/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Puljen for Klima og Miljø / Behandling af ansøgningen

Procedure for behandling og godkendelse

 

  • Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Puljen for Klima og Miljø. Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til Bevillingsudvalg.
  • CISU informerer desuden Udenrigsministeriet og miniprogrampuljerne om de aktuelle ansøgninger. Det skal sikre, at der ikke er tale om genansøgning på projekter, som tidligere er blevet afvist andre steder. For rammeorganisationer vil Udenrigsministeriet vurdere, om indsatsen er komplementær til rammeaftalen, ligesom organisationens forklaring på, hvorfor indsatsen ikke udføres indenfor rammeaftalen, vil blive vurderet. For ansøgninger over 1 mio. kr. orienterer CISU desuden den relevante danske ambassade med henblik på at indhente eventuelle kommentarer.
  • Bevillingsudvalget behandler indstillingen og træffer en endelig afgørelse. Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

 

Prioritering blandt støtteværdige ansøgninger

 

Puljen for Klima og Miljø er en treårig bevilling på 75 mio. kr., der fordeles over tre runder i årene 2014-2016. Dette betyder, at det kan blive nødvendigt med en prioritering af bevillinger til projekter. Følgende principper er gældende:

  • Mindre indsatser (bevillinger under 500.000 kr.), der vurderes til at være støtteværdige, friholdes for prioritering.
  • Blandt længerevarende indsatser (500.000 kr. til 5 mio. kr.) vil der, hvis der ikke er midler til at bevilge samtlige støtteværdige indsatser, blive foretaget en skarpere prioritering på bagrund af en scoring, baseret på retningslinjernes fem kriterier.

 

Behandlingstid og svar

 

Behandlingstiden for ansøgninger til Puljen for Klima og Miljø er normalt to en halv måned. Behandlingstiden kan dog være længere, hvis der undervejs i sagsbehandlingen er brug for supplerende oplysninger for at færdigbehandle ansøgningen.

Den ansøgende organisation modtager Bevillingsudvalgets afgørelse skriftligt. Det skriftlige svarbrev indeholder Bevillingsudvalgets formelle begrundelse for deres afgørelse. Svaret vedlgges Bevillingskonsulenternes notat (BU-notat), der bl.a. indeholder en faglig gennemgang af ansøgningen samt en indstilling til bevillingsudvalget. Notatet sendes også til CISUs rådgivere og bruges som et arbejdsredskab til at forbedre rådgivningen. Ansøgere får tilsendt en kopi af notatet sammen med svarbrevet.

 

Klager over afgørelser

 

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies