ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

Hent det godkendte referat fra generalforsamlingen her

 

Generalforsamlingen 2012 havde 100 deltagere fra næsten 60 forskellige organisationer. Forsamlingen tog en række vidtrækkende beslutninger om bl.a. nyt navn, ramme for det politiske arbejde og mulig overtagelse af andre støttepuljer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fremlægger foreningens formand Vibeke Tuxen bestyrelsens beretning for 2011.

Se flere billeder fra generalforsamlingen her

 

Levende diskussion - vidtrækkende beslutninger

Årets generalforsamling var præget af spændende diskussioner i en engageret og positiv atmosfære blandt de 100 deltagere. Og så blev der taget en række vigtige beslutninger, som vil blive rammen for de kommende års arbejde i det, der nu skal hedde CISU - Civilsamfund i udvikling.

 

1. Nyt navn til Projektrådgivningen: Generalforsamlingen besluttede med stort flertal at Projektrådgivningens navn skal ændres til CISU - Civilsamfund i Udvikling. Det nye navn dækker i langt højere grad det arbejde og den rolle, som foreningen har i dag. Overgangen til det nye navn vil ske inden sommerferien.

 

2. Nyt Udviklingspolitisk Holdningspapir: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag til en samlet præsentation af det, vi står for og det, bestyrelsen skal arbejde for at opnå i de kommende år. Det centrale budskab er, at de folkelige organisationer og bevægelser i Danmark og i udviklingslandene har en helt centrale rolle at spille i udviklingsarbejdet. Det skal CISU synliggøre og kæmpe for. Se papiret under bilag til højre. 

 

3. Ny politisk ramme og prioriteringer for bestyrelsens arbejde: Papiret sætter rammen for, hvad bestyrelsen skal prioritere i det kommende år:

  • En ny aftale med Udenrigsministeriet om vores faglige opgaver samt et mandat til at forhandle om en mulig overtagelse af administrationen af nogle af de andre støttepuljer for udviklingsarbejdet. Flere af disse puljer er bragt til diskussion af ministeriet, og bestyrelsen har nu mandat til at udvide vores opgaver - hvis det er i overensstemmelse med vores strategi og medlemmernes interesser, og i tæt dialog med medlemsforeningerne om udmøntningen. Ændringsforslag fra ULD-80 og BDT vil indgå i dette arbejde. Hent dokumentet her.
  • Fortsat tæt fokus på opdateringen af Civilsamfundsstrategien, samt på at sikre flere midler til de folkelige foreningers aktiviteter i udviklingssamarbejdet.
  • Fortsat udvikling af CISUs indsatser og rolle i udviklingslandene, herunder udarbejdelse af landeprofiler til brug for medlemsforeningerne (de første er allerede klar) samt øget fokus på at sikre medlemmernes partnere adgang til de stadig flere og stadig større fundingmuligheder, som findes i de enkelte udviklingslande.

 

4. Initiativprisen 2012: Projektrådgivningens Initiativpris gik i år til foreningen Afrika Kontakt. Læs mere her.

 

5. Godkendelse af formelle dokumenter: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, regnskabet og forslag til budget. Kontingentet forbliver uændret i 2013. Hent dokumenterne via links i højre spalte.

 

6. Nyvalg til bestyrelse og revisor: Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg: Finn Tobiesen (VE) og Jeanne Dyrskjøt (Tanzania Børnefond), som begge genopstillede, samt Camilla Torp Olsen (SOS-børnebyerne), der takkede af efter seks aktive år i bestyrelsen. Camilla Torp Olsen blev valgt som intern revisor, og Elley Revision fortsætter som vores eksterne revisionsfirma.

   

 

Den nyvalgte bestyrelse: Her er det meste af den nye bestyrelse i Projektråd... nå nej: CISU! Fra venstre Vibeke Tuxen fra Verdens Skove, Finn Tobiesen der blev genvalgt for Vedvarende Energi og Hawa Hirs Hüssein der er nyvalgt for Danish Somaliland Network. Derefter Bigman A. Nkunkununu og Abdulfatah Adam der blev valgt som suppleanter for hhv. Disuzo Kwekwe og SOPDA. Så følger Morten Nielsen, nyvalgt for Afrika Kontakt og Helle Schierbeck fra Plan Danmark. Ikke med på billedet: Bjarne Højlund Petersen fra GV, Susanne Volquartz fra Diabetesforeningen samt Anders Bjørnkjær-Nielsen fra Mission Afrika, der blev valgt som suppleant.