ForsidePuljerCISUs Oplysningspulje

Hvem kan søge: Medlemmer af CISU, som har været medlemmer mindst ét år samt foreninger der tidligere har modtaget støtte fra Civilsamfundspuljen. Oplysningspuljen kan ikke søges af organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet. 

Hvor skal man søge: Ansøgningen indsendes via Vores CISU.

Næste ansøgningsfrist: 8. april 2021 kl. 12 for ansøgninger op til 30.000 kr. Der er løbende ansøgningsfrist for ansøgninger op til 15.000 kr. (OBS: beløbsgrænserne for ansøgninger er for efteråret 2020 hævet med 5.000 kr.)

Retningslinjer: Hent Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema: Hent Ansøgningsskema, Budgetformat, Forside til ansøging

Rådgivning og mere info: Se nederst på siden

 

CISUs Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte de folkelige foreningers oplysningsaktiviteter om u-landene.

 

 

1. Sådan søger I støtte

 

For at få støtte skal I læse Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje og derefter udfylde ansøgningsskemaet, hvor I kort beskriver aktiviteten, hvad der specifikt søges støtte til samt budgettet. Ansøgningen skal være på dansk - også selvom aktiviteten afholdes på engelsk. Dokumenterne kan downloades øverst på denne side.

Ansøgningen skal sendes til CISU via  Vores CISUSpørgsmål og svar om Vores CISU findes her Alle ansøgninger vil blive behandlet i løbet af fem uger efter ansøgningsfristen.

 

Vær opmærksom på at puljen ikke støtter udgifter til aktiviteter, der ligger før bevillingstidspunktet. Dvs. aktiviteten tidligst kan have en startdato, der ligger fem uger efter ansøgningsfristen.

Vær desuden opmærksom på, at udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt senest 12 måneder efter bevillingen er givet.

 

 

2. Hvad kan man søge støtte til?

Oplysningspuljen giver støtte til et mangfoldigt og fantasifuldt udvalg af oplysningsaktiviteter i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde og/eller om udviklingslande situation gerne med udgangspunkt i jeres forenings konkrete aktiviteter og partnerskaber i udviklingslandene.

For at kunne modtage støtte fra Oplysningspuljen skal jeres aktivitet dog opfylde følgende tre krav:

 

 1. Aktiviteten skal foregå i Danmark og skal nå ud til en bredere offentlighed – altså nå ud over foreningens sædvanlige kreds af medlemmer og støttepersoner.
 2. Aktiviteten skal fokusere på udviklingslande og udviklingssamarbejde – ikke (alene) på fx, erfaringsudveksling, kulturel udveksling eller integrationsprojekter i Danmark.
 3. Udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt indenfor 12 måneder efter bevillingstidspunktet. Puljen støtter ikke udgifter til aktiviteter, der ligger før bevillingstidspunktet.

 

I retningslinjerne finder du eksempler på aktiviteter, som puljen støtter, og hvad puljen ikke støtter.

 

 

3. Vurdering af ansøgningerne

Ved tildelingen af midler tages der hensyn til, at puljen fordeles bredt på en mangfoldighed af organisationer og aktiviteter. Der er ikke faste krav til, hvad jeres oplysningsaktiviteter konkret skal handle om, eller hvordan de skal gennemføres. I stedet lægger vi vægt på, at der er tale om gode, gennemarbejdede og realistiske ideer.

 

Alle ansøgninger vurderes samlet ud fra fem kriterier:

 1. Den ansøgende forening og evt. samarbejder
 2. Målgrupper
 3. Kontekst, relevans og nytænkning
 4. Værdi for pengene
 5. Læring, erfaringsopsamling og videndeling

 

Bevillingsudvalgets afgørelse er altid et udtryk for en helhedsvurdering af ansøgningen. Svage punkter kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af oplysningsaktiviteter.

 

4. Bevillingsprocessen

 

 • Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs administration, der tjekker at ansøgningen lever op til de formelle krav.
 • Ansøgninger vurderes ud fra de gældende retningslinjer af Oplysningspuljens eksterne kommunikationskonsulent Sabina Thulin.
 • De endelige afgørelser for hver ansøgning træffes af et bevillingsudvalg bestående af to repræsentanter fra CISUs medlemsforeninger (Marie Thesbjerg fra Venskabsforeningen Danmark-Bhutan og Jeanette Westh fra Mundu) samt den eksterne kommunikationskonsulent, på baggrund af indstillinger fra kommunikationskonsulenten. For ansøgninger indsendt løbende, træffer puljens eksterne kommunikationskonsulent den endelige afgørelse.

 

5. Mere information


Ansøgere kan henvende sig til CISUs forvaltningskonsulent Helene Holbeck Kannegaard med spørgsmål angående forvaltningen af puljen. Det gælder for eksempel ansøgningsproceduren, vurderingen af ansøgningerne og bevillingen. Henvendelser kan ske på puljer @ cisu.dk eller ved at ringe på 86 12 03 42.

 

Man kan også få kommunikationsfaglig rådgivning til ansøgning og projekt. Det sker ved at kontakte CISUs kommunikationskonsulent Kim Jensen på 86 12 03 42 eller skrive til kj @ cisu.dk Her kan man også henvende sig med opklarende spørgsmål til ansøgningsskemaet og retningslinjerne.

EKSEMPEL: Foreningen GAMES har i 2012 fået støtte fra Oplysningspuljen til en række små film om foreningens arbejde med at uddanne journalister i Gambia
Hent dokumenter

Anmodning om udbetaling

Skema til afrapportering for støtte

Det udfyldte og underskrevne skema uploades under bevillingen på Vores CISU