/ Forside / Kontakt CISUs sekretariat

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-15.00) eller den fælles hovedmail: cisu @ cisu.dk.

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og Kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Henvendelser vedrørende administration af bevillinger

Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk

FRAME, VOICE, REPORT!: cisu@framevoicereport.org

 

CISUs rådgivere

Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk

 


 

Lotte Asp Mikkelsen

Særligt fokus: Rådgivningsansvarlig, generel rådgivning, evaluering, strategiske processer, frivillighed.

E-mail: lm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Maria Molde 

Særligt fokus: FRAME, VOICE, REPORT! puljen, Verdensmål, læring og facilitering

E-mail: mm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968


 

Nina Lauritzen

Nina er rådgivningsansvarlig i CISU. Hun yder udover generel rådgivning også DERF-rådgivning.

E-mail: nl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964


 

Søren Asboe Jørgensen (på orlov i 2019)

Udover generel rådgivning, arbejder Søren med ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj @ cisu.dk

Direkte telefon: 


 

Signe Atim Allimadi

Signe er ansvarlig for Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder hun med generel rådgivning og samspillet mellem DERF og støtte til skrøbelige situationer gennem civilsamfundspuljen.

E-mail: sa @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953

Jacob Thorsen

Jacob er rådgiver hos CISU og arbejder udover rådgivning også med retningslinjer for Civilsamfundspuljen og programmer.

E-mail: jt @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

Christoph Lodemann

Christoph er kursusansvarlig. Derudover arbejder han med generel rådgivning og spiller en stor rolle i arbejdet med Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, og privatsektorsamarbejde.

E-mail: chl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Mette Kjærtinge

Mette arbejder med generel rådgivning, monitorering, evaluering og læring, digitalisering og privatsektorsamarbejde.

E-mail: mek @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

 

Souad Bourrid

Souad arbejder med generel rådgivning, programmer, netværk, globalt samarbejde og verdensmål. 

E-mail: sob @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Maria Haahr

Maria arbejder udover generel rådgivning med frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF. 

E-mail: mha @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

 

Anders Reimers Larsen

Udover generel rådgivning på civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, digital resilience, såvel som kursusudvikling

E-mail: arl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

 

Maria Graversen

E-mail: mgr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

 

 

 

 

CISUs forvaltningskonsulenter

CISUs forvaltningskonsulenter administrerer Civilsamfundspuljen, Den danske nødhjælpspulje (DERF), Frame, Voice, Report!, Puljen for Klima og Miljø, Naboskabspuljen og CISUs Oplysningspulje og kan besvare spørgsmål vedr. bevillinger og budgetter. Forvaltningskonsulenternes særlige fokus er angivet under den enkelte medarbejder nedenfor.

 

 

Solveig Nielsen - forvaltningskonsulent

Særligt fokus: Civilsamfundspuljen og dens  programmodalitet. Nødhjælpspuljen (DERF). Naboskabspuljen.

E-mail: sn @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1969

 

Iben Westergaard Rasmussen - forvaltningskonsulent 

Iben arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen. Puljen for Klima og Miljø. Oplysningspuljen. Derudover arbejder hun også med monitorering og evaluering. 

E-mail: iwr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

 

Helene Holbeck Kannegaard - forvaltningskonsulent

Helene arbejder halvdelen af tiden som forvalter på Frame, Voice, Report!-oplysningsprojektet. Den anden halvdel af sin tid bruger hun på at udvikle på CISUs database.

E-mail: hhk @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1961

 

 

Line Bjerre Sørensen - forvaltningskonsulent

Line arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen og Nødhjælpspuljen (DERF). 

E-mail: lbs @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1956

 

Helle L. Lønroth - forvaltningskonsulent 

Helle er controller på FrameVoiceReport (FVR), en EU bevilling med syv partner-lande hvor CISU er Lead. Herudover arbejder hun som forvalter på Civilsamfundspuljen. 

E-mail: hll @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

 

 

Amalie Palle Petersen - Studentermedhjælper

Administration af puljerne

E-mail: app @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1954

     

 

Ledelse og Stabsfunktioner

 

Erik Vithner - sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: ev @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1974

Jeef Bech - faglig leder

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: jb @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Kim Jensen - kommunikationsansvarlig

Som kommunikationsansvarlig arbejder Kim med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim kommunikationsrådgiver, tillidsrepræsentant og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

E-mail: kj @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Bolette Kornum - Controller

Bolette arbejder som financial controller og som finance manager på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: bko @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Lis Hansen - bogholder

Regnskab og bogholderi for puljer og forening

E-mail: lh @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Rikke Kragelund Matthews - sekretær

Rikke er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern administration, IT drift samt udvikling.

E-mail: rkm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Louise Holmen Møller - sekretær

Louise står for medlems- og kursusadministration, intern administration, indkøb samt bogholderi i forbindelse med Frame,Voice, Report!-puljen. 

E-mail: lom @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975

Andrea Kiel Christensen - stabsmedarbejder

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med monitorering og evaluering, frivillighed og ressourcemobilisering. 

E-mail: akc @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1967

 

Ditte Marie Nørmark Andersen - stabsmedarbejder

Ditte Marie er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Herudover arbejder hun med ERFA og kurser.

E-mail: dma @ cisu.dk

Nicolai O'Sullivan - studentermedhjælper

Nicolai fungerer som bindeled mellem sekretariatet og IT-afdelingen. Han arbejder desuden også med IT og økonomi. 

E-mail: nos @ cisu.dk

 

    

Bevillingskonsulenter i Puljerne

Bevillingskonsulenterne vurderer ansøgninger til Puljerne og laver indstillinger til Bevillingsudvalget. Bemærk: Du kan ikke kontakte bevillingskonsulenterne direkte.

 

 

Sten Andreasen

Socio-økonom med mere end 25 års erfaring med koordinator-, rådgivnings- og ledelsesfunktioner for danske udviklings-NGOer, både i Danmark og i flere udviklingslande. Har især arbejdet med CSOer i Nord og Syd; partnerskaber, organisationsanalyse og kapacitetsopbygning; strategisk planlægning og politikudvikling. Er nu selvstændig konsulent.

 

Thure Hastrup

Ph.D., cand mag i spansk og latinamerikanske studier. Har 25 års erfaring med udviklingsarbejde, især demokratisering og decentralisering. Har arbejdet som konsulent, i FN og Udenrigsministeriet, undervist på flere universiteter og været udstationeret i længere perioder i Mellemamerika.

 

Marianne Bo Paludan

Socialantropolog med en lang erfaring inden for udviklingsarbejde og civilsamfundsorganisationer i en lang række sammenhænge. Har i mange år arbejdet for Red Barnet som programmedarbejder og været formand for Børne og Ungdomsnetværket.

 

  

Dorthe Skovgaard Mortensen

Etnograf med knap 20 års erfaring fra udviklingsarbejde i regi af danske civilsamfundsorganisationer og som udstationeret. Særlig erfaring indenfor rettighedsarbejdet, fortalervirksomhed, og projekt- og programdesign. Har arbejdet i DUF, MS, og Danmission samt som selvstændig konsulent.

Som medlem får I bl.a. adgang til at deltage i CISUs mange kurser og fyraftensmøder

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies