ForsidePuljer

CISUs puljer med aktive bevillinger, som er åbne for ansøgninger: 

 

Civilsamfundspuljen
Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene. Puljen bliver administreret af CISU, men man behøver ikke være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte.
 

DERF- Den danske nødhjælpspulje
Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) giver støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser. Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har en humanitær partnerskabsaftale med Danida, kan opnå støtte igennem puljen.

 

CISUs Oplysningspulje
CISUs oplysningspulje giver danske organisationer mulighed for at oplysningsaktiviteter i Danmark. Aktiviteterne skal til en dansk målgruppe, men handle om forhold i lande, der kan modtage dansk udviklingsbistand.


​Engagementspuljen 
Engagementspuljen støtter indsaster, der engagerer danskere i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene. Puljen kan støtte initiatiaver i det danske civilsamfund og gennem nye partnerskaber med andre aktører.  

CISUs puljer med aktive bevillinger, som er lukkede for ansøgninger: 

 

Frame, Voice, Report!
Frame, Voice, Report! er en pulje for civilsamfundsorganisationer, der har til formål at styrke viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene. I Danmark administreres puljen af CISU. 

 

Naboskabspuljen 
Naboskabspuljen støttede danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i EU's nabolande mod øst og sydøst.
 

CISUs puljer, som ikke længere har aktive bevillinger, og som er lukkede for ansøgninger: 

 

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø støttede indsatser, der var målrettet politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger vedrørende klima- og miljøspørgsmål. Puljen støttede danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer primært i udviklingslandene. 


Hent relevanter skemaer og bilag for puljerne:

 

Hent relevanter skemaer og bilag for puljerne

 

Gode råd, værktøjer og andre støttemuligheder findes her: 

 

Fundraising: Tips, værktøjer og regler

 Andre offentlige puljer

 

 

 

 

 

Hent dokumenter

Bilag 1-6 til retningslinierne:

Bilag 1 Kriterier

Bilag 2 Oversigt ansøgningsdatoer

Bilag 3: Guidance note: Theory of Change & Reults Framework
Bilag 4 Oversigt over deadlines 

Bilag 5 Format Program Dokument  

BILAG 6 Format Koncept Note

Dokumenter til ansøgningsproces:

Budgetformat Koncept note 

Forside til ansøgning om program

Budgetformat endelig programansøgning
Format for Folkelig forankring (Danida format) 

Dokumenter til RevApp og KapApp: 

KapApp ToR (Kapacitetsanalyse/Appraisal) 

RevApp ToR (Review/Appraisal)

Format Track record

Vejledninger og hjælpedokumenter: 

Administation Guide

Budget Guide version 1.2. 

Calculating exisiting project portfolio

Management Response - format

Dokumenter til ansøgning om tillægsbevilling 2020:

Guidelines SUPPLEMENTARY GRANT 2020

Application Format SUPPLEMENTARY GRANT 2020

Budget Format SUPPLEMENTARY GRANT 2020

Formater til årligt programregnskab:

Programme ANNUAL Account Report Format (Word)

Programme ANNUAL Account Report Format (Excel)

NB: A-D is to be found in this Word format, while E and F are in the Excel format. All of these must be integrated into one collected document, duly signed by the grant holder and auditor.