/ Forside / Oplysning & Kommunikation / Del de gode historier / Del resultaterne / Se 20 korte eksempler på resultater

Nedenfor er en liste med 20 resultater fra CISUs medlemsorganisationer. 

 

Resultaterne blev indhentet i CISUs medlemsundersøgelse i 2015, og de har også været bragt i Status & Perspektiver.

 

Tryk på krydset til højre for at folde teksten ud.

Projektet Pro Joven har over en årrække afdækket unges seksuelle erfaringer og viden om seksuel sundhed i Bolivia. Det har dannet grundlag for en række undervisningsmaterialer, der er udviklet i samarbejde med undervisere i La Paz, Cochabamba og Santa Cruz. For at få kommuner til at prioritere seksualundervisningen i grundskolen, er der ligeledes udviklet guidelines til at systematisere og implementere arbejdet.

Arbejdet har haft en direkte effekt på det bolivianske undervisningsministeriums implementering af arbejde med seksuelle rettigheder i skolerne.

FIC har i en længere årrække støttet kapacitetsopbygning af Havnearbejdernes fagforening i Mombasa.

Gennem bl.a. træning i advocacy og forhandling samt hjælp til at udvikle en langsigtet advocacy-strategi, har FIC sat fagforeningen i stand til gennem de seneste fem år at forhindre en privatisering af havnen, der ville koste en stor del af de 5200 ansatte deres job. Fagforeningen er desuden blevet væsentligt styrket på andre fronter og har bl.a. formået at sikre bedre løn- og arbejdsforhold gennem samarbejdet.

Gennem projekt med markskoler i Oddar Meanchey provinsen i Cambodja er kvinder oplært i landbrugsteknikker. ADDA har desuden medvirket til at kapacitetsopbygge lokale netværk, hvilket har skabt et stærkere fællesskab, en større landbrugsproduktion, et fald i brugen af miljøskadelige kemikalier og har gjort familierne bedre i stand til at forsyne sig selv med fødevarer.

DOF og den lokale samarbejdspartner, Nature Kenya, arbejder med 14 civilsamfundsgrupper, der er spredt over det meste af landet og havde meget forskellige niveauer af kompetencer, organiseringsgrad og medlemmer. Det var en udfordring og en styrke, og en vigtig del af arbejdet har været at styrke netværket. Det er blandt andet sket gennem årlige nationale møder. Her kunne grupperne udveksle erfaringer. Møderne er fortsat efter projektets afslutning, og i dag er der et stærkt netværk, hvor de stærke grupper hjælper de svageste.

I Tanzania møder man kun uddannet farmaceutisk personale på hvert tredje apotek. Det begrænser mulighederne for kommunikation med patienter omkring korrekt brug af medicin og forøger risikoen for fejlbehandling. Farmaceuter uden Grænser har i 6 år haft et samarbejde med Kilimanjaro School of Pharmacy med balndt andet erfaringsudveksling med lokale undervisere. Resultatet er bedre uddannet apotekspersonale, der i højere grad kan bidrage til folkesundheden i Tanzania. 

Sierra Leones lærerforening (SLTU) har i samarbejde med Danmarks Lærerforening udviklet en tillidsrepræsentantuddannelse. Det styrker fagforeningens medlemsservice og information til medlemmer, og det har aktiveret en større og mere kritisk medlemsgruppe, som konstruktivt udfordrer den politiske ledelse og dermed styrker SLTU som en demokratisk medlemsorganisation.

Sammen med lokale RSDA har DLN forenet landmandsgrupper på tværs af Lesotho i regionale og landsdækkende sammenslutninger. I lighed med magtfulde danske landboorganisationer har sammenslutningerne gjort deres indflydelse gældende over for lokale og nationale beslutningstagere. Projektet bærer frugt i form af en bevågenhed fra beslutningstagere. En bevågenhed som efterfølgende har givet landmændene (mest kvinder) den nødvendige indflydelse på egne levevilkår. Det er mest konkret udmøntet som lokalt administrerede tilskud til etableringen af en bæredygtig produktion af fødevarer.

Afghanistans triste skæbne og farveløs hverdag trængte til et tilbud for børn og unge. For MMCC var cirkus svaret. Dels har Afghanistan en tradition for cirkus, og dels rummer cirkus pædagogik, læring og ikke mindst sjov, farver og fællesskab. 3 millioner Afghanere har siden 2002 haft glæde af MMCC, som i dag har aktiviteter i flere provinser. Præcis her i 2015 giver MMCC med deres målrettede kapacitetsopbygning projektet videre til Afghan MMCC som fremadrettet skal stå for driften.

I de fleste udviklingslande er der et enormt behov for viden om tandsundhed samt adgang til basal tandpleje og tandbehandling. Filippinerne er ingen undtagelse, hvor tandpine er den hyppigste årsag til skolefravær. TUG har i samarbejde med den lokale NGO, Fit for School, sikret, at daglig tandpleje er blevet en integreret del af skoleforløbet på øen Cebu. Gennem skolebaserede tandbørstning- og håndvaskprogrammer blev 10.000 børns sundhed forbedret, og deres fravær faldt mens skoleresultaterne steg. Det fandt de lokale politikere så effektivt, at de besluttede at overtage og udbrede projektet til alle øens 320.000 børn og unge. 

Projekt ”A Brighter Future” fandt blandt andet frem til, at 93% af gadebørn i Vietnam har været udsat for seksuelt misbrug og at 98% misbruger forskellige rusmidler. Konklusionerne blev publiceret og skabte megen furore og debat, og problemerne blev for første gang sat på den offentlige dagsorden i Vietnam. NGO Fontanas partnere blev på grund af arbejdet bedt om at komme med input til arbejdet med revision af den eksisterende børnelov.

I Armenien er handicap ofte forbundet med skam og personer med handicap får ikke den nødvendige hjælp. I 2005 vedtog landet imidlertid, med hjælp fra Mission Øst, en lov, der giver børn med handicap samme ret til skolegang som alle andre børn. Loven har banet vejen for to nye erhvervsuddannelser. CISU projektet “Giving Disability a Voice”, som blev implementeret af vores partnere Skarp Health Center og Bridge of Hope, sikrede et bedre miljø i landet for handicapinddragelse og projektet sikrede regional dækning og inklusion til personer med alle former for handicap.

Afghansk Kulturforening etablerede Afghanistans første gratis lektiehjælp til børn, der kan låne bøger og har et sted hvor de kan sidde og læse. Med projektet kan flere og flere bestå adgangskrav til universitet.

Voices of youth har skabt en koalition for 250 ungdomsorganisationer med en halv million medlemmer i Ghana. Som del af arbejdet har man vedtaget et ungdomsmanifest, der anviser vejen for en national politik på området. Manifestet blev anerkendt af Ghanas præsident og andre kandidater ved valget i 2012.

Med koalitionen har unge fået mulighed for at få deres dagsorden frem. Som udsring er der udviklet en ungdomsradio og et fortalerprojekt med lokalstationer.

Projekt Miradas Juveniles i Bolivia fik stor succes med dokumentarfilmen ”Vi  bryder grænser ned – på turne med Teatro Trono”, da den i marts havde premiere i Cinemateket i La Paz . Filmen er produceret i samarbejde med SPOR Media og følger en gruppe unge bolivianske teaterfolk på turne i Danmark (Kalundborg). Den var tiltænkt et europæisk publikum og oversat til 7 sprog, men premieren i Bolivia betyder, at flere lokale partnere står klar til at samarbejde. Se filmen https://vimeo.com/98722128

Der er opbygget demokratiske ungdomsforeninger i ni nordghanesiske landsbyer, heraf flere med ungdomshuse, som samlingssteder for ungdommen med idræt, kultur og politiske aktiviteter. Gennem løbende aktiviteter og årlige festivaller har ungdommen fået indflydelse og vist, at de kan spille en ansvarsfuld rolle i landsbyens udvikling. Der er endvidere pigehold i alle landsbyer, der har legitimeret pigedeltagelse i idræt og ungdomsliv.

Civilsamfund er nyt i Mongoliet. Det er svært. I Mongoliet er hovedparten af befolkningen på landet nomader, og det er svært at organisere et civilsamfund

For nomaderne er der langt mellem daglig social interaktion og kontakt med politiske beslutningstagere.

CICED og en mongolsk partner arbejder sammen om at udvikle civilsamfundet i på landet. Der er lang vej endnu, men partnerskabet har nu nået en tredjedel af Mongoliets distrikter, og når selv lokale guvernører beder partner-NGO’en om hjælp, så er der håb.

Bønder i Gambia har stor gavn af landbrugsjournalistik, der giver viden om at udvikle deres produkter og få bedre betaling få deres varer. I vores Network of Agricultural Communicators – The Gambia lykkedes det at få landbrugsorganisationer og andre NGO’er, myndigheder og FN-organer til at bakke op om en udvikling af landbrugsjournalistikken og lægge en plan for træning af landbrugsjournalister på lokalradioerne.

Hvert år dør hundredvis af fanger i de zambiske fængsler pga af mangelfuld mad og elendige hygiejneforhold.

I samarbejde med myndighederne og de indsatte har Ubumi Prisons Initiative halveret antallet af dødsfald, reduceret udbrud af dysenteri og forbedret sundheden og livskvaliteten generelt i et af Zambias største fængsler. I projektet arbejder indsatte frivilligt for at forbedre de svagestes patienters situation. I dag er der et hold Ubumi-sygeplejere samt et grøntsagsprojekt drevet af de indsatte. Der er også frivillige indsatte, som laver mad til de syge, gør rent, vasker og henter rent vand. Ubumi sørger for donation af madtilskud, sygeplejeartikler, klorin og basale fornødenheder. 

Tanzania har været styret af det samme parti siden 1961, og indtil 1992 var andre partier ikke tilladt. Det Konservative Folkeparti  samarbejder med det største oppositionsparti I Tanzania, CHADEMA, om projektet

”Empowering Women and Youth Towards Multiparty Democracy in Tanzania”.

Vi har bidraget med træning og organisationsudvikling, og det været medvirkende til, at CHADEMA for første gang har kunnet holde landsmøder i deres ungdomsorganisation, kvindeorganisation og selve partiet med delegerede valgt af medlemmer i hele landet. Foreløbig er CHADEMA det eneste oppositionsparti, der er nået så langt.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies