/ Forside / Oplysning & Kommunikation / Del de gode historier / Del resultaterne / Resultater fra Naboskabspuljen

Nedenfor er en liste med 3 cases med resultater fra CISUs medlemsorganisationers arbejde i EU's nabolande mod øst og sydøst. (Naboskabsregionen.)
 

Tryk på krydset til højre for at folde teksten ud eller hent en PDF med alle artiklerne.

 

Ved at facilitere en platform for diplomatisk dannelse for 100 unge mennesker håber Crossing Borders at kunne lægge et frø til en ny fredsopbyggende kultur i Ukraine og Georgien.

 

Af Lisette Lykke Andersen

Projektet ’Young Diplomats for Peace & Dialogue in Ukraine and Georgien’ rammer kernen i det arbejde, organisationen Crossing Borders udfører. Nemlig at være med til at inspirere til dialog mellem mennesker for derigennem at fremme en fredsopbyggende kultur.

Den primære målgruppe for projektet er unge mennesker og målet er, at 100 unge i løbet af projektet skal få færdigheder indenfor konflikthåndtering, fortalervirksomhed og diplomatisk dialog, så de kan være med til at udvikle en fredsopbyggende kultur. Udover egentlige kurser indeholder projektplanen også møder og udvekslingsophold for de unge kommende fredsambassadører. 

Projektleder Andrew Julius Bende erkender, at den endelige opgave ikke kan løses med et enkelt projekt. Men forhåbentlig kan det bidrage til at processen påbegyndes, fortæller han.  

- Vi håber, at den forandring, vi skaber hos de unge mennesker, vil give dem motivation og redskaber til at agere som aktive medborgere fremadrettet, siger han.

Det er undervisere fra de lokale samarbejdspartnere, som vil stå for undervisningen, mens Crossing Border som bevillingshavere vil supplere med deres erfaringer fra tidligere projekter.

Projektet begyndte i sommeren 2016 og kører frem til sommeren 2018. 


Foto: Crossing Borders
 

Dansk organisation: Crossing Borders
Partnerorganisation: Alternative og ADP
Projekt: Young Diplomats for Peace & Dialogue in Ukraine and Georgia
Område: Ukraine og Georgien 
Bevillingens størrelse: 1.761.475 kroner

 

Med en bevilling på knap 200.000 kr. gennem Naboskabspuljen har foreningen Livsberingende Kommunikation (LIVKOM) støttet etableringen af organisationen Dignity Space, som uddanner fredsingeniører i Ukraine.​

Af Lisette Lykke Andersen

12. maj 2017 begyndte de første 16 kandidater på uddannelsen som fredsingeniør hos Dignity Space i Ukraine. Målet er, at kandidaterne, når de er blevet trænet i konflikthåndtering og mægling, kan bidrage til konflikthåndtering og  forsoning af alle slags konflikter i det konfliktplagede Ukraine.

Når det er lykkedes at stable den 1-årige fuldtidsuddannelse på benene, skyldes det en bevilling på knap 200.000 kr., som LIVKOM har modtaget til at opbygge et kontor med indtil videre fire fuldtidsansatte i regi af Digtiny Space, fortæller Carl Plesner, som er projektleder fra LIVKOM. Han er certificeret træner i IVK (Ikke voldelig kommunikation) og har arbejdet med konfliktmægling i mange år. 

Opstarten af Dignity Space tager derfor afsæt i den ekspertise og de erfaringer, han har fra tidligere som konfliktmægler i Ukraine. Her arbejdede han blandt andet med forsoning mellem politifolk og aktivister.

- Her oplevede vi, at folk kunne træde ind i et lokale og have lyst til at slå hinanden ihjel og efterfølgende - efter flere timers forsoningsarbejde - blev nogle af dem venner for livet, fortæller han.
 
Etablering af NGO gav penge til uddannelse

Pengene til den fredsskabende uddannelse under Dignity Space i samarbejde med hollandske PAX og tyske Berghof Foundation kommer fra det tyske Udenrigsministerium, der har givet tilsagn om 1 million Euro.

