ForsidePuljerCivilsamfundspuljenNår I har fået en bevilling

Læs forvaltningsvejledningen

Når man har et kørende projekt under Civilsamfundspuljen, er der en række deadlines og krav til forvaltning, som man skal være opmærksom på. Kravene er beskrevet i Forvaltningsvejledningen, som I bør læse grundigt igennem. Vejledningen findes også på spansk, fransk og engelsk, som I kan udlevere til jeres partnere. I finder forvaltningsvejledningen her - under afsnittet 'Når I har en bevilling'.

 

Rapportering til CISU under projektet

 

1. Statusrapport 

 

For indsatser med en varighed på 24 måneder eller derover skal der indsendes en statusrapport halvvejs i implementeringsperioden.

 

Statusrapporten skal skrives på dansk eller engelsk og skal indsendes i formatet, som findes her. Statusrapporten indsendes på skrift til CISU i en underskrevet version til adressen puljer@cisu.dk.
 


2. Foreningsregnskab – deadline: 1. juli


Denne deadline gælder for bevillinger på over 200.000 kr. Foreningsregnskabet skal indsendes, hvis man har fået udbetalt midler i det forgangne kalenderår.
Følgende skal indsendes i forbindelse med foreningsregnskabet:

  • Organisationens reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår.
  • For de aktiviteter, der finansieres af Civilsamfundspuljen, skal årsregnskabet specificere årets aktivitetsudgifter/-overførsler samt en afstemt oversigt over mellemregnskabet med CISU, herunder en beregning af den danske administration og en redegørelse for beholdning af ubrugte tilskudsmidler.
  • Årsberetning.
  • Revisionsprotokollat.

Dokumenterne skal deles med CISU via Vores CISU.3. Erfaringsudvekslingsworkshop

 

Hvis jeres projekt løber over mere end et år, skal et eller flere medlemmer af den danske NGO – med tæt kendskab til projektet - deltage i én erfaringsudvekslingsworkshop i projektperioden.

 

Workshoppene arrangeres af CISU for alle NGO’er, der har modtaget bevilling fra Civilsamfundspuljen, for at udveksle erfaringer. Her skal NGO’en stå for et kort, mundtligt oplæg om indsatsens gennemførelse med fokus på de nye erfaringer, der er opnået. Læs mere om erfaringsudvekslingsworkshops og krav til deltagelse.