ForsidePuljerCISUs Oplysningspulje

Formålet med CISUs oplysningspulje er at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om udviklingslande blandt civilsamfundsorganisationer i Danmark. Oplysningsaktiviteterne skal på afbalanceret facon fortælle mangeartede historier om udviklingslande og udviklingssamarbejde. Puljen ønsker at give plads til nytænkning og chancer i både kommunikationen, partnerskaber og aktiviteter.

 

Der er løbende ansøgningsfrist i to 'vinduer'. Det ene fra februar og det andet fra august. Midlerne fordeles i hvert vindue blandt støtteværdige aktiviteter efter først-til-mølle.

Her er de reviderede retningslinjer som pdf

 

 

CISUs oplysningspulje kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). Organisationen skal være medlem af CISU. 

 

Puljen kan ikke søges af organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale med Udenigsministeriet. 

 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Oplysningspuljen

CISUs Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte folkelige organisationers oplysningsaktiviteter om udviklingslande. Målgruppen for puljens aktiviteter er i Danmark, og aktiviteterne skal præsentere mangeartede historier om udviklingslande og udviklingssamarbejde. Aktiviteten skal sætte målgruppen i stand til at vide, mene eller gøre noget nyt. Gerne ved at skabe personlig identifikation eller vække en følelse af samhørighed. 

 

For at kunne modtage støtte fra Oplysningspuljen skal tre krav opfyldes:

Aktiviteten skal foregå i Danmark og skal nå ud til en bredere offentlighed – altså nå ud over organisationens sædvanlige kreds af medlemmer og støttepersoner. 

 

Aktiviteten skal fokusere på udviklingslande1 og udviklingssamarbejde – ikke (alene) på for eksempel erfaringsudveksling, kulturel udveksling eller integrationsprojekter i Danmark. 

 

Udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt inden for 12 måneder efter bevillingstidspunktet. Puljen støtter generelt ikke udgifter, der er afholdt før bevillingstidspunktet. I tilfælde med store besparelser eller nødvendige forudbestillinger, kan man for ansøgers egen risiko købe for eksempel flybilletter eller booke lokaler inden bevillingstidspunktet. 

Dette kan oplysningspuljens midler bruges til: 

 • Leje af lokaler og leje/køb af udstyr til brug i oplysningsaktiviteter.  

 • Udvikling og produktion af oplysningsmaterialer. 

 • Rejseudgifter til ophold i Syd for at indsamle eller producere materiale 

 • Transportudgifter i forbindelse med oplysningsaktiviteter. 

 • Honorarer til for eksempel kunstnere, oversættere, fotografer eller foredragsholdere. 

 • Indkøb af rekvisitter til oplysningsaktiviteter. 

 • Løn specifikt rettet mod til oplysningsaktiviteten  

 

Dette kan oplysningspuljens midler ikke bruges til: 

 

 • Driftstilskud og en andel af løbende eller faste udgifter til for eksempel hosting, husleje og allerede eksisterende aktiviteter 

 • Løn til understøttende personale som for eksempel ledelse, administration eller bogholderi. 

 • En procentsats af det ansøgte beløb til administration eller uforudsete udgifter 

Man kan løbende søge op til 25.000 kroner til en aktivitet og samlet for 50.000 kroner på et kalenderår.

Puljen åbner ved årsskiftet og 70 pct. af puljens midler er afsat i perioden frem til 1. august, hvorfra resten af midlerne kan søges. Puljen lukker for ansøgninger, når midlerne er bevilget. 
 

Der er pr. 23. oktober 2023 bevilliget for  475.920 kr. Der er ansøgninger under behandling for 49.200 kr. Der er 500.000 kr. i puljen pr. år. Der kan max bevilliges for 350.000 kr. frem til 1. august 2023, således at der som minimum er 150.000 kr. fra 1. augsut 2023 og til midlerne er brugt.
 

