ForsideOm CISU

CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. Her kan du se, hvem der er medlem af CISU.

Her kan du se en rapport om CISUs medlemsorganisationer på baggrund af en medlemsundersøgelse i 2019

 

CISU er en uafhængig organisation med egne vedtægter, bestyrelse og målsætninger. Læs mere om organisationen her.

 

 

CISU arbejder på fire måder:

 

  • Udviklingssamarbejde: CISU er en medlemsbaseret platform. Gennem samarbejde med danske og internationale aktører formidler vi nytænkende tilgange og metoder til udvikling af samarbejde i og mellem de aktive civilsamfund. CISU understøtter primært civilsamfundsindsatser i udviklingslande, men relevant udviklingssamarbejde finder sted overalt. Vi understøtter derfor medlemsorganisationers og bevillingshaveres samarbejde med relevante danske og internationale aktører.

 

  • Kapacitetsopbygning: CISU udvikler og tilbyder kapacitetsydelser, der reflekterer medlemsorganisationers erfaringer og behov, gennem kurser, rådgivning, netværk og online guides om alt fra økonomistyring i projekter over organisationsudvikling til bæredygtig udvikling. CISU understøtter arbejdet med nye tendenser indenfor udviklingssamarbejde og samarbejder med danske og internationale aktører om at identificere tendenser for at nytænke og videreudvikle ydelserne.

 

  • Puljeforvaltning: CISU forvalter puljer, som yder økonomisk støtte til civilsamfundsindsatser, der både understøtter folkeligt engagement og meningsfulde udviklingsresultater.

 

  • Kommunikationsarbejde: CISU fremmer nuanceret og engageret oplysning om global bæredygtig udvikling. Vi understøtter konstruktiv dialog med beslutningstagere, der har indflydelse på vilkårene for folkelig deltagelse og internationalt udviklingssamarbejde. Det gør CISU ved at formidle information mellem medlemmerne og med andre aktører. Desuden kommunikerer CISU sammen med medlemsorganisationerne resultater af civilsamfundets udviklingssamarbejde. Herudover fremmer vi gode vilkår for civilsamfundsarbejde i og uden for Danmark ved at repræsentere medlemsorganisationerne i forskellige faglige fora samt over for Udenrigsministeriet og politikere

 

Rammerne for CISUs arbejde:

CISUs vision, mission og værdier kan du se, hvad vi er sat i verden for, og hvordan vi arbejder.

CISUs strategi 2018-21 beskriver vi de overordnede mål for vores arbejde.

 

Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven. Foreningsaktiviteter, såsom generalforsamling og politisk arbejde, betaler CISUs medlemmer for gennem deres kontingent.