ForsidePuljerCISUs Oplysningspulje

Formålet med CISUs oplysningspulje er at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om udviklingslande blandt civilsamfundsorganisationer i Danmark. Oplysningsaktiviteterne skal på afbalanceret facon fortælle mangeartede historier om udviklingslande og udviklingssamarbejde. Puljen ønsker at give plads til nytænkning og chancer i både kommunikationen, partnerskaber og aktiviteter.

 

CISUs oplysningspulje kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). Organisationen skal være medlem af CISU. 

 

Puljen kan ikke søges af organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale med Udenigsministeriet. 

 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Oplysningspuljen

CISUs oplysningspulje giver støtte til et mangfoldigt og fantasifuldt udvalg af oplysningsaktiviteter i Danmark. Indsatserne skal formidle viden om udviklingssamarbejde og/eller om udviklingslandes situation - gerne med udgangspunkt i jeres forenings konkrete aktiviteter og partnerskaber i udviklingslandene.

 

For at kunne modtage støtte fra Oplysningspuljen skal jeres aktivitet opfylde følgende tre krav:

 

Aktiviteten skal foregå i Danmark og skal nå ud til en bredere offentlighed – altså nå ud over foreningens sædvanlige kreds af medlemmer og støttepersoner.

Aktiviteten skal fokusere på udviklingslande og udviklingssamarbejde – ikke (alene) på fx, erfaringsudveksling, kulturel udveksling eller integrationsprojekter i Danmark.

Udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt indenfor 12 måneder efter bevillingstidspunktet. Puljen støtter ikke udgifter til aktiviteter, der ligger før bevillingstidspunktet.

 

I retningslinjerne finder du eksempler på aktiviteter, som puljen støtter, og hvad puljen ikke støtter.

 

Når man søger i forbindelse med de faste ansøgningsfrister:

Organisationer kan søge op til 50.000 kr. 

Der kan maksimalt bevilliges 50.000 kr. i støtte per organisation fordelt på årests to ansøgningsrunder. 

 

Når man søger løbende (hvor der ikke er ansøgningsfrist):

Organisationer kan søge op til 15.000 kr.

Der kan maksimalt bevilliges to ansøgninger på 15.000 kr. pr. organisation om året. 

 Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU, hvor man uploader ansøgningsskema og budgetformat. 

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

 

Læs mere om ansøgningsprocessen herVores CISU Q&A

Ansøgninger op til 15.000 kr.:

OBS: Der er ikke flere midler i puljen i år (2022) til de løbende ansøgninger. Vi henviser til, at I sender jeres ansøgning ind til næste ansøgningsrunde d. 5. oktober kl. 12.

Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger kan indsendes løbende 

BehandlingstidAnsøgningerne behandles normalt i løbet af fem uger. For ansøgninger indsendt løbende bestræbes en hurtigere sagsbehandling.

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) forlænges sagsbehandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger. Ansøgninger op til 50.000 kr: 


Ansøgningsfrist: Næste ansøgningsfrist: Onsdag den 5.oktober kl. 12.
Behandlingstid: Ansøgningerne behandles normalt i løbet af fem uger 

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) forlænges sagsbehandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger. 

 

Ved tildelingen af midler tages der hensyn til, at puljen fordeles bredt på en mangfoldighed af organisationer og aktiviteter. Der lægges vægt på, at der er tale om gode, gennemarbejdede og realistiske ideer.

 

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra følgende vurderingskriterier:

 

Den ansøgende organisations evne og evt. samarbejder

Målgrupper

Aktivitetens kontekst, relevans og nytænkning

Værdi for pengene

Læring, erfaringsopsamling og videndeling

 

Bevillingsudvalget vurderer alle ansøgninger ud fra et helhedsorienteret skøn i forhold til indsatsens kvalitet og formål. Svage punkter kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af oplysningsaktiviteter.

Behandlingen af ansøgningen foregår i fire skridt

 

1: CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op til de formelle krav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder disse krav. Lever ansøgningen op til de formelle krav, sendes den videre til CISUs eksterne kommunikationskonsulent.


2: Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs eksterne kommunikationskonsulent, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen.  Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender kommunikationskonsulenten en indstilling til Bevillingsudvalget for puljen. For ansøgninger indsendt løbende træffer kommunkationskonsulenten selv den endelige afgørelse. 


3: Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og træffer den endelige afgørelse.


4: Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hverken Bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt. uddybende spørgsmål fremsendt af en bevillingskonsulent.

 

Bevillingsystemet

 

Bevillingssystemet består af et bevillingsudvalg og en kommunikationskonsulent.

Kommunikationskonsulenten foretager den faglige og administrative vurdering af ansøgningerne og skriver en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.  For ansøgninger indsendt løbende træffer kommunkationskonsulenten den endelige afgørelse. 

 

Bevillingsudvalget består af to repræsentanter fra CISUs medlemsforeninger:

Marie Thesbjerg fra Venskabsforeningen Danmark-Bhutan 

Rasmus Jeppesen fra KFUM & KFUK

 

Kommunikationskonsulenten er:

Sabina Thulin

 

Klager over afgørelser

 

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.

 

CISUs procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs Adfærdskodeks på  dansk / engelsk.

Vejledninger og retningslinjer samt formater til ansøgninger, afrapportering, anmodninger med videre, finder du her.

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, har ret til konkret vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.