/ Forside / Om CISU / Organisation / Bestyrelsens arbejde

CISUs bestyrelse er foreningens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af foreningens generalforsamling hvert år i april. Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsforeninger, kan stille op til bestyrelsen.

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens arbejde kan inddeles i tre overordnede kategorier:

 • Bestyrelsen angiver den strategiske og langsigtede retning for CISU som forening
 • Bestyrelsen udstikker rammerne for sekretariatets arbejde og følger op på, at målsætningerne nås
 • Bestyrelsen arbejder for at fremme de folkelige foreningers rolle i udviklingsarbejde

 

Bestyrelsen i møde aftenen før generalforsamlingen i Odense i 2011

 

Arbejdsform

Bestyrelsen holder mindst otte møder årligt i henholdsvis Aarhus og København. Der er en del læsestof til bestyrelsesmøderne, og til tider i mellem bestyrelsesmøderne. Hertil kommer mere ad hoc prægede møder, hvor repræsentanter for bestyrelsen deltager i møder i udviklingsmiljøet, møder med Udenrigsministeriet og politikere osv. 

 

Bestyrelsen fordeler internt tematiske fokusområder mellem sine medlemmer, og de er i løbende dialog med sekretariatet inden for de forskellige områder. Derudover holder bestyrelsen sig orienteret om CISUs aktiviteter ved blandt andet at deltage i CISUs kurser og fyraftensmøder og gennem løbende information fra CISUs sekretariat.

 

Støtte fra CISUs sekretariat

CISUs ledelse og medarbejdere støtter bestyrelsens medlemmer i deres arbejde gennem løbende dialog, skriftlige og mundtlige oplæg samt praktisk bistand til fx booking af transport og overnatning. Vi forsøger sammen at finde balancen mellem på den ene side at sikre bestyrelsen god indsigt i alle væsentlige forhold og på den anden side ikke drukne bestyrelsesmedlemmerne i papir.

 

Studieture

Bestyrelsen arrangerer hvert år en studietur til et europæisk land. Det sker dels for at få ny inspiration til arbejdet, dels for at give et rum for dybere diskussioner ud over bestyrelsesmøder, hvor der som regel er nok at se til.

 • I 2017 gik turen til London, hvor temaet var kommunikation i relation til FN's Verdensmål, den private sektors rolle i udviklingssamarbejdet samt fremtidens tendenser inden for civilsamfundsområdet. Hent rapporten her.

 • I 2016 gik turen til Bruxelles, hvor temaet var funding og EU's udviklingspolitik. Bestyrelsen besøgte relevante kontorer i EU Kommissionen samt Concorde og EED. Hent rapporten her.

 • I 2015 gik turen til Holland. Temaet var, hvordan hollandske organisationer havde modarbejdet og tilpasset sig til store nedskæringer i den statslige støtte.

 • I 2014 gik turen til Bruxelles, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte EU og Concorde Europe. Temaet var EU's civilsamfundsstøtte og lobby-netværk. Hent rapporten her.

 • I 2012 gik turen til Finland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte vores finske 'søsterorganisation' KEPA. Temaet var finnernes respons på de nye tendenser i udviklingssamarbejdet og specifikt deres måde at arbejde med politisk/lobby/fortalervirksomhed. Hent rapporten her.

 • I 2011 gik turen til Sverige, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' Forum Syd. Temaet var nord-organisationernes tilførte værdi og at udviklingsmidlerne i stigende grad kanaliseres direkte til fonde i Syd. Hent rapporten her.

 • I 2010 gik turen til Holland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte organisationen Wilde Ganzen, som siden er blevet vores partner i et stort EU-finansieret projekt. Temaet var partnerskaber, nordorganisationernes roller og alternative fundingmuligheder. Hent rapporten her.

 • I 2009 gik turen til England, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' BOND og tre britiske u-landsorganisationer. Temaet var især, i hvilket omfang CISU skulle engagere sig i fortalervirksomhed i Danmark og EU. Hent rapporten her.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies