ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter i 2016

Maj-runden

Bevilget beløb

25.000,-

 

Dansk Ugandisk Venskabsforening er bevilget støtte til at producere en film, der viser, hvordan deres partner Women Development Centers aktiviteter har hjulpet kvinder i Uganda til at få uddannelse og skabe et forsørgelsesgrundlag. Et filmhold vil besøge udviklingscenteret og interviewe nogle af kvinderne for at dokumentere den postive udvikling hos den enkelte og se på, hvordan de udviklede netværk og uddannelsestilbud fungerer i praksis i lokalområdet. Faktorer, der ikke har fungeret optimalt, vil også blive taget med for at nuancere billedet af arbejdet.

 

 

Bevilget beløb

5030,-

 

International Kontakt modtog støtte til at holde et billedforedrag om samarbejdspartneren Association Amparis projekter i Mail og Burkina Faso. Aktiviteten fokuserer på, at der på trods af den urolige politiske situation i Mali, er sket en positiv udvikling, som skyldes en aktiv og målrettet støtte i et aktivt samarbejde med lokalsamfundet. Foredraget finder sted på biblioteket i Sønderborg, hvor billederne efterfølgende bliver udstillet.
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Operation Dagsværk er bevilget støtte til i samarbejde med IBIS at udvikle et rollespil om årsager og konsekvenser af migration, som skal bruges på blandt andet Roskilde Festival, Folkemødet og til CPH Street Food. "Med livet på SPIL" skal nå en målgruppe, som ikke traditionelt interesserer sig for global udvikling og klæde dem fagligt på til at tage stilling til problematikken. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

MUNDU - Center for global dannelse modtog støtte til PR og transport i forbindelse med afholdelse af U-husets festival Verdensspejl. Festivalen finder sted under Aarhus Festuge og består af otte dage med børneaktiviteter, oplæg, historier, fotos, dans, musik, film og mad fra forskellige verdensdele. Gennem aktiviteterne vil MUNDU sætte fokus på kulturel og social rigdom i dele af verden, der ellers bliver beskrevet som fattige. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Afrika Kontakt er bevilget støtte til informationsmateriale og transport i forbindelse med kampagnen "Referendum now", der skal oplyse og engagere unge danskere i spørgsmålet om Marokkos besættelse af Vestsahara. Organisationen vil som en del af kampagnen holde offentlige oplæg med deltagelse af partnere fra studenter-organisationen UESARIO. Kampagnen sætter fokus på saharawierne som en ressourcestærk gruppe, der på grund af strukturel ulighed ikke har mange muligheder. 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Kvindernes U-landsudvalg modtog støtte til i samarbejde med International Liga for Fred og Frihed at invitere to kvinder fra maliske organisationer til Danmark. Kvinderne arbejder med sikker skolegang for piger i Mali, og skal i Danmark deltage i et miniseminar, møder og oplæg som optakt til en kampagne mod kønsbaseret vold mod kvinder. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

SPOR Media er bevilget støtte til at indspille en serie af små film om Verdensmålene produceret af danske skoleelever og unge kenyanere fra Nafsi Africa. Filmene skal supplere et kulturmødeprojeket, hvor kenyanere optræder med forestillingen "Takataka" (swahili for skrald) på danske folkeskoler. Efterfølgende bliver filmene distribueret via kommuner, skoler, Global Kids og Everyday - CPH: Dox' videoplatform. 

 

 

Bevilget beløb

24.200,-

 

Det Europæiske Hus er bevilget støtte til i samarbejde med partneren Association of Social Workers in Kyrgyzstan at producere små film og oplæg til gruppedrøftelser om betydningen af lighed med udgangspunkt i historier fra Kirgisistans civilsamfund og med inddragelse af Verdensmålene. Materialet skal bruges i udskolingen i både dansk- og engelskundervisningen.  

