ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

CISU afholdte ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2016.

Referatet kan ses her. (CISU er i besiddelse af det underskrevne referat)

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt, fordi CISU skulle have generalforsamlingens godkendelse til at forvalte to nye puljer.

CISUs bestyrelse har valgt at:

  • indsende ansøgning til EU om forvaltning af en pulje til større oplysningsaktiviteter
  • indsende tilbud på forvaltning af en pulje til støtte til mindre humanitære indsatser

 

Da svar på EU-ansøgningen ligger i marts-april 2017, og afgørelsen om puljen til humanitære indsatser vil foreligge i 2016, kunne en beslutning ikke vente til CISUs ordinære Generalforsamling d. 29. april 2017.

 

Pulje til større oplysningsaktiviteter

CISU har som ledende organisation i samarbejde med fem europæiske civilsamfundsorganisationer d. 30. september ansøgt EU om midler til en pulje, der skal give medlemsorganisationerne i de seks lande mulighed for at søge bevillinger til større oplysningsaktiviteter. 

 

Pulje til mindre humanitære indsatser

CISU har d. 17. oktober som ledende organisation i samarbejde med Red Barnet og START Network indsendt tilbud på opgaven, som Udenrigsministeriet har sendt i udbud om forvaltning af en pulje til støtte af mindre humanitære indsatser.

 

Materialerne til den ekstraordinære generalforsamling kan hentes her: