ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter i 2019

April-runden

Skattejagten - et børneblik på verdensmålene i Ghana
 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Projektet skal belyse verdensmålenes relevans og udfoldelse i børnehøjde. 100% for børnene tager to 11-årige børn, Emma og Loui, med til Ghana. Her skal de sammen med organisationens lokale partnere jagte de 17 verdensmål - Ghanas praktiske eksempler.
Dem skal de rapportere om, særligt hjem til vennerne, gennem børnenes egne foretrukne medier som Instagram og TikTok.Efter turen skal de fortællle om turen og jagten på verdensmålene på deres respektive skoler men også udvalgte ældrecentre. Der vil også blive produceret videoer.   

12 mænd i Malawi 
 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Igennem film og foredrag formidler MUNDU historien om et af Danmarks allerførste bidstandsprojekter og de mennesker, hvis liv blev berørt i Malawi. Derigennem sættes den globale udviklingsindsats til debat. 

En dag med et handicap 
 

Bevilget beløb

25.000,-


Organisationen har søgt Oplysningspuljen til at producere en film, som viser hverdagen for et ungt menneske med handicap, der lever i Nepals bjerge, og hverdagen for et andet ungt menneske med handicap, der lever i Vestjylland. 

Filmen skal oplyse om, hvordan barrierer for personer med handicap både er universelle og partikulære og eksisterer på tværs af landegrænser. Samtidig skal filmen vise, hvordan de barrierer bliver overvundet i Danmark og i Nepal. Med aktiviteten ønsker organisationen at nedbryde fordomme om personer med handicap.

"Veredensmål på Landsbyscenen" - en videodokumentar
 

Bevilget beløb

24.750,-

 

Organisationen er bevilget støtte til at gennemføre en aktivitet, hvor en gruppe unge artister fra Nafsi Africa turnerer i Danmark med en akrobatisk-musisk forestilling om klimaforandringer i Kenya.

Gruppen vil være to uger i Sønderborg Kommune, hvor de skal besøge landsbyer med involvering af lokale foreninger, skoler, politikere og privatpersoner. 

"Verdensmål på Landsbyscenen" er en dokumentarvideo, som skildrer de overvejelser og diskussioner de deltagende børn fra Danmark og Kenya har om klimaforandringer - før, under og efter besøget. 

Videoen kombinerer de unges egne videooptagelser med smartphones med profesionelle filmoptagelser og klipning. Den færdige video forventes at vare cirka 15 minutter. 

#ståropforverden
 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Aktiviteten består i udvikling af et engagerende undervisningsmateriale med en dokumentarfilm som omdrejningspunkt. Filmen fortæller en håbefuld historie om en gruppe fillipinske flygtninge, der er blevet fordrevet fra deres hjem i byen Marawi på øen Mindanao af en altødelæggende krig mellem IS-associerede militser og fillipinske regeringsstyrker. Flygtninge tager sagen i egen hånd og organiserer sig i foreningen "Lombay Ka Marawi", der betyder "Marawi, rejs dig."

Formålet med aktiviteten er, at danske skolelever med inspiration fra denne historie bliver oplyst, inspireret, udfordret og klædt på til også at bruge deres stemme og tage del i demokratiske forandringsprocesser henimod opnåelsen af verdensmålene. 

Youth Speak Up-dokumentarfilm 
 

Bevilget beløb

24.485,-

 

Organisationen søgte CISUs Oplysningspulje til at producere en dokumentar, der formidler, hvordan tabuiserede emner som prævention, abort og teenagegraviditet bliver sat på dagsordenen af unge på en radiostation i Saboba, og hvordan de derved skaber social forandring. 

I Ghana har det været normen, at det primært er ældre, der har siddet på magten og haft en stemme i samfundet. "Youth Speak Up"-programmet har skabt en platform, hvor de unge kan gøre en stor forskel ved at bruge deres stemme, og de unge deltagere er blevet forandringsagenter. 

Dokumentaren skal bidrage til at fortælle et andet og mere positivt narrativ om Afrika, og hvordan udviklingssamarbejdet flytter. 

 

Mozambikanske håndværkere producerer film om deres arbejde og deler det via internettet med en dansk, faglig målgruppe
 

Bevilget beløb

25.000,-


BISU modtog støtte til at producere en film om arbejdsvilkårene for mozambikanske håndværkere. Filmen skal dels laves af filmklip og stilbilleder, håndværkerne selv har filmet af deres arbejde og dels af interviews med mozambikanske lærlinge. 

Den vil blandt andet blive vist på Folkemødet og bragt på organisationens sociale medier. Målgruppen for filmene er fagforeninger og fagskoler i Danmark. 

 

DLN på Folkemødet 2019
 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Denmark Lesotho Network blev bevilliget støtte til at sætte Lesotho på dagsordenen til Folkemødet. Oplysningsaktiviteten skal oplyse om et afrikansk land, som udvikler projekter, der imødegår klimaforandringerne, etablerer demokratiske institutioner og tilbyder muligheder for grøn turisme. Målgruppen er folkemødedeltagerne og politikere. 

Smart Voluntør
 

Bevilget beløb

23.900,-

 

Foreningen ønskede at udstyre unge i alderen 15-30 år, som er potentielle internationale frivillige, med en kritisk og bevidst tilgang til frivilligt arbejde i udviklingslande. Samtidig ønsker de at starte en debat om etisk frivilligt arbejde blandt organisationer og rejseselskaber, der udsender eller formidler placering på børnehjem eller lignende institutioner. 