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

LGBT Danmark modtog støtte til at lave fotojournalistiske fortællinger om deres samarbejdspartneres arbejde i Tanzania. Billedmaterialet skal brurges ved interne og eksterne foredrag i Danmark, hvor organisationen vil vise, hvordan de arbejder for at fremme rettigheder for LGBT-personer i det globale Syd. Partnerne i Tanzania skal også bruge det producerede materiale i deres arbejde, eksempelvis på deres hjememside og i forbindelse med ansøgninger om midler til lokale aktiviteter. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Nepal 2010 er bevilget støtte til at producere informationsmateriale om deres skoleprojekter i Nepal og til at invitere en lokal frivillig fra Nepal til Danmark. Organisationen vil på på Samsø Festivalen og Asian Culture Festival i København, Aarhus og Odense afholde et show med en fotoudstilling om deres partneres arbejde før og efter jordskælvene i 2015. Den nepalesiske frivillige skal give en førstehåndsberetning om at arbejdet med uddannelse i Nepal som en vigtig måde at bryde den negative sociale arv. 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Moyo Mwa Moyo Danmark har modtaget støtte til at invitere en synshandicappet rollemodel fra partneren Moya Kwa Moyo Tanizania til Danmark. Personen skal på møder med folketingspolitikere, lokalpolitikere og handicapforeninger inspirere til at arbejde med rettighedsbaseret fortalervirksomhed og give de tilhørende indsigt i de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed. 

Bevilget beløb

15.000,-

 

All4Children er bevilget støtte til i samarbejde med Dansk Indsutri at afholde et seminar om bæredygtig handel med det sydlige Afrika efterfulgt af en koncert med jazzsangerinden Miriam Mandipira fra Zimbabwe. Arrangementet har fokus på særligt Sydafrika, Zambia og Zimbabwe og det potentiale den danske privatsektor har for at etablere konkurrencedygtig aktivitet i regionen, som også bekæmper de strukturelle årsager til fattigdom. På seminaret deltager en ambassadør fra hvert af fokuslandene. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Ubumi Prisons Initiative er bevilget støtte til at producere fotos og plakater til udstillingen "I fængsel i Zambia - med livet som indsats." Arrangement skal gennem enkelthistorier fra fanger oplyse om hverdagen for indsatte i zambianske fængsler, der ofte er præget af omfattende menneskerettighedskrænkelser. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Det Bhutanesiske Samfund fik bevilget tilskud fra oplysningspuljen til at optage en film til og afholde udstillingen "Tordendragen Bevægelse" om Bhutan, der er en af de hurtigst voksende økonomier i Sydøstasien. Udstillingens fokus er udvikling, viden, teknologi og fremtidsperspektiver for Bhutan. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Nødhjælpens Ungdom søgte om støtte til at lave oplysningsaktiviteter i forbindelse med kampagnen #GørRummetStørre. Kampagnen består af tre dele. Først tager frivillige til Palæstina for at udveksle erfaringer med lokale unge om, hvordan man kan arbejde for at styrke civilsamfundets politiske råderum. Efter rejsen afholder organisationen debatter om emnet på globale højskoler og efterskoler, og i tredje del sætter efterskole- og højskoleeleverne via sociale medier fokus på at styrke civilsamfundet gennem partnerskaber. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

LittleBigHelp ville gerne invitere to ansatte fra deres samarbejdspartner i Indien til Danmark for gennem forskellige aktiviteter at oplyse om forholdene og årsagerne til, at der er gadebørn og udsatte kvinder i Indien. På højskoler, gymnasier og folkeskoler vil de udfordre eleverne til at tage stilling til globale udfordringer generelt. Som afslutning afholdes et velgørenhedsgalla med deltagelse af partnerne. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Sammen til Udvikling ønskede i samarbejde med CARE Foundation og My Name is Kumar at sætte fokus på de forhold, indiske gadebørn lever under. De søgte støtte til at få tre socialrådgivere fra CARE Foundation i Indien til at komme til Danmark og fortælle om, hvordan man kan arbejde med at få børn og unge væk fra gaden, så de kan skabe sig en bedre fremtid. 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Nhakas Venner har planlagt at få besøg af direktøren i deres partnerorganisation NAWT i Zimbabwe, for at han skal holde offentlige oplæg og workshops om hverdagen i hans hjemland med udgangspunkt i lokalbefolkningen i Mutasa District. Han skal også fortælle om NAWT's arbejde med at etablere vandforsyning, grønsagshaver og afsætningsmarkeder, samt hvordan man kan koble arbejdet til Verdensmålene. 

