ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter i 2017

April-runden

Bevilget beløb

25.000,-
 

Livets Lys er bevilget støtte til at producere en fotoserie om fattigdomsramte familiers levevilkår i landsbyer i Sri Lanka, og hvordan de lokale behandler og bruger naturen til at som en ny indkomstskabende mulighed. Oplysningsaktivteten støtter også, at Livets lys inviterer en srilankansk kvinde, der arbejder med håndarbejder, til Danmark for at holde foredrag om skolebørn og deres daglig i byerne til en temauge på Næstved Folkeskole og ved håndarbejdsworkshops på to biblioteker. 

 

 

 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


BISU søgte midler til at realisere en aktivitet som skal skabe større bevidsthed hos unge på tekniske skoler i Danmark om håndværkere og deres livsbetingelser i Mozambique. Fire korte film med interviews med en gruppe mozambikanske håndværkere og et fagligt teksthæfte vil blive produceret til fri afbenyttelse af underviserne på fagskolerne og i relevante fagforeninger, der interesserer sig for håndværk og uddannelse. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

100% for Børnene søgte oplysningsmidler til et projekt med titlen "Poetic empowerment", hvor danske og ghanesiske skolelever skal lave digt-udveksling med efterfølgende oplysningsarbejde i Danmark. Projektet skal udvide særligt de danske elevers horisont og give dem en forståelsesramme for ghanesiske unges livssituation, og efterfølgende vil de danske elever kunne bruge digtsamlingen videre i skoleundervisningen.

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Emergency Architecture & Human Rights søgte tilskud til at udvikle et tværfagligt workshopsforløb, som skal afholdes for folkeskoleelever i 4. - 7. klasse. Eleverne skal bygge en skole til flygtningelejre i skalaforhold 1:1 for at vise, hvordan det er muligt på kort tid at bygge beskyttende og funktionelle rum i humanitære nødsituationer. Aktiviteten vil bidrage til at lære eleverne, hvordan design er en social, kulturel og bæredygtig løsning på konkrete menneskelige behov og situationer i udviklingslandene.  

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

Foreningen ønskede at forlænge et ophold i Danmark for syv unge kvindelige dansere og deres træner fra den indiske NGO STOP India for at nå ud til målgrupper, der har interessen for dans til fælles med den indiske dansegruppe. I workshops underviser gæsterne danske unge kvinder og mænd i traditionel og moderne dans. Forestillingen ”Asshray” (Blomster) varer 60 minutter og viser traditionel og moderne dans kombineret med drama om pigernes fortid som tvangsprostituerede.

 

 

Bevilget beløb

20.625,-

 

Kræftens Bekæmpelse søgte om støtte til at producere informationsmateriale og workshops om omfanget og konsekvenser af ikke-smitsomme-sygdomme (NCDs) i lav- og mellemindkomstlande til unge studrende eller professionelle med en sundhedsfaglig eller anden relevant baggrund. I samarbejde med Young Professionals Chronic Disease Network vil de videreformidle materialet til målgruppen gennem kampagner på sociale medier, studiespecifikke hjemmesider og universitetsaviser. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

Mitraniketans Venner søgte midler fra Oplysningspuljen til på en researchrejse til Indien, hvor de vil producere artikler, oplæg og indhold til foreningens hjemmeside og sociale medier. Alt materialet skal handle om, hvordan miljøhensyn og sociale hensyn kan spille sammen i arbejdet med at give småbønder og stammefolk bedre muligheder for at skabe et godt liv. Der vil være særligt fokus på økologisk landbrug og permakultur, energi og miljø, 'empowerment’ og på kvinders rolle og muligheder.

