ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

Deltagere fra CISUs generalforsamling 2022 stillede op til fællesfoto. Foto: Hung Tien Vu

 

Tak for en god 2023 CISU generalforsamling den 22. april i Odense.

 

Læs nyheder fra dagen og find både årskrift og regnskab fra det seneste år på siden cisu.dk/status23.

 

Referatet fra dagen kan hentes her.

 

På siden her (nederst eller til højre) kan findes materialer fra dagen og bilag 5A med opdaterede vedtagelser fra generalforsamlingens beslutninger på dagen.  

 

 

 

Information

Tid

Generalforsamlingens program er fra kl.10.30 - 16.00. Men kom meget gerne i god tid, for der er morgenmad og indskrivning fra kl. 9.30.

 

Sted

First Hotel Grand

Jernbanegade 18

5000 Odense C

 

Det ligger i gåafstand fra Odense Banegård. Parkeringspladser er ikke tilknyttet.

 

Transportomkostning

CISU refunderer udgifter ved offentlig transport eller samkørsel.

 

Refusion fås ved at sende rejsebilag sammen med det format, man kan få ved ankomst.

 

Refusion er et tilbud, hvis man ikke har nok midler til det i ens forening.

Indbydelsen samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer blev sendt ud senest en måned før til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer og kan også findes på denne side.

 

Alle materialer er sendt til tilmeldte deltagere. Og kan også findes på siden her.  

 

Materialerne består af

 • Dagsorden og program
 • Praktiske oplysninger 
 • Bilagssamling
 • Bestyrelsens beretning og nøgletal findes på cisu.dk/status23
 • Revideret årsregnskab 2022 findes på cisu.dk/status23

 

En deltagerliste med navn og organisation udleveres på dagen. 

 

Har jeres organisation ikke mulighed for at være med, kan man give fuldmagt til en anden medlemsorganisation.

 

Det betyder, at vedkommende med jeres fuldmagt må stemme på jeres vegne til alle afstemninger på hele generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen gør CISUs medlemsorganisationer opmærksomme på, at vi stemmer om væsentlige ændringer i CISUs vedtægter ved årets generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer til at tage del i generalforsamlingen, eller være opmærksom på dette, hvis man deltager via fuldmagt til en anden organisation. Bestyrelsen har besluttet, at man ved årets generalforsamling maksimalt kan have tre fuldmagter med fra andre organisationer.

 

Hvad skal der stå i en fuldmagt?

Fuldmagten skal være på skrift og underskrives af enten CISUs kontaktperson eller en tegningsberettiget i organisationen. 

 

Der skal stå:

 • Organisationsnavn og fulde navn på den der afgiver fuldmagten
 • Navn og organisation på den, som fuldmagten gives til
 • Hvad fuldmagten dækker over: Afstemninger i forbindelse med CISUs generalforsamling 2023
 • Underskrift fra den person i organisationen, som afgiver fuldmagten. Det skal være enten CISUs kontaktperson eller en tegningsberettiget i organisationen. 

 

Hvis man ønsker det, kan man bruge dette dokument som skabelon. 

 

Hvordan og hvornår giver man en fuldmagt?

Fuldmagter skal sendes senest onsdag den 19. april til cisu@cisu.dk.

 

Ved særlige forhold, f.eks. akut sygdom, kan fuldmagter indleveres frem til generalforsamlingens begyndelse. 

 

Hvor mange fuldmagter kan jeg have med fra andre medlemsorganisationer?

En medlemsorganisation kan ikke have mere end tre fuldmagter med fra andre medlemsorganisationer.

 

Der skal vælges fire medlemmer til CISUs bestyrelse og tre suppleanter. Vi har tradition for kampvalg, og bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op, så der bliver mange gode kandidater at vælge imellem.

Se den nuværende bestyrelse her.       

 

Stil op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du stille op på selve dagen.

 

Før da kan du også få en præsentation af dit kandidatur sendt ud sammen med det øvrige materiale til deltagerne på generalforsamlingen. Så har de lidt længere tid til at overveje, hvem de vil stemme på.