 

 

November-runden

Bevilget beløb

25.000,-

Nødhjælpens Ungdom er bevilget støtte til at producere 3-4 animationsfilm, der skal sætte fokus på, hvad fattigdom i det globale syd er og skyldes. Videoerne skal opfordre til handling samt vise at fattigdomsbekæmpelse virker, og at verden ved hjælp af Verdensmålene kan komme ekstrem fattigdom til livs inden 2030. Animationsvideoerne er et led i en 2-årig kampagne, og skal hjælpe til at engagere en bredere gruppe af unge danskere i kampen mod fattigdom. 

 

Bevilget beløb

25.000,-

UFF Humana modtog støtte til i samarbejde med deres partner Development Aid From People to People in Zimbabwe at tage og udvælge portrætter af mennesker fra Zimbabwe. Portrætterne skal opsættes bag på 6 varebiler, der kører rundt overalt i Danmark og på organisationenes containere. En fængende overskrift opfordrer tilskueren til at læse historien bag portrættet på organisationens hjemmeside. Historierne vil nævne de 17 verdensmål med særligt fokus på mål 3 om sundhed og trivsel. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Operations Dagsværk søgte om støtte til produktion af en dokumentarfilm, som skildrer unge aktivisteres kamp for LGBT-rettigheder på tværs af landegrænser. Filmen skal vises på Roskilde Festival, CPH Pride 2017 og sociale medier som en del af oplysningskampagen Out in Africa, der sætter fokus på LGBT-personers kamp for lige rettigheder på globalt plan. 

Bevilget beløb

17.500,-

Red Barnet Ungdom modtog støtte til at lave oplysningsarbejde til børn og unge om børnearbejde i fiskerbyen Senya i Ghana. Gennem billeder og historier ønske de at vise, at det er muligt at støtte børnene i at komme i skole fremfor at arbejde i fiskerindustrien. En håndfuld danske frivillige skal hjælpe til med at indsamle historierne i Ghana og skal efterfølgende holde oplæg på skoler og biblioteker i Danmark.  
 

 

Bevilget beløb

12.425,-

Jambo Shule er bevilget støtte til at sætte fokus på leveforholdene i Kawangware-slummen i Nairobi, Kenya. En dansk skoleklasse bliver venskabsklasse med en skoleklasse i den kenyanske slum, og børnene får mulighed for at skype, skrive og sende billeder og tegninger til hinanden. Som aflsutning på forløbet skal de danske børn nedskrive et ønske for deres kenyanske venner, som sendes op i heliumballon over København. Håbet er, at det kreative event kan give mediedækning og på den måde sprede budskabet. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

DFUNK modtog støtte til at afholde kultur- og debatarrangementer med titlen "Flygtninge fortæller". Arrangementerne skal give tilskuerne et grundlag for at kunne deltage i debatten om den aktuelle flygtningesituation i Danmark og internationalt. Først vises en film om flygtningetemaet som efterfølges af et oplæg om filmens jurdiske og politiske problemstillinger. Til sidst følger et interview og debat med to flygtninge, der ud fra egne erfaringer kan nuancere de problematikker, som film og oplæg har berørt. 

Bevilget beløb

25.000,-

FANT er bevilget støtte til at færdiggøre en dokumentar om Sierra Leones første kunstgræsbane. Dokumentaren sætter fokus på betydningen af sport i et af verdens fattigste lande, og hvilken indvirkning sport kan have på udvikling og forandring af både institutioner og mennesker. Som en del af projektet afholdes også en række foredrag om, hvordan sport bruges som løftestang til udviklingsarbejde. Foredragene bliver holdt i Danmark hos lokale idrætsforeninger og Superligaklubber. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

IMCC søgte om støtte til at udvikle interaktiv og case-baseret undervisningsmateriale til gymnasieelever om, hvad det vil sige at lave bæredygtig udvikling. Mange unge danskere rejser som en del af et sabbatår ud for "at redde verden." Gennem undervisningen på gymnasier i Aarhus og København vil aktiviteten hjælpe unge til at reflektere over, hvordan de selv kan påvirke strukturer og samfund i en positiv retning - og ikke gøre mere skade end gavn. 

 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Heritage International er bevilget støtte til i samarbejde med deres partner Bread Foundation at lave en kortfilm med titlen "The Dalits: Touching the Untouchables." I filmen får indiske dalitter muligheden for at fortælle om de udfordringer, de møder i deres hverdag - såvel som deres drømme for fremtiden. Gennem dalitternes øjne bliver seeren klogere på de sociale, økonomiske og kulturelle forhold for Indiens kasteløse.

