ForsidePuljerEngagementspuljenStøttede engagementsprojekter i 2020

Her kan du læse om og blive inspireret af de projekter, der er blevet støttet af Engagementspuljen. 

Foto: Anette Sønderby

 

 

Maj-runden 2020

Bevilget beløb

1.471.494,-
 

Organisationen er bevilliget støtte til at udvikle en lærings- og engagementsplatform, hvor unge på tværs af geografiske og sociale skel kan danne virtuelle relationer og fællesskaber.

Platformen udvikles som et universelt redskab med værktøjer, der kan bruges til at skabe engagement i forskellige tematikker og aktiviteter, hvor unge engagerer sig i og handler for menneskerettighederne.

I 2020 bliver platformen implementeret og testet i samarbejde med Operation Dagsværk under projektet ’Et Trygt Skoleliv uden Seksuel Vold’ med unge fra Danmark og Peru.

 

Samarbejdspartner(e): Operation Dagsværk.

Bevilget beløb

906.223,-

 

Dreamtown har fået støtte til at styrke danske, urbane unges begejstring for, viden om og engagement i globalt udviklingssamarbejde med et særligt fokus på bæredygtige byer.

Unge aktivister i Kampala, Uganda, udvikler inspirerende undervisningsmateriale og cases om det, de ser som de vigtigste udfordringer, prioriteter og tilgange i arbejdet med bæredygtig byudvikling. Materialet bruges på Københavns VUC (KVUC) med oprettelse af Verdensmålsklassen, Globale Stemmer - en gruppe af verdensmålsrapportere samt en Verdensmålsfestival for kursister og lærere på KVUC.

 

Samarbejdspartner(e): Network for Active Citizens (Uganda), Københavns VUC.

Bevilget beløb 

1.493.800,-

Organisationen er bevilliget støtte til, at ti højskoler over to semestre engagerer deres lokalsamfund i at finde lokale, bæredygtige løsninger på klimakrisen med inspiration fra det globale syd.

300 unge, danske forandringsagenter vil gennemgå et forløb, hvor de får viden mod og handlekompetencer til at arbejde for retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling. Forandringsagenterne udvikler projekter, der engagerer borgere fra deres lokalsamfund, herunder lokale begivenheder med deltagelse af unge fra Indien, Nigeria, Tanzania, Filippinerne, Nepal, Myanmar, Mexico og Bangladesh.

 

Afslutningsvis bliver forandringsagenternes projekter og visioner fremvist ved en national klimafestival, som har til formål at inspirere uddannelsesinstitutioner, medier, organisationer og ledende politikere til at engagere sig i den grønne omstilling.

Bevilget beløb

1.255.686,-

 

Organisationen er bevilliget støtte til at motivere danskerne til at engagere sig i frivilligt arbejde, komme til foredrag eller tage på højskole. Det er aktiviteter, der er blevet hårdt ramt af COVID-19-situationen, og med bevillingen vil organisationen sætte fokus på at fastholde engagementet hos de frivillige og række ud til nye og yngre målgrupper.

Det styrkede engagement skabes med en række af indsatser: en landsdækkende turné med fællessang og fortællinger, solidaritetskampagner i kirkerne, fortsat udgivelse af frivillighedsmagasinet, Guldfisken, og arrangementer for at fastholde store, faste donorer. Derudover oprettes der en online trænings- og engagementsplatform til frivillige, hvor de kan hente viden og inspiration, få uddannelse og samarbejde med hinanden på tværs af grupper.

Bevilget beløb

961.582,-

 

Med projektet vil Ingeniører Uden Grænser tydeliggøre muligheden for at engagere sig i organisationen og konkretisere den store forskel, man kan gøre med en frivillig indsats. Eksisterende frivillige gøres til ambassadører for organisationen på deres arbejdspladser, og de studerende på de tekniske uddannelser på SDU og DTU bliver præsenteret for udviklingsproblematikker i deres projektarbejder. Organisationen skaber på den måde større kendskab til organisationens arbejde og muligheden for at blive frivillig. Derudover støtter bevillingen, at der bliver udviklet metoder til modtagelse af nye frivillige og til at invitere partnere fra det globale syd til Danmark for at skabe det personlige møde mellem de frivillige og målgruppen for organisationens aktiviteter.

 

Samarbejdspartner(e): SDU og DTU.

