ForsideOm CISUAdfærdskodeks, vedtægter og strategi Vision, mission og værdier

CISUs vision, mission og værdier er det, der forener mange ellers meget forskellige organisationer i CISU. Det er vores fælles udgangspunkt, når vi handler i kraft af, at vi er medlem, ansat, bevillingshaver eller bestyrelse i CISU.

 

Vision

Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder, fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.

 

Mission

CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. Vi opbygger kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU fremmer medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet.

 

Værdier

Værdierne er grundlag for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se på verden og indgå i relationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier.

 

Mangfoldighed

Vi vil sikre en bred vifte af tilgange inden for civilsamfundsarbejdet, fordi forskellige tilgange og typer af aktører er kendetegnet for velfungerende civilsamfund

Åbenhed

Vi tilstræber gennemsigtighed i alle vores handlinger og beslutninger

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for egne handlinger og beslutninger og forventer det samme af andre

Deltagelse

Vi giver alle lige mulighed for at være med, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med

Respekt

Vi møder folk, hvor de er, og understøtter dem i at arbejde for deres egne målsætninger. Vi lader os udfordre i synspunkter og holdninger og lærer undervejs

Samarbejde

Vi samarbejder bredt, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater

Frivillighed

Vi skaber rum for frivillig involvering i civilsamfundet, fordi menneskers fri vilje og frivillighed er drivkraften for engageret civilsamfundsarbejde