ForsideDet mener CISU

Pointer om nedskæringerne
 

Måske vil du gerne blande dig i debatten, men ved ikke helt, hvad du vil sige. Så lad dig inspirere af CISUs udmelding her og fortæl gerne om din forenings resultater. Eller brug pointer fra CISU:
 

 • Regeringen foreslog allerede i sit oprindelige forslag til finanslov for 2015, at skære 118 mio. kr.[1] i den fattigdomsorienterede del af udviklingsbistanden. Den netop foreslåede nedskæring er den seneste i en længere række af nedskæringer i den fattigdomsorienterede del af bistanden over de sidste mange år. Og den er særdeles markant.
   
 • Danmark vil med forslaget give 21 procent[2] af den samlede udviklingsbistand til asylområdet. Globalt Fokus har beregnet, at såfremt nedskæringen gennemføres, er den andel, der går til fattigdomsorienteret bistand nede omkring 0,66 %, og heri indgår stadig midler til bl.a. klimatilpasning. Det er korrekt, at midler brugt til asylområdet  kan "konteres" som udviklingsbistand efter internationalt fastsatte (OECD)regler - men det har ikke noget at gøre med, om det er rimeligt eller ej.
   
 • Regeringen bevæger sig dermed længere og længere væk fra sin egen målsætning om at bruge 1 % af BNI på udviklingsbistand.
   
 • Udviklingsministeren holder fast på, at det er nødvendigt at flytte midler fra fattige lande og til asylområdet i Danmark. Men det ER et politisk valg - ikke et nødvendigt valg - at tage midlerne fra lige præcis fattige lande frem for skaffe finansiering på anden måde. Politik er også værdier og mål - ikke bare "nødvendige tilpasninger"
   
 • Både Socialdemokraterne og Radikale Venstre har indtil for nyligt afvist nedskæringer i udviklingsbistanden, bl.a. i forbindelse med Venstres forslag om at skære 2,6 mia. kr. Tidligere har de været imod at skære til fordel for asylområdet. Læs deres udtalelse om det her.
   
 • Både Udviklingsministeren og Radikale Venstres ordfører, Lone Loklindt, har argumenteret stærkt med, at nedskæringen vil være midlertidig. Hvordan kan de garantere det?