Bevilget beløb

742.432,-

 

Med Solidaritetsturnéen 2020-2021 tager Operation Dagsværks solidaritetskorps bestående af 25 kernefrivillige på et års turné rundt på ungdomsuddannelser og efterskoler. Formålet er at motivere eleverne og give dem mod på at handle i solidaritet med unge rundt om i verden og i tråd med FN’s verdensmål. Gennem workshops lærer eleverne om globale problemstillinger og hører historier fortalt af unge fra Uganda, Guatemala, Grønland og Bangladesh. Derudover bliver de uddannet i globalt medborgerskab og får organiseringsværktøjer til at kunne engagere sig selv og andre i Operations Dagsværks kampagner eller andre sager, de brænder for.

Bevilget beløb 

491.105,-

 

Organisationen har modtaget støtte til at afholde en to-dages festival på Sydfyn med det formål at skabe bevidsthed om omstillingen til et bæredygtigt liv. På festivalen inddrages deltagerne aktivt i bæredygtighedsrelaterede problematikker i Danmark og Ukraine. Derigennem får de praktiske redskaber til at skabe en bæredygtig og modstandsdygtig omstilling og bevidsthed om omstillingens globale perspektiv. Festivalens aktiviteter kan man deltage i både fysisk og online.

 

Samarbejdspartner(e): Global Ecovillage Network (Ukraine).

Bevilget beløb

1.487.257,- 

 

CARE Danmark har fået støtte til at lancere en kampagne, som engagerer danskerne i kampen for klimaretfærdighed i fællesskab med deres lokalsamfund og partnere i syd. I partnerskab med 350 Klimabevægelsen i Danmark og PACJA vil CARE Danmark skabe en klimabevægelse, der sætter fokus på global klimaretfærdighed og solidaritet. Aktivister vil få uddannelse og træning og organisere sig i aktive lokalgrupper. Indsatsen kulminerer i en række klimamarcher og -strejker for bæredygtige løsninger, ansvarlig handling og klimaretfærdighed.

 

Samarbejdspartner(e): 350 Klimabevægelsen i Danmark, Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA).

Bevilget beløb 

648.055,-

 

Rapolitics har modtaget støtte til at samle en gruppe af unge fra Danmark og palæstinensiske flygtningelejre i et fællesskab, der følger og deltager i debatten om den storpolitiske magtkamp om Palæstina. Med indsatsen gør organisationen de unge til frontfigurer, der skaber konstruktiv opmærksomhed omkring Palæstina gennem performances og kreative debatindlæg og produktioner, f.eks. med verdens længste rap og verdens største graffitimaleri lavet af de unge danskere og palæstinensere i fællesskab.

Samarbejdspartner(e): Shoruq Organization (Palæstina).

Bevilget beløb

749.877,-

 

Med det støttede projekt bygger Verdens Skove bro mellem unge i Bolivia, Uganda og Danmark. Unge fra det udsatte boligområde Gellerup bliver uddannet og ansat som Junior Rangers, der engagerer børn, unge og voksne i sociale og miljømæssige problemstillinger. Junior Rangers koordinerer og faciliterer fritidsaktiviteter for børn og familier i Gellerups byhaver med temaer inden for social retfærdighed, naturbevarelse og bæredygtighed. Derudover er de i dialog med unge engageret i ungdomsbevægelser i Bolivia og Uganda for på den måde at forstå og blive engageret i lignende problematikker i en global sammenhæng.

 

Samarbejdspartner(e):  Ecological Christian Organisation (ECO), Apoyo Para el Campesino indigena del Oriente Boliviano (APCOB), Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening - Det boligsociale hus i Gellerup.

Bevilget beløb

797.430,-

FANT har fået støtte til at engagere elever på Grundtvigs Højskole og FGU Østjylland som medspillere i udviklingsarbejdet. Eleverne på højskolens radiolinje producerer en podcastserie om, hvordan danske organisationer bruger sport som et redskab til at skabe udvikling i det globale syd. Podcastserien bruges herefter som inspirationsmateriale for 200 elever på FGU Østjylland som optakt til et to-tre måneders uddannelsesforløb. De unge udvikler og faciliterer efterfølgende aktiviteter, begivenheder og undervisningsforløb med idræt og fællesskab som omdrejningspunkt. Slutteligt får eleverne besøg af Flying Star Amputees fra Sierra Leone, som de deltager på Folkemødet 2021 med.

 

Samarbejdspartner(e): FGU Østjylland, Grundtvigs Højskole, FANT Sierra Leone, Flying Stars Amputees (Sierra Leone) og HOPin Academy (Ghana).

