ForsideDet mener CISU

CISU har holdninger til civilsamfundets muligheder for at arbejde med udvikling. Ved siden af CISUs repræsentationer, som du kan læse mere om her, og vores løbende samarbejde med Udenrigsministeriet, har vi i tidens løb lavet egne kampagner og udtalelser:

 

CISU vil gøre verdensmålene til en folkesag

CISUs generalforsamling vedtog i april 2017 en udtalelse. Den opfordrer Folketingets tværpolitiske netværk om FNs Verdensmål til at sætte Verdensmålene på dagsordenen i hele Danmark. Udtalelsen opfordrer desuden Danidas Oplysningsbevilling til i højere grad at støtte små organisationers oplysningsarbejde.

 

Læs udtalelsen her.

 

Høringssvar til regeringens udviklingsstrategi

I 2016 indsendte CISU og en række af CISUs medlemsorganisationer høringssvar til regeringens nye strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement.

 

Se høringssvarene her.

 

Stor folkelig forankring af udviklingsbistanden

CISUs generalforsamling vedtog i april 2015 en udtalelse om, at der er bred, folkelig og tværpolitisk forankring af udviklingsbistanden.


Læs mere her.

 

Bland jer!

I efteråret 2014 opfordrede CISU vores medlemmer til at blande sig i den offentlige debat om nedskæringer i udviklingsbistanden i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

 

Opfordringen gælder stadig, og vi har samlet en række eksempler på og vejledninger til, hvordan man som en lille forening kan blande sig.


Læs mere her.

 

Udviklingspolitisk holdningspapir

I 2012 vedtog CISUs generalforsamling et holdningspapir om vores syn på civilsamfunds rolle i udvikling.

 

Holdningspapiret danner fortsat en del af grundlaget for CISUs politiske arbejde.

 

Læs mere her.

 

Styrk det folkelige element i udviklingsbistanden

I forbindelse med Folketingsvalget i 2011 opfordrede CISU den nye regering til at øge den del af den danske udviklingsbistand, som går igennem civilsamarbejdsorganisationer - den såkaldte civilsamfundsstøtte.

 

Vi viste blandt andet, at Danmark lå lavt i forhold til andre bistandsgivere, hvad angik andelen af den bilaterale bistand, som gik til lokale civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene.


Læs mere her