Ung til ung - stemmer for sundhed, trivsel og fællesskab 

 

Bevilget beløb

24.000,-


Skoleliv i Nepal har fået tilskud til blandt andet at producere en podcastserie. 

Podcastserien laves af den danske pædagogstuderende Sally Trane på 24 år og nepalesiske Rati Parajuli på 27, projektleder i Soiya Women's Organisation. I podcasten fortæller de om deres arbejde med at skabe fællesskaber for marginaliserede teenagepiger i Devdaha i Nepal. 

Samlet behandler oplysningsaktiviteten emnerne sundhed, trivsel og fælleskab. 

Oktober-runden

Erfaringer med fortalervirksomhed til lokalråd i danske kommuner, arbejde med NCD for sundhedsstuderende og efterskoleelever​

Bevilget beløb

24.400,-


Hope Denmark søgte og fik oplysningsmidler til en oplysningsindsats, hvor de oplyser og deler erfaringer fra deres arbejde med fortalervirksomheder om ikke-smitsomme-sygdomme i Uganda.

De skal blandt andet mødes med lokalråd og fællesråd i danske kommuner for at udveksle erfaringer med at lave fortalervirksomhed målrettet lokale myndigheder og holde oplæg for efterskoleelever og studerende i folkesundhed.
 

Hvordan hjælper vi bedst? - Oplysendende video om de hjælpemidler, vi sender derned, hvordan de bruger og vedlige holder dem

Bevilget beløb

19.450,-

Gambias Venner producerer med støtte fra Oplysningspuljen to korte dokumentarfilm, hvor man følger organisationens projektmidler til udviklingsprojekter fra Danmark til Gambia.

Den ene af filmene viser, hvordan myggenet og malariaprofylakse distribueres fra Danmark til Gambia. Den anden film handler om sponsorbørn i Gambia. Målgruppen er mennesker mellem 50 og 70 år. 

Pink Power - og udsatte unge pigers livsvilkår i Sierra Leone​

Bevilget beløb

23.000,-


Brighter Horizons søgte tilskud til at sætte fokus på kvindebevægelsen Pink Power. Gennem korte film og foredrag på uddannelsesinstitutioner ønsker de at give danske børn og unge en større forståelse for unge pigers leveforhold i Sierra Leone.

Vi deler én klode!​

Bevilget beløb

20.000,-

 

Miljøbevægelsen NOAH vil gerne bruge verdensmålene til at arbejde med danske skolebørns forståelse af forholdet mellem Det Globale Syd og Det Globale Nord.

Gennem spil, leg og eksperimenter får de 500 børn på mellemtrinnet i folkeskolen i dialog om, hvordan uretfærdighed opstår, når man køber en chokoladebar eller et par jeans, og det får konsekvenser for børn og unge i f.eks. Mexico eller Bangladesh. Aktiviteten fokuserer også på, hvordan enkelte handlinger hænger sammen med politiske og økonomiske strukturer, og hvordan vi i fællesskab kan gøre noget for at ændre uretfærdigheden. 

SÆRLIGE FORTÆLLINGER​

Bevilget beløb

23.358,-


100% for Børnene er bevilliget støtte til at skabe tre filmfortællinger med titlen ”Særlige fortællinger” i samarbejde med deres lokale samarbejdspartner i Kenya.

Med filmene ønsker de at skabe en fortælling, der skildrer unge med handicap i Kenya, der på forskellig vis deltager i civilsamfundet gennem frivilligt arbejde, og som kan inspirere og skabe engagement blandt danske unge med handicap mellem 16 og 29 år.

Filmene skal udarbejdes som positive fortællinger, der sættes fokus på de ressourcer og kompetencer de unge med handicap er i besiddelse af på trods af deres livsvilkår.

Stemmer fra Guatemala - migration og præsidentvalg i USA​

Bevilget beløb

25.000,-


Operation Dagsværk ønskede at lave en oplysningskampagne om udfordringer ved migration og diskrimination i uddannelsessystemet i Guatemala. Kampagnen skal bestå af to podcasts med historier fra unge i Guatemala, som selv har oplevet problemstillingerne og som aktivt kæmper for at ændre deres og Guatemalas situation.

De to podcasts skal bruges til at afholde workshops og debatter op til et kommende præsidentvalg i USA i 2020 og bidrage med en alternativ vinkel på valget og de temaer, der er på spil. 

Ret til fred​

Bevilget beløb

25.000,-

Colombia Solidaritet søgte om støtte til en kampagne, der skal oplyse og skabe refleksion om kampen for menneskerettighederne.

Det står ikke godt til med verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner i Colombia. Ledere, der forsvarer fredsaftalen og menneskerettighederne bliver forfulgt og slået ihjel. På trods af trusler fortsætter Colombia Solidaritets mangeårige partner, advokatkollektivet FLD med at kæmpe for menneskerettighederne. Med kampagnen ønsker organisationen at inspirere danskere til også at kæmpe for menneskerettighederne.

Havnearbejderen i Mombasa – Eksemplet på kampen for bedre arbejdsforhold

Bevilget beløb

25.000,-


Forum for International Cooperation (FIC) har søg toplysningsmidler til en oplysningsaktivitet om arbejdsforhold i Mombasa, Kenya. En kenyansk havnearbejder vil gennem foredrag give indblik i sit liv og arbejde på Mombasa havn for at starte en debat om udfordringer med arbejdstagerrettigheder og arbejdsforhold.