ForsideOm CISUCISUs Initiativpris

Hvert år uddeler vi CISUs Initiativpris til en person eller organisation, som gør noget helt særligt i Danmark for at skabe opmærksomhed om udviklingssamabejdet.

 

Om prisen

 

Formålet med Initiativprisen er at anerkende en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.

 

Prisen består af en statuette af kunstneren Jens Galschiøt. Statuetterne blev brugt i kampagnen ’Der skal folk til’ i 2008, hvor de gik fra hånd til hånd i en stafet. En stafet er i sig selv et godt udtryk for det brede, folkelige engagement, som vi gerne vil styrke.

 

Med prisen følger 10.000 kr. til at støtte det folkelige arbejde.

 

Går prisen til en organisation, kan beløbet bruges efter bestyrelsens valg. Går prisen til en enkeltperson, kan han eller hun give checken videre til en organisation eller et initiativ efter eget valg. Statuetten må man beholde selv.

 

Modtagere af prisen

 

 

I 2021 gik Initiativprisen til WarFair valgt af generalforsamlingen. WarFair hjælper med til, at producenter, der har gjort et stort arbejde for at skabe et bæredygtigt grundlag for deres egen familie og lokalsamfund, ikke mister dette på grund af krige og lokale konflikter. Handel er et værktøj til udvikling og jobskabelse, og WarFair kan inspirere andre organisationer til at arbejde med organisationsmodeller, hvor handel indgår som en del af organisationens eller Syd-partnerens økonomi. 

De to øvrige nominerede var FANT - Football for a New Tomorrow og Ingeniører Uden Grænser

 

 

Tidligere modtagere

 

I 2020 gik Initiativprisen til Ulandssekretariatet valgt af generalforsamlingen. Ulandssekretariatet blev nomineret på baggrund af deres Frame, Voice, Report! -projekt, der har engageret lærlinge og elever på tekniske skoler i arbejdsforhold og global migration. De to øvrige nominerede var  100 % for Børnene og Den Grønne Studenterbevægelse.

 

 

I 2019 gik Initiativprisen til Skoleliv i Nepal. Tidligere er prisen givet på generalforsamlingen efter en beslutning i bestyrelsen, men som noget nyt havde bestyrelsen indstillet tre forslag, som de fremmødte på generalforsamlingen stemte om, hvor modtageren af prisen altså var Skoleliv i Nepal.
De to øvrige nominerede i 2019 var MUNDU og IDA - Global Development.

 

 

I 2018 gik prisen til Spejderne for deres store engagement omkring FN’s 17 Verdensmål fra en ny og utraditionel kant. På Spejdernes Lejr 2017 dannede Verdensmålspladsen rammen om aktiviteter, hvor de unge fik øget kendskab til målene igennem leg og aktiviteter. Efter sommerlejren arbejder Spejderne videre med at bruge og videreudvikle Verdensmålsaktiviteterne, både ude i spejdergrupperne, ved Spejderdagen 2018, og som en del af forberedelserne til, at Ungdomsøen åbner.

 

 

I 2017 gik prisen til DanWatch, fordi de producerer god journalistik om bl.a. uetiske arbejdsforhold og krænkelser af menneskerettigheder i en tid, hvor nyheder ikke kan være hurtige nok. Deres historier har stor gennemslagskraft, som sammen med deres events og undervisningsmateriale skaber opmærksomhed om civilsamfundet og CSOers arbejde. 

 

I 2016 gik prisen til organisationen Rapolitics for deres arbejde med at motivere unge i Danmark, samt andre lande, til at udtrykke sig kunstnerisk i forhold til de sociale problemer, de oplever. For nylig har en række egyptiske rappere været i Danmark for at møde unge danskere på en række højskoler. 

 

I 2015 gik prisen til Operation Dagsværk for deres brede, vedvarende og debatskabende indsats for oplysning på ungdomsuddannelserne gennem de sidste 30 år. De får op mod 20.000 elever til at bruge en dag på at arbejde for at støtte et uddannelsesprojekt et sted i verden – hvert år. Samtidig engagerer de en masse elever i selve kampagnen og organisationen. Operation Dagsværk har desuden formået at tage kontroversielle emner op til debat på trods af sin brede målgruppe.

 

I 2014 gik prisen til Styregruppen for Verdens Bedste Nyheder i Roskilde og Omegn, fordi de som beboere i et lokalsamfund har været med til at give deres medborgere et globalt udsyn. Styregruppen har igennem tre år på forbilledlig vis samlet lokalsamfundet i og omkring Roskilde om den gode fortælling om udviklingsarbejdet. 

 

I 2013 gik prisen til Dan Larsen, som først og fremmest fik prisen for det spændende initiativ www.verdensnyt.dk. Siden bringer en strøm af nyheder fra fattige lande, som ikke normalt finder vej til nyhedsstrømmen. Samtidig er prisen en anerkendelse af det store engagement, Dan Larsen gennem mange år har lagt i at styrke danskernes viden om forhold i udviklingslandene. (Verdensnyt var nytænkende, idet den var bygget som del af Creative Commons, hvor alt kan deles, men den bliver ikke længere opdateret på grund af dødsfald.)

 

I 2012 fik Afrika Kontakt prisen, fordi foreningen målrettet og uden tøven har bragt kampen for global retfærdighed hjem til den danske kontekst, til Folketinget, til medierne og til offentligheden - ofte ved at bruge utraditionelle og nytænkende metoder i events og kampagner.

 

I 2011 gik prisen til Støtteforeningen Hammershus Fairtrade Concert, som formår at koble seriøse budskaber med muntre rammer – samtidig med at foreningen på fornemmeste vis har stimuleret og styrket bæredygtig udviklings- og oplysningsarbejde i forbindelse med de årligt tilbagevendende fair trade festivaler på Bornholm.

 

I 2010 fik initiativet Randers Millenium prisen for venskabsbysamarbejdet mellem Randers og byen Mbale i Uganda. Initiativet startede i 2008, hvor Randers Byråd besluttede at gøre en indsats for at gøre FNs 2015-mål til virkelighed.

 

Journalist Jesper Søe fik som den første prisen i 2009. Det var en anerkendelse af hans mangeårige virke som journalist, redaktør og ikke mindst som initiativtager til hjemmesiden www.ulandsnyt.dk.

 

 

 

Tidligere modtagere af Initiativprisen

Ulandssekretariatet modtog initiativprisen i 2020

 

Skoleliv i Nepal modtog initiativprisen i 2019

 

Spejderne modtog initiativprisen i 2018

 

Direktør i Danwatch, Jesper Nymark, modtog initiativprisen i 2017

 

 

Rapolitics' forkvinde Camilla Kronborg modtog initiativprisen i 2016

 

Operation Dagsværk modtog initiativprisen i 2015

 

Styregruppen for Verdens Bedste Nyheder i Roskilde og Omegn modtog initiativprisen i 2014

 

Dan Larsen fra verdensnyt.dk modtog initiativprisen i 2013

 

Morten Nielsen fra Afrika Kontakt modtog initiativprisen i 2012

 

 

Ida Ljunggren fra Støtteforeningen Hammershus Fairtrade Concert modtog Initiativprisen 2011

 

Projektleder Villy Jacobsen fra Randers Millenniummodtog Initiativprisen i 2010 


I 2009 gik Initiativprisen til jounalist Jesper Søe fra U-landsnyt