ForsidePuljerCivilsamfundspuljenHvad kan man søge støtte til?

Civilsamfundspuljen giver støtte til forskellige typer af indsatser. Alle støtteformer er beskrevet i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige typer af indsatser, som puljen støtter:

 

  • Små Indsatser (op til 100.000 kr.) er en støtteform, som primært er målrettet ansøgere, der kun har lidt eller ingen erfaring med indsatser i udviklingslande, men kan søges af alle organisationer. Gennem Små Indsatser kan organisationer, der gerne vil arbejde med civilsamfunds- og udviklingsaktiviteter, få opbygget erfaring og få prøvet ideer af i samarbejde med en partnerorganisation og/eller forskellige civilsamfundsaktører i et udviklingsland.

 

  • Medborgerindsatser (fra 100.000 kr. til 500.000 kr.) kan søges af både erfarne og mindre erfarne organisationer. Medborgerindsatser har særligt fokus på at fremme aktivt medborgerskab, folkeligt engagement og frivillighed, og er med til at understøtte et grundlæggende princip i FN’s verdensmål: at bæredygtig udvikling kræver, at alle verdens borgere engagerer sig og tager stilling og ansvar. 

 

  • Udviklingsindsatser (fra 500.000 kr. til 4,5 mio. kr.) fremmer stærke folkeligt funderede civilsamfund og skaber varigt forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. Indsatserne implementeres i partnerskaber med relationer til andre aktører. Udviklingsindsatser indeholder både elementer af kapacitetsopbygning og (potentiale for) fortalervirksomhed.  

 

  • Støtte til samfinansiering (fra 100.000 kr. til 2 mio. kr.) har som sit mål at understøtte, at partnerskaber får udvidet deres finansieringsgrundlag. Der kan her søges om forlods tilkendegivelse af samfinansiering med en anden donorer/støtteform, med krav om egenfinansiering (eksempelvis EU). 

 

  • Støtte til ansøgningsproces (fra 20.000 kr. til 50.000 kr.) er en mulighed for at søge økonomisk tilskud til at gennemføre en ansøgningsproces rettet mod en sandsynlig anden ekstern finansiering, eksempelvis en dansk eller international fond. 

 

  • Kapacitetsanalyser (op til 100.000 kr.) er målrettet organisationer med en årlig omsætning på minimum 2 mio. kr. over to år i træk, og har til formål at understøtte den danske organisations strategiske og organisatoriske udvikling. 

 

  • Program (3 til 15 mio. kr. årligt). Det er muligt at søge en flerårig programaftale. Muligheden er kun relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje og som har udviklet et langsigtet strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd. Retninslinjerne for Program findes på denne side.

 

Større beløb betyder større krav
Jo mere erfaring I har med udviklingsarbejde, jo større projekter kan I søge om støtte til. Og jo større beløb I søger, jo højere er kravene til projektets faglige kvalitet og bæredygtighed, til jeres strategiske tænkning og til den faglige og organisatoriske kapacitet både i jeres egen forening og hos jeres lokale partner. Kravene stiger både i takt med det samlede budget og med det beløb, I ønsker at bruge pr. år.

 

Hvis I laver udviklingsprojekter for første gang, er det en mulighed at starte med et beløb på under 200.000 kr., hvor kravene er mere fleksible i forhold til f.eks. indsatsens strategi og detaljer.

Kopi af Lær af andres ansøgninger

Fra og med ansøgningsrunden april 2009 kan alle godkendte ansøgninger til Projektpuljen downloades og læses her på hjemmesiden.

 

Se oversigt over godkendte bevillinger