ForsidePuljer

CISUs puljer med aktive bevillinger, som er åbne for ansøgninger: 

 

Civilsamfundspuljen
Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene. Puljen bliver administreret af CISU, men man behøver ikke være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte.

 

CISUs Oplysningspulje
CISUs oplysningspulje giver danske organisationer mulighed for at oplysningsaktiviteter i Danmark. Aktiviteterne skal til en dansk målgruppe, men handle om forhold i lande, der kan modtage dansk udviklingsbistand.

 


CISUs puljer med aktive bevillinger, som er lukkede for ansøgninger: 

 

Frame, Voice, Report!
Frame, Voice, Report! er en pulje for civilsamfundsorganisationer, der har til formål at styrke viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene. I Danmark administreres puljen af CISU. 

 

DERF- Den danske nødhjælpspulje
Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) gav støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser. Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har en humanitær partnerskabsaftale med Danida, kunneopnå støtte igennem puljen. CISU og Red Barnet forvaltede Nødhjælpspuljen i 2017-2020, og de sidste bevillinger givet i 2020 afsluttes i 2021. UM har et igangværende udbud om den fremtidige forvaltning af puljen for 2021-2024.

 

​Engagementspuljen 
Engagementspuljen støtter indsaster, der engagerer danskere i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene. Puljen kan støtte initiatiaver i det danske civilsamfund og gennem nye partnerskaber med andre aktører.  

 

 

CISUs puljer, som ikke længere har aktive bevillinger, og som er lukkede for ansøgninger: 

 

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø støttede indsatser, der var målrettet politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger vedrørende klima- og miljøspørgsmål. Puljen støttede danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer primært i udviklingslandene. 

 

Naboskabspuljen  
Naboskabspuljen støttede danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i EU's nabolande mod øst og sydøst.


Hent relevanter skemaer og bilag for puljerne:

 

Hent relevanter skemaer og bilag for puljerne

 

Gode råd, værktøjer og andre støttemuligheder findes her: 

 

Fundraising: Tips, værktøjer og regler

 Andre offentlige puljer