På denne side - cisu.dk/oplysningspuljen - kan man løbende læse, hvor mange midler, der er tilbage.

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU, hvor man uploader ansøgningsskema og budgetformat. 

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger kan indsendes løbende 

BehandlingstidAnsøgningerne behandles normalt i løbet af fem uger.

Der er ikke faste krav til, hvad oplysningsaktiviteten konkret skal handle om, eller hvordan den skal gennemføres. I stedet lægger vi vægt på, at der er tale om gode, gennemarbejdede og realistiske ideer.  

 

Alle ansøgninger vurderes samlet ud fra fem kriterier: 

 

 1. Vurdering af den ansøgende organisations evne og samarbejde 

 • Inddragelse af mennesker i udviklingslande i planlægning og gennemførelse af aktiviteten 

 • Samarbejde med andre – for eksempel andre u-landsorganisationer, uddannelsessteder, virksomheder, medier eller forskningsinstitutioner 

 • Inddragelse af erfaringer fra tidligere oplysningsaktiviteter som for eksempel brug af egne oplysningsmidler fra civilsamfundspuljen i det nye, man skal prøve 

 • Sammenhæng med organisationens øvrige arbejde 

 

 1. Vurdering af målgrupper  

 • Sammenhæng mellem målgruppen og aktivitetens budskab 

 • God forståelse for målgruppen og de relevante henvendelsesformer 

 • Involvering af målgruppen i aktiviteten 

 • Aktiviteten når ud til en bredere offentlighed – dvs. ud over organisationens sædvanlige kreds af medlemmer og støttepersoner 

 

 1. Vurdering af aktivitetens kontekst, relevans og nytænkning 

 • Nytænkning og udfordring af egne arbejdsgange 

 • Originale events eller vinkler på en allerede kendt problemstilling 

 • Afbalancerede og løsningsorienterede budskaber 

 • Relevant inddragelse af et eller flere af verdensmålene  

 • Oplysning om årsager til fattigdom og ulighed 

 • Vigtigheden af aktiviteten – hvorfor den skal realiseres netop nu 

 

 1. Vurdering af hvilken værdi aktiviteten giver for pengene 

 • Et stærkt element af frivilligt engagement og arbejdskraft i realiseringen af aktiviteten 

 • Klar plan for implementering og udbredelse 

 • Omkostninger til løn, transport, kost og logi mm. er begrænset til det nødvendige for aktiviteten 

 • Balanceret omkostningsniveau i forhold til aktivitetens omfang 

 • Hvis relevant redegørelse for samfinansiering 

 

 1. Vurdering af læring, erfaringsopsamling og videndeling 

 • Tydeligt formulerede mål og succeskriterier 

 • Klar plan for opsamling og videndeling i organisationen 

 • Ny læring for organisationen 

 

Helhedsvurdering af ansøgningen 
Bevillingsudvalgets afgørelse er altid et udtryk for en helhedsvurdering af ansøgningen. Svage punkter kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af oplysningsaktiviteter.  

Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs puljeforvaltning, der tjekker at ansøgningen lever op til de formelle krav. 

 

Dernæst vurderes ansøgningerne ud fra de gældende retningslinjer af en ekstern bevillingskonsulent med rod i udviklingsmiljøet, som skriver vurderingen i et bevillingsnotat.  

 

Herefter vurderer et medlem af bevillingsudvalget ansøgningen. Sammen med bevillingskonsulenten afgøres det, om midlerne skal bevilges. 

 

Ansøgningerne behandles normalt i løbet af fire uger og ansøgerne modtager skriftligt svar på mail fra CISU. Ansøger vil sammen med svaret få tilsendt bevillingsnotatet.  

 

Bevillingsudvalg

 • Rasmus Jeppesen, KFUM & KFUK i Danmark
 • Camilla Kirkegaard, Folkekirkens Nødhjælp

 

Bevillingskonsulent

 • Sabina Thulin

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, har ret til konkret vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.