ForsideRepræsentationer

CISU har repræsentanter forskellige steder i udviklingsmiljøet i Danmark. Hovedformålet med arbejdet er at sikre gode vilkår for de folkelige foreningers aktive deltagelse i udviklingssamarbejdet. 

 

Repræsentanterne søger at fremme de interesser, der udspringer af forskellige beslutninger fra CISUs generalforsamling: 

 

CISU repræsenterer de fælles interesser

En stor del af CISUs medlemsforeninger har ikke selv ressourcerne til eller muligheden for at være repræsenteret i forskellige politiske og faglige fora. CISU udfører derfor et stykke politisk og fagligt arbejde på vegne af sine medlemsforeninger. CISU opfordrer dog samtidig medlemsforeningerne til at gøre, hvad de selv kan, for at fremme deres egne politiske sager. 

 

Det gælder særligt i forhold til mere specifikke politiske emner, eksempelvis inden for handels- eller sikkerhedspolitik. CISU ser det som sin rolle udelukkende at arbejde for sager, der er i den brede medlemsskares interesse.

 

Dog kan CISUs repræsentanter fremføre synspunkter på vegne af konkrete medlemsforeninger - i det omfang det er muligt. Konkrete henvendelser rettes til foreningsmedarbejder Andrea Kiel Christensen på akc @ cisu.dk.

 

Her har CISU repræsentanter

 

De udvalg og arbejdsgrupper, som er nævnt her, er de mere langvarige af sin slags. CISU har også repræsentanter i mere ad hoc prægede arbejdsgrupper. 

 

Med omlægningen af Danidas Udviklingspolitiske Råd i 2017, har CISU ikke længere plads i rådet. CISU har sammen med DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) udpeget seniorforsker Lars Engberg-Pedersen til at sidde i rådet. 

Har du spørgsmål

om CISUs repræsentationer, eller ønsker du, at dine synspunkter bliver bragt videre i de forskellige fora,   er du velkommen til at kontakte Andrea Kiel Christensen på akc@cisu.dk.

Læs mere om CISU