/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / CISUs Oplysningspulje / Støttede projekter i 2018

April-runden


 

Fortællinger på Flugt - en podcast-serie om at være ung flygtning

 ”Jeg blev utroligt påvirket af deres historier. Forstod pludselig helt konkret, at de alle har haft en god grund til at flygte.” - Kirsten, 53 år. 

Således skrev et medlem af publikum, da 8 unge flygtninge fortalte deres personlige historier fra scenen på Bremen Teater på den landsdækkende storytelling-turné ’Fortællinger på Flugt’. I løbet af 5 forestillinger fik 1800 publikummer mulighed for at høre de 8 unge, som kommer fra hele verden – og som fortalte om alt fra deres flugt igennem Sahara til mødet med en dansk frivillig, der ændrede deres liv. Der er mange citater fra evalueringen, som ligner det ovenstående, hvilket har overbevist os om fortællingernes enorme kraft – og evne til at flytte og nuancere holdninger. Derfor søger DFUNK støtte til at få disse hjerteskærende, humoristiske og håbefulde historier ud til endnu større publikum igennem podcast-mediet. Vi ønsker at producere en række podcasts, som kan være med til at nuancere danskernes forståelse af unge flygtninges vilkår og oplevelser – og dermed vise mennesket bag kategorien ’flygtning’.

 

"Min skrædder bor i Ouagadougou" - oplysningsaktiviteter i det åbne rum - på festivaler og events forskellige steder i Danmark.

I 2003 dannede en gruppe tekstilhåndværkere , vævere, skræddere, stoftrykkere, fra Mali og Burkina Faso l’association Fil Bleu i Ouagadougou International Kontakt hjalp med organisering og godkendelse samt at søge midler til etableringen af den indkomstskabende aktivitet. I 2004 fik Fil Bleu bevilliget økonomisk støtte fra CISU til bl.a. kapacitetsopbygning af deltagerne samt etablering af en butik på nettet. Siden 2009, hvor den økonomiske støtte sluttede, har Fil Bleu været selvfinansierende. Projektet har en støttegruppe af frivillige i International Kontak, der hjælper med den danske hjemmeside, www.filbleu.dk, og formidler om projektet. I dec. 2017 på et projektbesøg i Ouagadougou havde vi møde med Filbleus lokale aktører, både fra mali og Burkina Faso. Her opstod idéen til de aktiviteter, vi nu ansøger om støtte til.

 

Stemmer fra Afrika - en podcastserie i fire afsnit om Ghana 

Formålet med podcasten er at skabe et mere nuanceret billede af dels Ghanas og Afrikas udvikling og dels de mennesker, som bor der. Ghana har gennem mange år haft høje vækstrater, og levestandarden er blevet hævet. Mange problemer presser sig fortsat på, men det overordnede billede er fremskridt, og dette er en historie, som ikke bliver fortalt ofte nok. Danskerne skal også lære det positive historier at kende fra udviklingslandene, så vi kan vise, at de danske bistandskroner går til gode formål.

Det generelle nyhedsbillede i Danmark fokuserer mest af alt på negative historier og kriser. Dette er i allerhøjeste grad tilfældet, når talen falder på udviklingslande rundt omkring i verden, hvor det fortsat er et gennemgående narrativ, at Afrika er et fattigt og håbløst kontinent, som ikke er til at redde. Der er fortsat mange negative historier at fortælle fra Afrika, men der er også en masse positive historier at fortælle – og disse historier savner at blive fortalt.

 

Verdensmålene ned på jorden

Verdensmålene har for FIC som mange andre udviklingsorganisationer et naturligt udgangspunkt for megen af den virksomhed vi arbejder med og holder kurser, seminarer, foredrag m.v. om. Men ofte har aktiviteter omkring verdensmål en mere abstrakt, filosofisk eller generel global indgangsvinkel. Vi vil med denne aktivitet bringe Verdensmål ”ned på jorden” – dvs gøre dem meget konkret i forhold til den virkelighed som mennesker i Syd oplever, arbejder og lever med hver eneste dag. Vores udgangspunkt i vore aktiviteter i de projekter og programmer vi gennemfører har især haft fokus på Verdensmål 4, 5 og 8 – men også i forhold til mål 10 og 16.

Det er vores ønske at prøve at gøre diskussionen om Verdensmålene mere håndgribelig ved at høre direkte fra personer, som har en dagligdag, hvor disse verdensmål har en direkte betydning for deres liv og hverdag. Vi ser denne aktivitet som en oplagt mulighed til at få afprøvet aktiviteter, som måske kan føre til nye typer af aktiviteter i fremtiden med samme hovedsigte at få relateret Verdensmålene til menneskers hverdag.

 

Udvikling for Hvem? - med IFU og Danskernes Pension 

Til Afrika Kontakts (AK) partnerskabsseminar i 2017 udviklede vi kampagnen ”Udvikling for hvem”. Kampagnen har fokuseret på hvem der drager nytte af de danske udviklingsmidler og hvem der bliver tilgodeset i den danske udviklingsstrategi. Aktiviteten passer ind i kampagnen ved at fokusere på Investeringsfonden For Udviklingslandes (IFU) investeringer. Midlerne i IFU’s fonde består i høj grad af danske pensioner. De bliver investeret i god tro og med gode intentioner, men få holder øje med hvor pengene ender og hvilken indvirkning der er i landet, hvor investeringen finder sted. Derfor er det vigtig at stille spørgsmålstegn ved og konkretisere hvad midlerne bliver brugt på, og hvem midlerne kommer til gode. 

 

Training Transformers

Assist ønsker at producere en video, der har til formål at oplyse unge økonomistuderende i Danmark, om hvordan kenyanere bliver bedre til at forsørge sig selv. Gennem EPTF får de adgang til iværksætterkurser, hvor de får træning i at starte egen virksomhed. Budskabet for vores aktivitet er således, at træning og øget faglighed kan være med til at forandre liv. Med andre ord – Training Transforms. Dette budskab vil hovedsageligt blive båret af personhistorier for at gøre videoen så relevant som muligt. Personerne i videoen er kenyanere, der selv har fået hjælp og træning i iværksætteri. Disse historier om at skabe sig en tilværelse gennem forretning, tror vi, at målgruppen ville kunne identificere sig med. Budskabet er vigtig at belyse, da det er vores klare indtryk, at mange ikke forbinder nødhjælp med iværksætteri og forretning, selvom dette er en yderst effektiv måde til at løfte folk ud af fattigdom.

 

KUNST OG UDDANNELUSE I BKOBA, TANZANIA

Formålet med aktiviteten er via kunst at få nye målgrupper i tale i Danmark. Det er vigtigt for vores forening at formidle kontakt mellem mennesker i Morsøs venskabsby, Bukoba i Nordvesttanzania, og Morsø kommunes borgere og andre i hele landet.

Vi har haft besøg af produktionsskoleleder Erasto Kishula, leder af Kagera Youth Forup. Ved Kulturmødet på Mors august 2017 stiftede han bekendtskab med billedkunstner Finn Have, som udstillede værker. Erasto Kishula vil gerne have Finn Haves hjælp til at undervise sine produktionsskoleelever og udvikle nye, salgbare produkter, og Finn Have er på sin side parat til at yde en frivillig, ulønnet indsats og få ny inspiration til egne produktioner. Ved at gennemføre aktiviteten efteråret 2018 vil det være muligt med en præsentation på Kulturmødet august 2019.

 

Dokumentarfilm om forebyggelse af malaria

Gambias Venner har gennem de sidste år haft et malaria projekt med god effekt. Vi vil gerne give det gode budskab videre gennem en dokumentar film.

Dokumentarfilmen skal vises til offentlige arrangementer i det danske civilsamfund. Gambias Venner tager ud og præsenterer vores arbejde. Filmen vil også blive vist på lokale TV- stationer over hele landet.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies