ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

Foto: Hung Tien Vu

 

Tak for en god generalforsamling! Læs nyheder fra dagen her og hent referatet her.


Alle udsendte forslag blev vedtaget på dagen.

Bilag 5c blev dog vedtaget med ændringsforslag; læs den endelige version her.

 

 

Foto: Jacob Crawfurd

 

 

Information

Tid

Selve generalforsamlingens program er fra kl.11 - 16.30. Men kom meget gerne i god tid og bliv hængende til tapas bagefter!

 

Kl. 10.00 - 11.00: Indskrivning og morgenmad

Kl. 11.00 - 16.30: Generalforsamling inkl. pauser og uddeling af årets initiativpris.

Kl. 16.30-18.00: Tapas og hygge med god mulighed for at dele erfaringer med andre organisationer

 

Der vil i alle dagens pauser være mulighed for samtaler og at mødes på tværs af organisationerne. CISUs ansatte vil også stå klar fra dagens begyndelse i nogle tema-stande med emner, som man særligt ønsker at snakke med medlemsorganisationerne om. 

 

Sted

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C

 

Det ligger ca. 10 min. gang fra Odense Banegård.

 

Transportomkostning

CISU refunderer tur/returudgifter med offentlig transport eller ved samkørsel i privat bil.

 

Refusion fås ved at indsende originale rejsebilag sammen med det format, man får ved indskrivningen på dagen.

 

Refusionen er et tilbud til jer, hvis I ikke har de fornødne midler til rådighed i jeres forening. 

Indbydelsen samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer bliver sendt ud senest en måned før til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer og kan derefter findes i højre kolonne her på siden.

 

Omkring en uge før generalforsamlingen sender vi alle materialerne til de tilmeldte på mail. Det vil også blive lagt her på siden. 

 

Materialerne består af

 • Dagsorden og program
 • Praktiske oplysninger 
 • Bilagssamling
 • Bestyrelsens beretning og nøgletal findes på cisu.dk/status22
 • Forslag til CISUs nye strategi 2022-25 (særskilt bilag)
 • Revideret årsregnskab 2021 (særskilt bilag)

 

En deltagerliste med navn og organisation udleveres på dagen. 

 

Har jeres organisation ikke mulighed for at være med, kan man give fuldmagt til en anden medlemsorganisation.

 

Det betyder, at vedkommende med jeres fuldmagt må stemme på jeres vegne til alle afstemninger på hele generalforsamlingen.

 

Hvad skal der stå i en fuldmagt?

Fuldmagten skal være på skrift og underskrives af enten CISUs kontaktperson eller en tegningsberettiget i organisationen. 

 

Der skal stå:

 • Organisationsnavn og fulde navn på den der afgiver fuldmagten
 • Navn og organisation på den, som fuldmagten gives til
 • Hvad fuldmagten dækker over: Afstemninger i forbindelse med CISUs generalforsamling 2022
 • Underskrift fra den person i organisationen, som afgiver fuldmagten. Det skal være enten CISUs kontaktperson eller en tegningsberettiget i organisationen. 

 

Hvis man ønsker det, kan man bruge dette dokument som skabelon. 

 

Hvordan og hvornår giver man en fuldmagt?

Fuldmagter skal sendes senest onsdag den 27. april til cisu@cisu.dk.

 

Ved særlige forhold fx akut sygdom kan fuldmagter indleveres frem til generalforsamlingens begyndelse. 

 

Hvor mange fuldmagter kan jeg have med fra andre medlemsorganisationer?

En medlemsorganisation kan ikke have mere end syv fuldmagter med fra andre medlemsorganisationer.

 

Der skal vælges tre medlemmer til CISUs bestyrelse. Vi har tradition for kampvalg, og bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op, så der bliver mange gode kandidater at vælge imellem.

Se den nuværende bestyrelse her.       

 

Stil op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du stille op på selve dagen.

 

Før da kan du dog også få en præsentation af dit kandidatur sendt ud sammen med det øvrige materiale til deltagerne på generalforsamlingen. Så har de lidt længere tid til at overveje, hvem de vil stemme på.