Bevilget beløb

1.471.197,-

 

Organisationen har fået støtte til at skabe international solidaritet gennem sommerlejre for elever, lærlinge, fag- og ufaglærte unge. De unge deltager på sommerlejre i Bangladesh, Kenya og Palæstina med fokus på faglige rettigheder, klima og social forandring. Efterfølgende engageres de unge i et handlingsforløb, hvor de får værktøjer til at kommunikere deres indsigter fra sommerlejrene, blive fortalere for globalt udsyn og engagere og involvere andre unge.

 

Samarbejdspartner(e): Erhvervsskolernes Elevorganisation, 3F Ungdom, 3F Aalborg og 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Bevilget beløb

567.613,- 

 

Med korte videoportrætter af unge fra henholdsvis Østjylland og Vestkenya skaber VedvarendeEnergi bevidsthed og engagement i globale klimaproblematikker blandt elever på FGU. Videoerne handler om muligheder i livet og ansvar for klodens tilstand og klimaforandringer i henholdsvis Danmark og Kenya og indfanger ligheder fremfor forskelle mellem de unge. Videoerne bliver brugt på de sociale medier og til undervisningsforløb med workshops, hvor de unge på FGU får mulighed for at sætte ord på og diskutere de spørgsmål, videoerne stiller. Efterfølgende inviteres de unge til at deltage i aktiviteter på Folkemødet og Roskilde Festival 2021 og i aktiviteter, der omhandler klima og udviklingsarbejde.

 

Samarbejdspartner(e): FGU.

Bevilget beløb

 

422.540,-

 

Med projektet engageres unge fra udsatte boligområder i Aarhus i udviklingssamarbejde og Verdensmålene. De unge deltager i workshops med temaerne 'At være på kanten af samfundet', 'Stigmatisering og diskrimination' og 'At mangle en stemme' og får mulighed for at udtrykke sig kreativt gennem rap og story slam i samarbejde med unge i Zambia, Ghana og Kenya.

 

Samarbejdspartner: 100% for Børnene og Rapolitics.

November-runden 2020

Bevilget beløb

1.187.179, -Viva Danmark har fået støtte til at engagere unge i kampen mod online overgreb og uretfærdighed i Syd.

Indsatsen består af et intenst læringsforløb for 500 unge danske efterskole-, gymnasie- og højskoleelever i alderen 16-20 år.

Efter forløbet bliver de unge certificerede som Digital Justice Champions og indgår i et globalt arbejds- og inspirationsfællesskab med jævnaldrende unge fra Vivas partnerlande.

I fællesskabet skaber de unge viden, opmærksomhed og opbakning om online retfærdighed og gennemfører mindst 100 unge-initierede SPOT-aktioner, som viser, hvad global online uretfærdighed er, og hvad man kan gøre for at stoppe det.

Samarbejdspartner(e): Philippine Children’s Ministries Network (PCMN).

 

Bevilget beløb

999.515,00,-


Global Aktion er bevilget støtte til en indsats, der skal få klimadebatten i Danmark til i højere grad også at handle om klimaretfærdighed, og hvordan vores handlinger påvirker fattige mennesker i det globale syd.

 

Organisationen laver indsatsen i samarbejde med Fridays for Future, Teachers for Future og Den Grønne Studenterbevægelse. Sammen starter de syv lokale Climate Justice Warriors-grupper med unge, som skal sætte en ny klimadagsorden lokalt.

 

Det skal ske gennem forskellige initiativer som aktionsdage, Climate Camps og en længerevarende klimaretfærdighedskampagne, der skal nå ud til omkring 175 skoleklasser i hele landet.

 

Målet er på sigt at skabe selvstændige klimagrupper, der forbliver i de udvalgte byer og er med til at skabe en dybere strukturel viden og forståelse for klimaretfærdighed.

 

Samarbejdspartner(e): Fridays For Future (FFF), Teachers For Future (TFF), Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB).

Bevilget beløb

927.300, -

 

Skoleliv i Nepal søgte og fik støtte til at uddanne 40 unge forandringsagenter sammen med deres partnerorganisation Soiya Mahila Swabalambi Sanstha.

 

Agenterne skal engagere og mobilisere 200 unge piger i Danmark og Nepal i et fælles videoprojekt mod social uretfærdighed for socialt udsatte piger.

De unge frivillige uddannes sammen og deler erfaringer online. Derefter skal pigerne dele hverdagsfortællinger online gennem dans og udveksling af videooptagelser på det populære ungdomsmedie TikTok.

