ForsidePuljerCivilsamfundspuljenProgram

Søg støtte om Program

Retningslinjerne for Civilsamfundspuljen 2017 rummer muligheden for at kunne opnå en flerårig programaftale. Muligheden er kun relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje (over 3 milioner kr udbetalt per år de seneste to finansår) og som har et strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd.

 

Formålet med at søge et program er ikke at opnå en større samlet Danida-bevillingsramme, men primært at man får mulighed for at tilrettelægge sit samlede arbejde i syd mere fokuseret, og at man opnår en større fleksibilitet i implementeringen, fordi man ikke er snævert forpligtet på en række mindre projekt-bevillinger.

 

Retningslinjer for Program

Her finder du retningslinjer for Program gældende fra december 2017:

Vær opmærksom på at Civilsamfundspuljens generelle retningslinier (s. 1-10) også er grundlag for Program støtten, og derfor skal være kendt viden for program ansøgere.

 

Bilag til ansøgningsprocessen

Hent de forskellige bilag til ansøgningsprocessen i højre kolonne. I takt med at CISU får erfaringer med de forskellige processer i forbindelse med udformning og behandling af programmer, vil disse bilag blive justeret. Tjek derfor altid denne side for den seneste version.

 

Hvem kan søge et program?

Den danske organisation skal have en relevant faglig profil og erfaringshorisont i forhold til både programmets faglige tema, såvel som den lokale/regionale kontekst. Den danske organisation har også typisk konkrete projekterfaringer med de partnere, som indgår i et program. Et program skal være i stand til at inddrage disse erfaringer.

 

Ansøger skal i gennemsnit have haft minimum 3 mio. kr. årlig udbetalt fra civilsamfundspuljen de seneste to afsluttede finansår forud for en ansøgning. Man kan kun have ét program under Civilsamfundspuljen.

 

Hjælp til ansøgerne

CISUs rådgivere står parat til at yde rådgivning til ansøgerne og bistå med afklaring af spørgsmål. 

 

 

 

Hent dokumenter