ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

CISU vil igen i år holde generalforsamlingen online grundet COVID-19. Vi håber, at vi alle kan mødes engang til sensommer f.eks. til vores planlagte kursusweekend.

 

Til generalforsamlingen vil vi starte arbejdet med at udarbejdet CISUs strategi for 2022-2025.

 

Tilmelding sker via CISUs kursuskalender her. Tilmeldingsfristen er 16. april. Og husk at kontingent for 2021 skal være betalt for at kunne deltage og være stemmeberettiget. 

 

Indbydelsen samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer vil blive sendt ud senest 24. marts til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer.  

 

Senest den 16. april sender vi alle materialerne til generalforsamling til de tilmeldte. De vil også blive lagt her på siden.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være sendt til stabsmedarbejder Ditte Marie på dma@cisu.dk senest 24. februar (to måneder før generalforsamlingen). Øvrige forslag kan ligeledes sendes til Ditte Marie på dma@cisu.dk gerne inden 13. april - endelig deadline ifølge vedtægterne er 17. april. Se CISUs vedtægter, strategi og lignende her.

 

Foto: Anette Sønderby Madsen

 

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges fire medlemmer til CISUs bestyrelse. Vi har tradition for kampvalg, og bestyrelsen opfordrer alle interesserede i at stille op, så der bliver mange gode kandidater at vælge imellem.

Se den nuværende bestyrelse her.       

 

Stil op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du stille op på selve dagen.

 

Før da kan du dog også få en præsentation af dit kandidatur sendt ud sammen med det øvrige materiale til deltagerne på generalforsamlingen. Så har de lidt længere tid til at overveje, hvem de vil stemme på.

 

Skriv maks. en ½ side, hvor du præsenterer dig selv og det, du vil arbejde for i bestyrelsen. Send den til Ditte Marie fra sekretariatet på dma@cisu.dk inden d.13. april.

 

Bestyrelsens arbejde

"Det er et spændende og udfordrende arbejde, som giver indblik i spændende sammenhænge. At vi så også har det sjovt sammen, gør det jo kun bedre." - sådan har Vibeke Tuxen, som har siddet i bestyrelsen en del år, tidligere sagt om bestyrelsesarbejdet.

 

I bestyrelsen får du indflydelse på, hvordan et af landets største netværk af folkelige foreninger drives og udvikler sig. Og du får konkret indflydelse på de rammer og vilkår, som vores 280 medlemsforeninger arbejder under.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen holder otte faste møder om året skiftevis i Aarhus og København. Møderne ligger som regel på hverdage. Du får alle udgifter til transport osv. betalt, og du har også mulighed for at kompensensation, hvis du skulle miste løn for at kunne sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer får et mindre honorar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til Generalforsamling 2021

Indbydelse til generalforsamling

 

Velkomstfolder med dagsorden og praktisk information 

 

Bilagssamling

 

Årsskriftet Status og Perspektiver 2020-21

 

Årsregnskab 2020

 

Referat af generalforsamlingen 2021