 

 

Bevilget beløb

24.990,-

Skovdyrkerne modtog støtte til i samarbejde med deres partnerorganisation Wildlife Conservation Nepal at producere korte temafilm om de personlige historier bag et projekt om agerskovbrug i Nepal. Filmene skal vise specifikke udviklingsprojekter og deres muligheder og begrænsninger i relation til meneskerettighedernes paragraf 25, som siger at alle har ret til mad, husly og en anstændig levestandard, og Verdensmål 13, 15 og 17. Aktivitetens formål er at skabe debat blandt et bredt dansk publikum. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Plan Danmark søgte støtte til at producere en visuel kampagne, som zoomer ind på to slumområder i Sierra Leone og Zambia. Med en fotoudstilling, events, foredrag og social medie arbejde oplyser kampagnen danske unge om udfordringerne for millioner af deres jævnaldrende, som bor i verdens slumområder. Kampagnen viser også, hvordan stærke unge kæmper for at skabe en bedre fremtid for dem selv og deres familier og inspirerer næste generation af unge i slummen. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Afrika Kontakt er bevilget støtte til i samarbejde med deres partnere FSEJ og SUDF at sætte fokus på Afrikas sidste enevældige monarki, Swaziland og befolkningens kamp for demokrati. Igennem offentlige møder, oplæg på højskoler med en aktivist fra Swaziland og kreativ aktivisme vil Afrika Kontakt forsøge at nå bredt ud til unge danskere. 

 

 

Bevilget beløb

24.978,-

AIDS-Fondet modtog støtte til på Folkemødet 2017 at afholde og kommunikere om en udviklingspolitisk debat om Danmarks rolle i arbejdet med at give hele verdens kvinder ret til at bestemme over deres egen krop og sundhed. Debatten kommer blandt andet til at handle om alternativer til kondomet, som er essentielle i Danmarks forepligtelse på at nå Verdensmål 3 om sundhed og Verdensmål 5 om ligestilling inden år 2030. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

IGF Danmark søgte støtte til at producere fire små film optaget med smartphone og en journalistisk artikel om fattige kvinder fra Sunderbans i Indien. Filmene viser, hvordan en uddannelse i håndarbejde og iværksætteri har fordoblet indkomsten i kvindernes hustande og styrket kvindernes sociale status i lokalsamfundet. Desuden skal filmene fortælle historien om, hvordan kvinderne kører produktionen videre uden støtte som et eksempel på, at udviklingsprojekter kan gøre en forskel og være økonomisk bæredygtige. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

ADDA er bevilget støtte til i samarbejde med lokale fotografer at lave fotodokumentation af resultaterne af organisationens arbejde på tværs af Vietnam, Cambodja og Tanzania. Visuel kommunikation er en ny satsning for organisationen, der ønsker at nå ud til en yngre målgruppe end tidligere og sikre opbakning til udviklingsarbejdet. Fotodokumentationen skal også danne grundlag for en række foredrag og udstillinger, som vil blive holdt i kulturhuse, på uddannelsessteder og biblioteker. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Diálogos søgte støtte til at udvikle undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier og lave artikler og radioprogrammer om sygdom og sundhed blandt indianerne i Bolivia. Materialet skal bidrage til en offentlig debat om sundhedsproblematikker og til at folkeskole- og gymnasieelever lærer om bolivianske indianeres muligheder for at styrke indflydelsen på deres sundhed. Projektet laves i samarbejde med Moesgård Musuem. 

 

Bevilget beløb

25.000,-

Ingeniører Uden Grænser er bevilget støtte til at lave en kort oplysningsvideo om, hvordan frivillige i organisationens projekter verden over arbejder for at bygge en bedre fremtid for verdens fattige. Ved at lade lokalbefolkningen og lokale samarbejdsparterne tale direkte til danskerne via video og lyd formidles informationen om, hvad der gør livet svært i verdens fattigste og mest udsatte lande, og hvad der skal til for at skabe et område, som den næste generation kan skabe sig et godt liv i. Videoen vises b.la. ved arrangementer på universiteter, på Kulturnatten i København og Odense samt Festugen i Aarhus.