ForsideOm CISUAdfærdskodeks, vedtægter og strategi Overordnet strategi

CISUs strategi for 2018 til 2021 bygger på CISUs vision, mission og værdier og ligger i forlængelse af CISUs tidligere strategi. Strategien blev vedtaget på CISUs generalforsamling i april 2018.

 

 

Hent CISUs strategi på dansk og på engelsk.

 

Sådan skal strategien bruges

CISUs strategi for 2018-21 bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til alle CISUs konkrete indsatser.

Strategien bruges til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle konkrete resultater. Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt en ramme for CISUs deltagelse i samfundsdebatten.

 

Generalforsamlingen er CISUs øverste myndighed, og det er her, medlemsorganisationerne vælger bestyrelsen og vedtager vedtægter, vision, mission, værdier, strategi og bestyrelsens årsplan.