ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

CISUs generalforsamling i Odense lørdag d. 13. april 2013 blev en stor succes med rekordmange deltagere og en livlig debat. Et nyt arbejdsgrundlag blev vedtaget, men efter en hed debat valgte bestyrelsen at trække sit forslag om en vedtægtsændring, der ville have åbnet for, at organisationer med en rammebevilling kan blive medlemmer af CISU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen 2013 havde over 120 deltagere fra flere end 70 foreninger. 

Her stemmer forsamlingen om et af bestyrelsens forslag. 

Se flere billeder fra generalforsamlingen her

 

Levende diskussion - vidtrækkende beslutninger

Generalforsamlingen var som altid en glad, spændende og udbytterig dag med masser af debat og mulighed for at møde nogle af alle de andre engagerede mennesker i udviklingsmiljøet. I år var debatten ekstra livlig som følge af de mange forandringer og opbrud, der sker i det danske 'u-landsmiljø' i denne tid.

 

Generalforsamlingens vigtigste beslutninger var:

 

1. Ny politisk ramme og prioriteringer for CISUs arbejde i 2013-2014 blev godkendt. De vigtigste punkter er:

  • Nyt værdigrundlag og ny strategi i 2014. Bestyrelsen fik opbakning til at igangsætte arbejdet med at opdatere CISUs værdigrundlag fra 2007 og strategien for 2010-2013. Det skal ske i en tæt dialog med medlemsforeningerne.
  • Fortsat arbejde med Sydfunding. CISU vil fortsætte arbejdet med at opsamle viden og erfaringer om fundingmuligheder i Syd, så medlemsforeningerne og deres partnere kan få støst mulig nytte af de nye muligheder.
  • Kapacitetsopbygningen i det danske u-landsmiljø kommer til debat i det kommende år. Bestyrelsen vil arbejde for, at CISU fortsat er en centrale udbyder af kurser, rådgivning, organisationsudvikling og netværk.

2. Initiativprisen 2013. Journalist Dan Larsen får CISUs Initiativpris 2013 for sin indsats for at styrke danskernes viden om Verdens fattige gennem www.verdensnyt.dk

Prisen består af en statuette af Jens Galschiøth + 10.000 kr. Læs mere her

 

3. Ændrede vedtægter: Efter en lang debat besluttede bestyrelsen at trække sit forslag om en ændring af vedtægterne. Forslaget ville betyde, at CISU blev åbnet for foreninger med rammeaftaler. Det er blevet aktuelt, fordi en række af CISUs nuværende medlemmer er på vej mod en rammeaftale med Udenrigsministeriet eller allerede har fået den. Men debatten viste, at generalforsamlingen ønskede at udskyde beslutningen til 2014, så der er tid til en grundig debat. Til gengæld præciserede generalforsamlingen enstemmigt, at ingen af CISUs nuværende medlemmer vil blive smidt ud som følge af, at de ændrer status: Alle kan blive, og så finder vi en langsigtet løsning næste år.

 

4. Klima- og Miljøpuljen: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at CISU går i konkret forhandling med Udenrigsministeriet om at overtage 'Klima- og miljøpuljen til danske civilsamfundsorganisationers indsatser i partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i Syd'. Puljen forvaltes i dag af Udenrigsministeriet selv og indeholder 20 mio. kr. i 2013.

 

5. Godkendelse af formelle dokumenter: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, regnskabet og forslag til budget. Kontingentet forbliver uændret i 2014. Hent dokumenterne via links i højre spalte.

 

6. Nyvalg til bestyrelse og revisor: Fire af bestyrelsens medlemmer var på valg: Vibeke Tuxen (Verdens Skove) og Susanne Volquartz (Diabetesforeningen) genopstillede, mens Bjarne Højlund Gregersen (GV) og Helle Schierbeck (Plan Danmark) ikke stillede op til genvalg.

 

Der var 9 kandidater til de fire ledige poster. Vibeke Tuxen og Susanne Volquartz blev genvalgt. Ole Riis (Dans Vietnamesisk Forening) og Louise Hindenburg (Dialogos) blev valgt til de to øvrige poster.

 

Anders Bjørnkjær Nielsen (Mission Afrika) blev valgt som intern revisor, og Elley Revision fortsætter som vores eksterne revisionsfirma.

 

 

Den nyvalgte bestyrelse 13. april 2013. Fra venstre Vibeke Tuxen (Verdens Skove), Louise Hindenburg (Dialogos), Hawa Hirsi Hüssein (Danmark Somaliland Network), Morten Nielsen (Afrika Kontakt), Susanne Volquartz (NCD Alliance), Finn Tobiesen (VE), Ali Nuur (Det somaliske fællesråd i Aarhus) suppleant, Ole Riis (Dansk Vietnamesisk Forening) og Marie Karkov (MAK). Sais A. Hussein (Somailia Diaspora Organisation) suppleant er ikke med på billedet.

 

 

 

 

Journalist Dan Larsen får CISUs Initiativpris 2013 for sin indsats for at styrke danskernes viden om Verdens fattige gennem  www.verdensnyt.dk.

 

Læs mere om prisen her