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Dansk Vietnamesisk Forening fik bevilget støtte til at producere, udgive og distribuere et magasin om samfundsforhold til danske rejsende i Vietnam. Magasinets overordnede fortælling vil tage udgangspunkt i brydninger og kontraster i det moderne Vietnam og vil fokusere på de strukturelle årsager bag landets kontraster og paradokser. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

Skoleliv i Nepal er bevilget støtte til at deltage på Århus Food Festival i september med en række aktiviteter for særligt børnefamilier, der skal formidle deres arbejde med at sikre skolemad, skolehaver, uddannelse, udvikling og ernæring i Nepal. På standen kan børnefamilierne blandt andet lave nepalesisk mad og deltage i en sanseudstilling med smagsprøver på mad samt en skattejagt og et smartphone-spil, der begge linker til FN's mål for bæredygtig udvikling. 

 

 

Bevilget beløb

22.118,-


 

Mission Øst vil med støtte fra oplysningspuljen udvikle et brætspil til skoleelever på 7.-10. klassetrin i folke- og friskoler om vilkårene for mennesker, der bor i kriseramte lande, og hvordan civilsamfundsorganisationer kan gøre en forskel. Igennem brætspillet skal eleverne tage stilling til nogle af de problematikker, man møder i udviklings- og civilsamfundsarbejdet. 
 

 

Bevilget beløb

21.500,-


 

Karagwes Venner søgte om støtte til at invitere den daglige leder i Karagwe Radio til Danmark. Her skal han besøge to danske radiostationer og deltage i en radioudsendelse om radioen, samt besøge danske uddannelsesinstitutioner for at diskutere dansk udviklingsbistand og radioens betydning i udviklingen af et samfund. 

Bevilget beløb

19.965,-


 

Crossing Borders har bevilget støtte til at afholde et event på Folkemødet 2017 om fredelige demokratiske valg og ungdomsaktivismes betydning for et demokratisk land med et sundt civilsamfund. Aktiviteten ved navn "Peaceful Elections and Youth Resistance for Democracy” vil blive faciliteret af to ungdomsledere fra Uganda Youth Network. 
 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

MUNDU ønskede at afholde tre heldagsseminarer for undervisere og formidlere om, hvordan man omsætter FN's Verdensmål til didaktik og undervisning, så budskabet
bliver mangfoldiggjort til børn og unge. De forskellige workshops vil være opdelt i relevante temaer som eksempelvis miljø, økonomi, sundhed og innovation.

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

 

Nepal2010 ønskede gennem et roadshow med en fotoudstilling og en hjemmebiograf at oplyse om udsatte nepalesiske børns dagligdag med særligt fokus på konsekvenserne af børnearbejde. På festivaller som b.la. Asian Culture Festival vil de med støtte fra oplysningspuljen få unge og det modne publikum i tale om de problemstillinger, der skaber fattigdom i Nepal, men også er genrelle for resten af verden. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

 

Tibet Charity har fået tilskud til at skabe kortfilm og billeder fra Dharamsala i Nordindien, som skal dokumentere og fortælle om eksilsamfundets situation. Materialet vil blive brugt til at skabe forståelse i Danmark for den tibetanske kultur og de tibetanske værdier, som foreskriver ikke-voldelige løsninger på konflikter og at arbejde sammen om fred, universelt ansvar og bæredygtighed.
 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

GIK - Gladsaxe Idræts- og Kulturforening er bevilget støtte til at afholde et foredrag om, hvordan den danske støtte til udviklingsarbejde i Afrika får indflydelse på det somaliske civilsamfund og særligt de mennesker, der er tilknyttet GIK's partnerorganisation Talowadaag Women Development Organization i Kismayo, Somalia. Hovedtaleren er den kvindelige stifter og leder af organisationen, som inviteres til København. 

 

 

Bevilget beløb

25.000,-


 

Der afholdes tre foredrag i en foredragsrække med overskriften: Det nye Afrika- Hvordan kvinder påvirker samfundsudviklingen.

Foredragene sætter fokus på og italesætter, hvordan kvinder kan styrkes samt opbygger deres erhversmuligheder i Afrika. Det er emner, som understøtter flere af FN -målene.

Kolding Designerskole vil blive en af aktørerne, idet skolen har samarbejde med kvinder i Ghana indenfor design og mode. Skolen vil holde foredrag om deres samarbejde med designere i Ghana og elever fra skolen vil vise deres kreationer (opgaver),  inspireret af ghanesisk design.