/ Forside / Bliv medlem af CISU

Hvem kan blive medlem?

Alle danske foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde, som har engagement eller aktiviteter i udviklingslandene, kan blive medlemmer af CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Bemærk, det er ikke et krav at være medlem af CISU for at ansøge puljerne. Læs mere om puljerne her.

 

For at blive medlem af CISU skal jeres organisation opfylde følgende krav:

  • Organisationen skal være engageret i udviklingsarbejde enten som hovedaktivitet eller som en del af sine aktiviteter og mål.
  • Organisationen skal være etableret og forankret i en medlemskreds: I skal have vedtægter, bestyrelse, og have holdt generalforsamling. På frivillighed.dk kan du finde hjælp til at etablere en forening.
  • Organisationen skal have hjemsted i Danmark.
  • Organisationen må ikke være drevet af kommercielle formål.

 

Hvis I gerne vil have en afklaring på, om medlemskab er relevant for jeres organisation, kan I anmode om en rådgivning først ved at skrive til CISUs hovedmail cisu @ cisu.dk

 

Sådan melder I jer ind

  1. Gå til siden: 'Login til CISUs organisationssider' for at ansøge om medlemskab. (Bemærk, at hvis I tidligere har fået et log-in til organisationssiderne - fx i forbindelse med en ansøgning - skal I ikke oprettes på ny. Send da en mail til cisu @ cisu.dk)

  2. Udfyld indmeldelsesblanketten og tryk 'send'.

  3. Før vi kan færdigbehandle jeres indmeldelse, skal I uploade diverse dokumenter vedr. jeres organisation (vedtægter, seneste årsregnskab, en liste over bestyrelsens medlemmer) og indbetale det kontingent, som svarer til jeres organisations samlede omsætning (se nedenfor), på vores konto i Merkur Bank 8401-1719717. I vil modtage en mail med nærmere information på den mailadresse, I opgiver på jeres organisation (hovedmailen).

  4. Når vi har godkendt dokumenterne, og jeres kontingentindbetaling er registreret, sender vi jer en bekræftelse på medlemskab.

 

Kontingent

Kontingentet beregnes ud fra organisationens omsætning. Omsætning refererer til organisationens samlede årlige omsætning, herunder (støtte-) midler der anvendes/formidles videre af/til partnere etc., og er inddelt i følgende kategorier:

 

Kontingent kr./år Årlig Omsætning 
600 0-199.999
1200 200.000-1.499.999
2500 1.500.000-2.999.999
3500 3.000.000-