ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter 2020

    

April-runden

Bag mærkatet - oplysningskampagne om landarbejderliv i sydafrikansk vinproduktionBevilget beløb

25.000,-

 

Global Aktion er bevilget støtte til at sætte fokus på sydafrikanske landarbejderes vilkår under produktionen at nogle af de mest almindelige varer, vi køber i supermarkedet.

Målgruppen for oplysningsaktiviteten er forbrugere. Gennem en alternativ mærkningsordning og debatarrangementer blive de gjort opmærksomme på, hvordan man kan undgå at støtte dårlige produktionsforhold og de rettighedskrænkelser, produktionen indebærer for fattige arbejdere på landet. 

Fair Trade og Verdensmål

 

Bevilget beløb 

25.000,-

 

Fairtrade Danmark modtog støtte til at afholde 20 foredrag i butikker, på højskoler og i foreninger om, hvordan kvinder producerer fairtrade-varer i i Zimbabwe, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, Nepal, Bolivia, Indien, Guatemala og Georgien.

Befri Jorden

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Colombia Solidaritet søgte om støtte til at afholde offentlige events og mediearbejde i forbindelse med kampagnen “Befri Korden.” Kampagnen skal skabe opmærksomhed i Danmark om bevægelsen til befrielse af moder jord (LIPAMATI) for at sætte fokus på kampagnes budskaber omkring madsuverænitet, selvbestemmelse og bæredygtighed. 

 

"Min skrædder bor i Ouagadougou II"

 

Bevilget beløb 

21.500,-

 

International Kontakt har planlagt en række offentlige arrangementer i Præstø, Svaneke og Sandvig, hvor de i samarbejde med deres lokale partnerorganisationer fra Mali og Burkina Faso vil fortælle om deres fælles arbejde med at skabe anstændige jobs for kvinder, der forarbejder naturfibre eller syr tekstiler - samtidig med de bevarer og udvikler kvindernes traditionelle kompetencer indenfor tekstilforarbejdning. 

Uddannelse til alle? - en podcast

 

Bevilget beløb 

22.940,-

 

Fora er bevilget støtte til at producere en podcast for unge mellem 15 og 30 år, der har verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse til alle" som omdrejningspunkt. Podcasten bygger på interviews fra Uganda med information og personfortællinger om adgang til skole og uddannelse - eller mangel på samme - i et udviklingsland. 


Målet for aktiviteten er at generere interesse for FN’s Verdensmål, skabe viden og forståelse for andre kulturer, verdens uligheder, og hvor forskellig adgangen til uddannelse er i forskellige lande som afsæt til, at vi kan arbejde for en bedre verden. 

Adgang til energi i u-lande 

 

Bevilget beløb 

25.000,-

 

Organisationen har søgt Oplysningspuljen til at kunne invitere en ung frivillig fra partnerorganisation JEEP Folkecenter Uganda til Danmark for at holde oplæg på  HTX og FGU Nordvest på Nykøbing Mors samt for unge elektrikerlærlinge på EUC Nordvest i Thisted. 

Vedkommende skal holde fortælle om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og JEEP Folkecenter Ugandas arbejde med at udvikle og sikre adgang til billigt LED-lys til samfund i Uganda, som hverken nu eller i den nærmeste fremtid har adgang til strøm. 

At forbinde oprindelige folk i Honduras med unge og andre borgere i Danmark gennem sang 

 

Bevilget beløb 

25.000,-


Nunca Mas modtog støtte til at oplyse og engagere deltagerne i den årlige Latinamerika Festival i København og gymansieelever på Albertlund Gymnasium i et honduransk oprindeligt folks politiske kamp for deres rettigheder.

Den honduranske musiker Alberto Lainez vil på to arrangementer på festviallen og for gymnasieeleverne præsentere sange, musikvideoer og dans, han har skabt sammen med aktivister fra Honduras' oprindelige Lenca-folk.

Oktober-runden

Stories of Change: mobilisering af #Generation Equality

 

Bevilget beløb:

30.000,-DareGender er bevilget støtte til en aktivitet, der sætter fokus på, hvordan flere unge kan engagere sig i initiativer, der fremmer ligestilling, både i Danmark og i det globale syd.

Målet er at involvere flere drenge og mænd i ligestillingsdagsordner og udfore stereotype maskulinitetsforestillinger for at skabe øget engagement, opbakning og deltagelse. Både i Danmark og i det globale syd vil indsatsen bakke op om og vise eksempler på, hvordan unge kan mobilisere og engagere sig som en del af en global Generation Equality.

Aktiviteten kombinerer indsamling af forandringshistorier fra syd-partnere, en digital kampagne og engagementsværksteder for målgruppen, der gennem aktiviteterne opnår nye redskaber til at handle og engagere sig. 

Indisk hverdag i børnehøjde

 

Bevilget beløb:

29.500,-

 

Aktion Børnehjælp søgte midler til at producere en film, som skal give danske børn et indblik i, hvordan indiske børns hverdag både ligner og er forskellig fra deres egen.

Filmen bliver til ved, at tre familier i henholdsvis Danmark og Indien filmer deres hverdag i to måneder. Optagelserne vil blive vist i korte filmklip på en installation i Dokk1 i Aarhus.

