/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer primært i udviklingslandene. Puljen støtter indsatser, der er målrettet politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger vedrørende klima- og miljøspørgsmål.

 

Puljen for Klima og Miljø havde sidste ansøgningsfrist den 15. september 2016. Der vil ikke være flere ansøgningsrunder i puljen. 

 

Vær opmærksom på at for indsatser bevilliget i 2016, skal CISU modtage det afsluttende regnskab for indsatsen senest d. 31. december 2018. Som følge af loftet på implementeringsperioden nedsættes maksimumbeløbet for længerevarende indsatser for ansøgningsrunden 2016 fra 5 mio. kr. til 3,5 mio. kr.

 

Puljen for Klima og Miljø administreres af CISU på vegne af Udenrigsministeriet, som også har fastlagt de overordnede rammer for støtten. Puljen er en del af den danske statslige udviklingsbistand og underlagt Civilsamfundspolitikken og de øvrige relaterede generelle strategier og politikker, som regeringen og folketinget har vedtaget.

 

Nedenfor finder du mere information om puljen:

1. Retningslinjer for Puljen for Klima og Miljø

2. Hvad støtter Puljen for Klima og Miljø?

3. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

 

1. Retningslinjer for Puljen for Klima og Miljø

 

Retningslinjerne for Puljen for Klima og Miljø  beskriver puljens målsætning, de formelle rammer og krav til ansøgerne, hvilke typer af indsatser der kan støttes samt kriterierne for vurdering af ansøgningerne.

 

Hent retningslinjerne på dansk        Download Guidelines in English 

 

OBS: Retningslinjerne er opdateret i juni 2016.

 

2. Hvad støtter Puljen for Klima og Miljø?

 

Puljen støtter Mindre Indsatser og Længerevarende Indsatser.

  • Mindre Indsatser er korterevarende fortalervirksomhedsindsatser indenfor puljens strategiske ramme. Mindre indsatser har et budget mellem 200.000 kr. og 500.000 kr. 
  • Længerevarende Indsatser er typisk flerårige indsatser med et langsigtet perspektiv. Længerevarende indsatser har et budget mellem 500.000 kr. og 3,5 mio. kr. 

For begge typer af indsatser gælder det, at de skal fokusere indsatser med eller for fattige og underrepræsenterede målgrupper i Syd, der primært knytter sig til regionale og internationale politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger vedrørende klima- og/eller miljøspørgsmål.

 

Læs mere om forskellige typer af indsatser og eksempler i retningslinjerne.

 

 

3. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

 

Alle skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt, ligger her (se under punkterne "Når I har en bevilling" og "Når I skal afrapportere på en bevilling"). 

Review af puljen

Eksternt review af Puljen for Klima og Miljø, 2017

 

Bagvedliggende strategier og politikker

Læs Udenrigsministeriets strategiske ramme for naturressourcer, energi og klima (NEK-strategien). Strategien danner sammen med civilsamfundspolitikken samt Danmarks overordnede strategi for udviklingsarbejde "Retten til et bedre liv" baggrund for Puljen for Klima og Miljø. 

 

Godkendte ansøgninger

Se godkendte ansøgninger til Puljen for Klima og Miljø fra pilotrunden 2013 (vælg ansøgningsrunde oktober 2013), 2014 (vælg ansøgningsrunde oktober 2014) og 2015 (vælg ansøgningsrunde september 2015).

 

Værktøjskasse til fortalervirksomhed

Southern Voices programmet har udviklet forskellige værktøjer, man kan bruge til at planlægge og udføre fortalervirksomhed på klimaområdet. Find værktøjerne på Southern Voice's hjemmeside.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies