ForsideSamarbejde med Udenrigsministeriet

CISU og CISUs puljer er primært finansieret af den danske udviklingsbistand. Derfor er vi underlagt Civilsamfundspolitikken og de øvrige strategier og politikker, som Regeringen og Folketinget har vedtaget.

 

Det betyder ikke, at CISU ikke har holdninger! De statslige strategier er ofte ret rummelige og åbne for fortolkning. Derfor har vi formuleret vores egne syn på, hvordan de overordnede rammer skal fortolkes, så resultatet bliver god faglighed i bistandsarbejdet.

 

I 2020 gennemgik udenrigsministeriet CISU med et review. Det kan du læse her. Her kan du læse CISUs kommentarer.

 

Et hierarki af dokumenter

  • FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling: FN har vedtaget 17 nye verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats fra 2015 til 2030.
     
  • Verden 2030 - Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi: En ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement, som blev vedtaget den 18. januar 2017. Strategien findes også på engelsk og fransk.
     
  • Civilsamfundspolitikken udgør den overordnede ramme for den del af den statslige bistand, som kanaliseres via det danske civilsamfund. Politikken er også styrende for ambassadernes forvaltning af deres egne udviklingsmidler. Civilsamfundspolitikken trådte i 2014 i stedet for den tidligere Civilsamfundsstrategi.
  • CISUs egen aftale med Danida gennem Civilsamfundspuljen (2019-2022): CISU er finansieret gennem en fast, løbende aftale med Danida. Rammerne for sekretariatets arbejde er fastlagt i en rulleplan, som bliver revideret hvert efterår. Planen beskriver målsætninger, arbejdsopgaver og indikatorer for den (store) del af CISUs arbejde, som er finansieret via aftalen med Udenrigsministeriet. CISU rapporterer hvert efterår til Danida i forhold til det foregående års aftale - hent rapporten for 2017 her.

 

Udenrigsministeriets reviews af CISU
Ledelseskonsultationer mellem CISU og Udenrigsministeriet