ForsideBliv medlem af CISU

Hvem kan blive medlem?

Alle danske foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde med aktiviteter i udviklingslande kan anmode om medlemskab af CISU. Læs mere om fordelene her

Bemærk: det er ikke et krav at være medlem af CISU for at søge vores puljer

 

Følgende krav skal være opfyldt. Organisationen:

  • skal være engageret i udviklingsarbejde enten som hovedaktivitet eller som en del af sine aktiviteter og mål
  • skal være etableret og forankret i en medlemskreds: I skal have vedtægter, bestyrelse, og have holdt generalforsamling. På frivillighed.dk kan man finde guider til at etablere en forening
  • skal have hjemsted i Danmark
  • må ikke være drevet af kommercielle formål.

 

Hvis I gerne vil have en afklaring på, om medlemskab er relevant for jeres organisation, kan I sende en mail til cisu @cisu.dk og bede om en afklarende rådgivning først.

 

I melder jer ind via Vores CISU

Læs mere om vores online system Vores CISU her

 

Kontingent

Kontingentsatsen afhænger af organisationens årlige omsætning - og svarer til organisationens samlede årlige omsætning, dvs. inkl. (støtte-) midler der anvendes/formidles videre af/til partnere etc. Der er følgende kategorier:

 

Kontingent kr./år Årlig Omsætning 
600 0-199.999
1200 200.000-1.499.999
2500 1.500.000-2.999.999
3500 3.000.000-