Hvad kan vi lære af bønder i Zimbabwe?

Bevilget beløb:

29.950,-

 

Miljøbevægelsen NOAH er bevilget støtte til en række oplysningsaktiviteter i Danmark, der sætter fokus på, hvordan agroøkologi kan bruges som et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringerne og til at opnå verdensmålene.

Som en del af aktiviteten laver organisationen research i Zimbabwe blandt småbønder og medlemmer af La Via Campesina Zimbabwe (ZIMSOFF), som skal afdække, hvordan de bruger agroøkologiske metoder til at bidrage til klimatilpasning og madsuverænitet.

 

NOAH vil efterfølgende holde workshops på fire højskoler, hvor elever gennem oplæg og praktiske øvelser vil diskutere og reflektere over, hvad bæredygtig udvikling betyder, og hvad for en landbrugspraksis, Danmark bør fremme gennem udviklingspolitikken.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling i et afrikansk perspektiv

 

Bevilget beløb:

 

30.000,-
 

FN-forbundet modtog støtte til i partnerskab med Aalborg Universitet og UNDP at afholde en konference, der sætter fokus på verdensmålene i et afrikansk perspektiv, og hvorfor multilateral udviklingsbistand er vigtig for bæredygtig udvikling.

Konferencen er målrettet studerende og undervisere på fire studieretninger på universitetet men åben for alle. Oplægsholderne er forskere, udviklingsarbejdere og andre, der arbejder professionelt med temaerne.

Bevilget beløb:

27.700,-


MUNDU – Center for global dannelse fik bevilget tilskud til en oplysningskampagne om verdensmålene gennem street art og med unge som primær målgruppe.
 

Kampagnen består af to sæt vinger, som males af kunstnere fra Aarhus og Burkina Faso. Vingerne udstilles på begge lokationer. Besøgende kan tage billeder foran vingerne og poste dem på sociale medier under en række hashtags, bl.a. #IamSDGs og #SDGangel. Under hver post beskriver afsenderen, hvordan de bidrager til verdensmålene.
 

Oplysningskampagnen lægger vægt på de positive historier og inspirerer deltagerne til at uddanne sig selv og dele inspiration til bæredygtige rutiner med andre unge i Aarhus, Danmark og Burkina Faso.

The Great Green Wall - en musikalsk film om et visionært projekt
 

Bevilget beløb:

30.000,-


 

SPOR MEDIA modtog støtte til at producere en film om mennesker på frontlinjen af klimakrisen i Afrika. Filmen er en musikalsk rejse langs det internationalt støttede træplantningsprojekt The Great Green Wall, der skal strække sig 8000 km langs Sahara-ørkenen i Sahel-regionen.
 

I filmen møder seeren mennesker, der fortæller om deres oplevelser med ørkenspredning, fattigdom, migration, kvindeundertrykkelse, terrorisme og radikalisering. Samtidig er filmen en fortælling om, hvordan man alle steder i verden kan handle aktivt for at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne.
 

SPOR MEDIA importerer og versionerer filmen til brug i Danmark, og sammen med danske klimaorganisationer gør de den tilgængelig for danske organisationer, der kan bruge filmen som redskab i klimakampen.
 

Man kan se en trailer for filmen her.

Fotoudstilling om idrætsfællesskaber i forbindelse med EM i fodbold 2021
 

Bevilget beløb:

30.000,-

 

FANT – Football for a new tomorrow ønskede at lave en fotoudstilling om organisationens arbejde med fodbold og idræt i Sierra Leone, en kampagnehjemmeside med yderligere information og en kampagne til sociale medier.

Til hvert fotografi hører en kort tekst, der uddyber billedet og forklarer om FANTs projekter og forholdene i Sierra Leone, herunder børn og unges vilkår for at dyrke idræt.

Udstillingen kan oplevelse i minimum tre indkøbscentre i Danmark.

Jeg ved alt om COVID-19: Jeg får det ikke! Jeg spreder det ikke!


Bevilget beløb:
 

30.000,-

 

UFF Humana søgte og fik oplysningsmidler til at oplyse om, hvordan organisationen har anvendt en bevilling fra den danske nødhjælpspulje DERF i Makoni Distriktet i Zimbabwe til forebyggelse af COVID-19.

I samarbejde med partneren DAPP Zimbabwe, to fotografer fra Zimbabwe og en dansk journalist producerer organisationen videoer, artikler og et fotohæfte, som viser, hvilken oplysning og direkte nødhjælp, der er kommet ud til sårbare mennesker i Zimbabwe, og hvilken betydning nødhjælpen har.  

 

Temamateriale til spanskelever om sociale forhold i Colombia

 

Bevilget beløb:
 

30.000,-


Mi Cuerpo er bevilget støtte til at udvikle et undervisningsmateriale til spanskelever på gymnasieniveau om sociale forhold i Colombia.

 

I medierne fremstilles Colombia ofte i relation til narko og banderelateret kriminalitet. Med dette oplysningsprojekt ønsker organisationen at udfordre disse stereotyper og give danske unge et mere nuanceret billede af unge colombianeres virkelighed.