ForsideKontekst og tendenser i Syd

CISU arbejder aktivt med at iværksætte viden og erfaringer fra både de lokale og globale kontekster overfor vores medlemmer

 

CISU er aktive i en række internationale netværk, som for eksempel den internationale civilsamfundsparaplyorganisation, CIVICUS.

 

Vi samarbejder også direkte med en række organisationer fra forskellige steder i verden, der ligner CISU og har et lignende mandat som CISU.

 

Vi sørger for at gøre vores viden tilgængelig, og deler oftest gennem vores nyhedsbrev, og vi inddrager vores viden i udvikling af kurser og rådgivninger.


Du kan desuden finde rapporter fra CISUs tjenesterejser, såvel som vi løbende opdaterer en lang række lande- og organisationsspecifikke informationer på vores verdenskort.

 

Tjenesterejser

CISUs ansatte foretager løbende tjenesterejser, som vil være enten:

  • Tilsynsrejser, for at besøge indsatser, der finansieres gennem CISUs puljer.
  • Tematiske læringsrejser, hvor vi udvikler vores egen viden og kompetencer til brug i rådgivning og kurser.
  • Deltagelse i konferencer og netværksmøder for at møde og skabe samarbejdspartnere, der kan understøtte CISUs udvikling af ydelser til medlemsorganisationerne.

 

Du finder rapporter fra CISUs tjenesterejser her.