ForsideOm CISUAdfærdskodeks, vedtægter og strategi Overordnet strategi

På CISUs generalforsamling 2022 den 30.april blev CISUs nye strategi vedtaget.

 

Den har to hoved-mål

 

  • Bæredygtige livsvilkår
    • CISU vil arbejde for en verden med bæredygtige livsvilkår for alle mennesker. Vi arbejder for, at der skabes robuste lokalsamfund, der har gode sociale og økonomiske vilkår, så mennesker får indfriet basale rettigheder og ikke lever i fattigdom, og som kan modstå og forebygge effekterne af forandringer i klima, natur og miljø.
  • Mennesker samarbejder
    • CISU vil arbejde for en verden, hvor mennesker samarbejder om at skabe positive forandringer. Vi arbejder for et mangfoldigt engagement i civilsamfundet, som bidrager til global solidaritet og handling. Vi arbejder for, at mellemfolkelige og lokalt ledede partnerskaber og alliancer bidrager til at skabe stærke lokalsamfund.

 

Med fire tilgange

 

  • Forstærke: Styrke civilsamfundet
  • Forvalte: Give plads til en bred vifte af bæredygtige indsatser
  • Forbinde: Bygge bro, formidle og udvikle viden
  • Formidle: Oplyse og arbejde for bedre vilkår til civilsamfundet

 

 

Strategien kan findes til download her.

(Bemærk. Det var udgaven, der var til afstemning ved generalforsamlingen 2022. Der vil blive lavet en endelig version med et finpudset grafisk udtryk).

 

 

 


Læs mere om CISUs tidligere strategi her: 

 

CISUs strategi for 2018 til 2021 bygger på CISUs vision, mission og værdier og ligger i forlængelse af CISUs tidligere strategi. Strategien blev vedtaget på CISUs generalforsamling i april 2018.

 

 

Hent CISUs strategi på dansk og på engelsk.

 

Sådan skal strategien bruges

CISUs strategi for 2018-21 bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til alle CISUs konkrete indsatser.

Strategien bruges til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle konkrete resultater. Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt en ramme for CISUs deltagelse i samfundsdebatten.

 

Generalforsamlingen er CISUs øverste myndighed, og det er her, medlemsorganisationerne vælger bestyrelsen og vedtager vedtægter, vision, mission, værdier, strategi og bestyrelsens årsplan.