 

Skriv en halv side, hvor du præsenterer dig selv og det, du vil arbejde for i bestyrelsen. Send den til Andrea Kiel Christensen akc@cisu.dk inden den 20. april. 

 

Bestyrelsens arbejde

I bestyrelsen får du indflydelse på, hvordan et af landets største netværk af folkelige foreninger drives og udvikler sig. Og du får konkret indflydelse på de rammer og vilkår, som vores 270 medlemsforeninger arbejder under.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen holder otte faste møder om året skiftevis i Aarhus og København. Møderne ligger som regel på hverdage. Du får alle udgifter til transport osv. betalt, og du har også mulighed for at kompensensation, hvis du skulle miste løn for at kunne sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens forperson, næstforperson og kasserer får et mindre honorar.

 

 

Til CISUs generalforsamling 2022 skal der vælges ny intern revisor. CISUs sekretariat og bestyrelse opfordrer repræsentanter fra medlemsorganisationer til at stille op.

 

Som intern revisor får man mulighed for at få en spændende og unik indsigt i CISUs arbejde og systemer. Det giver også god erfaring med organisatorisk arbejde herunder risikostyring, strategi, beslutningsprocesser mv.

 

Posten som intern revisor er ulønnet, men der vil være betalte middage med sekretariatet og bestyrelsen, møder med CISUs sekretariatsledelse og controller samt bestyrelsen ad hoc. Der er ikke fast deltagelse til bestyrelsesmøderne.

 

Opgaverne er fordelt over året med bl.a. rulleplan til Udenrigsministeriet i 4. kvartal, årsregnskab og budgetlægning i 1.kvartal samt generalforsamling i 2. kvartal.

 

Den primære opgave for den interne revisor er risikostyring og foreningsøkonomi, herunder:

 • Monitorere bestyrelsens budgetlægning og anvendelse af CISUs foreningsmidler. 
 • Sikre fornuftigt omkostningsniveau ift. foreningens størrelse og omsætning.
 • Vurdere egenkapitalens størrelse og eventuelle anvendelse iht. generalforsamlingsbeslutninger.
 • Monitorere anvendelsen af midler iht. strategier og årsplaner vedtaget af generalforsamlingen.
 • Risikostyring iht. budgetter og planer.

 

Kvalifikationer: Det er en fordel at have god forståelse af tal og excelark. Gerne erfaring med monitorering og evaluering samt risikostyring. Man vil selvfølgelig blive introduceret grundigt til det hele. 

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk) eller Bolette Kornum (bko @ cisu.dk).

Forslag til vedtægtsændringer skulle være indsendt senest 1. marts (to måneder før generalforsamlingen).

 

Man kan også stille andre forslag til, hvad CISU skal arbejde for. På tidligere generalforsamlinger er der blevet oprettet ungenetværk, blevet stillet forslag om nedsættelse af brugerbetalingen på kurser og foreslået oprettelse af intro-rådgivning. 

 

Har man et andet forslag til generalforsamlingen skal det helst sendes inden 20. april. Endelig deadline ifølge vedtægterne er 23. april. Det sendes til Andrea Kiel Christensen på akc @ cisu.dk.

 

Man kan også kontakte Andrea Kiel Christensen, hvis man ønsker vejledning til, hvordan man stiller et forslag. 

Deltag i årets fotokonkurrence, hvor de bedste billeder bliver udstillet på generalforsamlingen. Vinderbilledet modtager 10.000 kroner.

 

Se mere på cisu.dk/foto22

 

 

Generalforsamling er medlemsorganisationernes mulighed for at drøfte og få indflydelse på CISUs fremtidige arbejde. Særligt for generalforsamlingen i 2022 bliver vedtagelsen af CISUs nye strategi.

 

Derudover vil der på dagsordenen blandt andet være beslutningerne om bestyrelsens fokus og budget for det kommende år.

 

Modtageren af CISUs Initiativpris bliver også præsenteret på generalforsamlingen. Initiativprisen går til en organisation, som har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion. 

 

Husk at kontingent for 2022 skal være betalt for at kunne deltage og være stemmeberettiget.