbudget for det kommende år og overslag for det efterfølgende år, samt størrelsen og anvendelsen af foreningens egenkapital.

 

For yderligere detaljer, kan hele seneste organisatoriske årsregnskab, inklusiv de specifikke puljeregnskaber, findes her og indeværende års godkendte foreningsbudget samt bilaget fra seneste generalforsamling findes her.

 

CISUs Årsregnskab 2021