Men de penge var på ingen måde kommet, hvis ikke bevillingen gennem naboskabspuljen, som CISU administrerer, havde gjort det muligt at etablere det bemandede kontor for Dignity Space, samt ansætte medarbejdere, fortæller Carl Plesner.

- De 200.000 kr. har været fuldstændig afgørende for at det har kunnet udvikle sig over alt forventning på den her måde, siger han.

Den nystartede uddannelse til fredsingeniør byder på omfattende træning i konflikthåndtering suppleret med supervision for de omhyggeligt udvalgte deltagere. Selve navnet fredsingeniører er valgt på baggrund af, at man i Ukraine har en mere teknisk måde at tænke mennesker og menneskesindet på, fortæller Carls Plesner.

Ved at vælge et navn med ingeniør indbygget, håber Dignity Space, at det bliver nemt for ukrainerne at afkode, hvad en fredsingeniør laver. Direkte oversat fra ukrainsk betyder fredsingeniør faktisk ’ingeniør for gensidig forståelse’.


Foto: Dignity Space
 

Dansk organisation: Foreningen Livsberigende Kommunikation (LIVKOM)
Partnerorganisation: Dignity Space
Projekt: Dignity Space Ukraine Institutional Capacity Building
Område: Ukraine
Bevillingens størrelse: 198.834 kroner

 

Med fem konkrete eksempler vil Det Europæiske Hus (DEH) inspirere til nye muligheder for mennesker med intellektuelle handicap i Ukraine.​

Af Lisette Lykke Andersen

Der skal mere livskvalitet ind i de tilbud, udviklingshæmmede tilbydes i Ukraine. Det mener DEH, som med en bevilling på knap en halv million danske kroner ønsker at udvikle nye muligheder sammen med lokale organisationer under ’Koalitionen af forening for støtte til mennesker med intellektuelt handicap i Ukraine’. 

Koalitionen består af 116 mindre NGO’er fordelt over alle regioner af Ukraine. DEH har direkte samarbejde med fem af dem i forbindelse med projektet. Men det er tanken, at de gode ideer og initiativer skal udbredes også til de øvrige organisationer.
Projektleder fra DEH Henrik Haubro fortæller om ambitionerne:

- Det er nærmest er et helt kulturskifte, vi skal arbejde med. I Ukraine er det i dag sådan, at man tænker meget i institutioner for udviklingshæmmede, frem for at skabe muligheder for selvstændige liv i form af jobmuligheder, siger han. 

Med projektet ønsker DEH at udvikle fem lokalt placerede eksempler på, hvordan civilsamfundet kan være med til at iværksætte nye boformer og muligheder for mennesker med handicap i form af job og jobtræning. 
 

Job i socialøkonomiske virksomheder 
På den måde håber DEH at flytte de nuværende tilbud til mennesker med handicap fra at være ren beskæftigelsesterapi til også at omfatte jobmuligheder i for eksempel socialøkonomiske virksomheder, fortæller Henrik Haubro. 
- Lige så snart folk bliver 18 år, er det ikke længere nogen tilbud til dem. Det er det, vi vil prøve på at skabe. Populært sagt kan man sige, at udover at give fiskestangen og lære folk at fiske, så vil vi også meget gerne lære dem at bearbejde fisken, så den kan sælges.

Projektet gik i gang i februar 2017 og strækker sig over halvandet år frem til august 2018. 

2.500 mennesker vil blive involveret direkte med udgangspunkt i 116 lokale foreninger for mennesker med intellektuelle handicap fordelt over alle regioner af Ukraine.
 

Foto: Henrik Haubro
 

- Dansk organisation: Det Europæiske Hus
- Partnerorganisation: Koalitionen af foreninger for støtte til mennesker med intellektuelle handicap i Ukraine
Projekt: Inclusion of displaced people with dissabilities in Ukarine 
- Område: Ukraine
- Bevillingens størrelse: 473.415 kroner

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies