ForsidePuljerCivilsamfundspuljenNår I har fået en bevillingErfaringsudvekslingsworkshops

Som en del af en bevilling gennem Civilsamfundspuljen skal den danske organisation deltage i mindst én erfaringsudvekslingsworkshop i løbet af en indsatsperiode på 12 måneder eller derover. 

 

Ved at sætte krav om deltagelse i erfaringsudvekslingsworkshops håber CISU at kunne bidrage til: 

  • At organisationerne reflekterer over egne projekter - udfordringer som muligheder; 
  • At deltagerne lærer af sine egne og af andres erfaringer;
  • A styrke netværket mellem organisationerne.

 

Formatet for erfaringsudveksling

Hver deltagende organisation bliver bedt om at forberede én udfordring eller problemstilling, som I har oplevet i gennemførelsen af den konkrete indsats, eller som I står med lige nu.

 

Hver organisation forbereder et lille oplæg om projektet/aktiviteten med særlig fokus på udfordringen/problemstillingen, hvor I så får mulighed for at få sparring, idéer og inspiration fra de øvrige deltagere (og fra CISUs rådgivere) på netop denne udfordring.

 

Praktiske informationer

CISU sender en indbydelse til workshoppen direkte til kontaktpersonen for indsatsen, hvor organisationen har mulighed for at vælge mellem flere datoer. De medlemmer af den danske organisation, der deltager i en workshop, forventes at have et tæt kendskab til indsatsen.

 

Erfaringsudvekslingsworkshoppene bliver gennemført i hverdage mellem 15.30 og 19.30 i både København og Aarhus.