ForsidePuljerCivilsamfundspuljenOnline indsendelse af ansøgning

Ansøgninger til CISU skal indsendes via det online ansøgningsmodul på Vores CISU.


Oplever du fejl i ansøgningsmodulet, bedes du tage et screen shot af fejlmeddelelsen og sende den til os på puljer@cisu.dk, så vi kan få rettet fejlen. 

 

Husk

  • Ansøgninger, der overskrider det maksimale sideantal, vil blive afvist.
  • Vær sikker på, at I bruger det rigtige ansøgningsskema. Formaterne til ansøgningsskemaer ligger her (under ansøgningsformater).
  • Forsiden til ansøgningen skal indsendes med underskrifter af den ansøgende organisation og dens partnere. Format til forsiden ligger her (under forside til ansøgningen).
  • Ansøgninger må skrives på dansk eller engelsk. De øvrige sprogversioner er en hjælp til spansk- og fransktalende partnere, men de må ikke bruges i selve ansøgningen.
  • Stamdata om jeres organisation og jeres partner skal være udfyldt og opdateret på Vores CISU.