 

Skriv en halv side, hvor du præsenterer dig selv og det, du vil arbejde for i bestyrelsen. Send den til Andrea Kiel Christensen akc@cisu.dk senest den 12. april. 

 

Bestyrelsens arbejde

I bestyrelsen får du indflydelse på, hvordan et af landets største netværk af folkelige foreninger drives og udvikler sig. Og du får konkret indflydelse på de rammer og vilkår, som vores 280 medlemsforeninger arbejder under.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen holder otte faste møder om året i Aarhus, København eller online. Møderne ligger som regel på hverdage. Du får alle udgifter til transport osv. betalt, og du har også mulighed for at kompensensation, hvis du skulle miste løn for at kunne sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde er frivilligt, men der er et mindre honorar. 

 

 

Til CISUs generalforsamling 2023 skal der vælges intern revisor. CISUs sekretariat og bestyrelse opfordrer repræsentanter fra medlemsorganisationer til at stille op.

 

Som intern revisor får man mulighed for at få en spændende og unik indsigt i CISUs arbejde og systemer. Det giver også god erfaring med organisatorisk arbejde herunder risikostyring, strategi, beslutningsprocesser mv.

 

Posten som intern revisor er ulønnet, men der vil være betalte middage med sekretariatet og bestyrelsen, møder med CISUs sekretariatsledelse og controller samt bestyrelsen ad hoc. Der er ikke fast deltagelse til bestyrelsesmøderne.

 

Opgaverne er fordelt over året med blandt andet rulleplan til Udenrigsministeriet i 4. kvartal, årsregnskab og budgetlægning i 1. kvartal samt generalforsamling i 2. kvartal.

 

Den primære opgave for den interne revisor er risikostyring og foreningsøkonomi, herunder:

 • Monitorere bestyrelsens budgetlægning og anvendelse af CISUs foreningsmidler. 
 • Sikre fornuftigt omkostningsniveau ift. foreningens størrelse og omsætning.
 • Vurdere egenkapitalens størrelse og eventuelle anvendelse iht. generalforsamlingsbeslutninger.
 • Monitorere anvendelsen af midler iht. strategier og årsplaner vedtaget af generalforsamlingen.
 • Risikostyring iht. budgetter og planer.

 

Kvalifikationer: Det er en fordel at have god forståelse af tal og excelark. Gerne erfaring med monitorering og evaluering samt risikostyring. Man vil selvfølgelig blive introduceret grundigt til det hele. 

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk) eller Bolette Kornum (bko @ cisu.dk).

 

Intern revisor vælges for ét år ad gangen. 

Forslag til vedtægtsændringer skulle være indsendt senest 22. februar (to måneder før generalforsamlingen).

 

Man kan også stille andre forslag til generalforsamlingen. På tidligere generalforsamlinger er der blevet oprettet ungenetværk, blevet stillet forslag om nedsættelse af brugerbetalingen på kurser og foreslået oprettelse af intro-rådgivning. 

 

Har man et andet forslag til generalforsamlingen skal det sendes senest den 15. april til Andrea Kiel Christensen på akc @ cisu.dk.

 

Man kan også kontakte Andrea Kiel Christensen, hvis man ønsker vejledning til, hvordan man stiller et forslag. 

I forbindelse med CISUs generalforsamling var der også i år en fotokonkurrence.

De bedste billeder blev udstillet på generalforsamlingen, og vinderbilledet modtog 10.000 kroner og blev brugt på CISUs årsplakat.

Læs om vinderen på cisu.dk/foto23

Generalforsamling er medlemsorganisationernes mulighed for at drøfte og få indflydelse på CISUs fremtidige arbejde. 

 

Dagen vil blandt andet byde på beslutninger om årets strategiske fokus og om ændringer i CISUs vedtægter.

 

Modtageren af CISUs Initiativpris bliver også præsenteret på generalforsamlingen. Initiativprisen går til en organisation, som har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde.

 

Husk at kontingent for 2023 skal være betalt for at kunne deltage og være stemmeberettiget.