Det skal bidrage til, at de får et nuanceret billede af hinandens liv og inspiration til at engagere sig i pigers rettigheder gennem konkrete handlinger. Pigegrupperne og de unge frivillige i begge lande støttes i at forsætte samarbejdet efter indsatsens afslutning.

Projektets videofortællinger deles med en bredere målgruppe på sociale medier og på en række større fysiske events rundt om i Danmark. Desuden leverer arbejdet med de frivillige erfaringer til nye stærke frivilligstrategier i de to organisationer.  


Samarbejdspartner(e): Den nepalesiske partnerorganisation Soiya Mahila Swabalambi Sanstha. 

Bevilget beløb

699.311, -

 

Turning Tables engagerer med projektet 35 danske højskoleelever på Roskilde Festival Højskole i at skabe en online og fysisk kampagne. Det skal ske i samarbejde med aktivister fra Myanmar og Jordan.

Fokus for kampagnen er konsekvenserne af indskrænkelser i civilsamfundets råderum på grund af COVID19. Samtidig ønsker organisationen at skabe folkeligt engagement og international solidaritet hos de danske unge.

Den sekundære målgruppe er den danske offentlighed, som kan opleve kampagnen på udstillinger under Roskilde Festival, arrangementer på Roskilde Festival Højskole i maj og juni samt i august og september i København, Svendborg og Silkeborg. Alt sammen i 2021. Kampagnen forventes at nå ud til mindst 5000 danskere.

Samarbejdspartner(e): Roskilde Festival Højskole.

Bevilget beløb

947.988, -

 

LGBT+ Danmark søgte engagementsmidler til at øge engagement hos LGBTIQ+-unge i København og Aarhus – herunder særligt migranter, farvede og oprindelige folk (BIPOC).


Det skal ske igennem træning og workshops, som klæder de unge på til at kæmpe for SOGIESC-rettigheder (rettigheder om seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og kønsegenskaber) i det globale syd.

Det gør de frivillige ved at planlægge og koordinere events i Danmark på blandt andet bymesser og festivaler, som sætter fokus på og skaber debat om rettighederne.

 

Målet med engagementsprojektet er, at gruppen af LGBTIQ+ungdomsfrivillige bliver uafhængige og fortsætter med at planlægge aktiviteter og events for at motivere andre unge til at engagere sig sammen med dem.

Samarbejdspartner(e): Den tunesiske partnerorganisation Mawjoudin og den ugandiske partner Sauti Youth Foundation.

Bevilget beløb 

974.000, - 

 

Dansk International Bosætningsservice (DIB) er bevilget støtte til at engagere unge erhvervsskoleelever i aldersgruppen 15 - 25 år i bæredygtige løsninger inden for teknologi, byggeri, jordbrug og energi fra udvalgte udviklingslande i Sydasien.
 

Projektet skal øge målgruppens globale horisont og skabe en følelse af fællesskab omkring klimaudfordringer på tværs af landegrænser.

 

Der er lagt vægt på praktisk idégenerering af nye løsninger, som kan bruges i elevernes kommende arbejde og faglige profil.

DIB og erhvervsskolen U/NORD samarbejder om at lave et helt nyt fagmagasin med bæredygtighedshistorier ved navn ’NyTænk’ for eleverne. Eleverne skal udvikle idéer til artikler i magasinet på baggrund af historier fra økolandsbyer i Indien, Nepal og Bangladesh. Magasinet forventes at nå ud til 6000 elever.

Samarbejdspartner(e): Erhvervsskolen UNord S/I.

Løbende ansøgningsfrist op til 100.000 kroner

Bevilget beløb:
 

99.785,-

 

Med projektet skaber Ungdommens Røde Kors fællesskaber mellem frivillige i Danmark, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Ukraine, Libanon og Palæstina. Gennem online møder og webinarer får de unge mulighed for at mødes omkring og udveksle erfaringer om fælles udfordringer i deres arbejde som frivillige. Sammen udvikler de en række lokale events i Danmark med det formål at skabe bredt kendskab til og ejerskab over organisationens projekter i det globale syd.

Bevilget beløb

 

93.100,-

 

Organisationen er bevilliget støtte til at oprette ti Youth Hubs i Danmark for unge under 30 år. Med projektet vil de unge arbejde med, hvordan klima- og miljøproblemer hænger sammen med andre sociale, politiske og økonomiske udfordringer. Arbejdet vil udmunde i en række portrætartikler, en webdokumentar og en podcastserie.

 

Samarbejdspartner(e): Ungdom NOAH, Friends of the Earth International, Young Friends of the Earth Europe.

Bevilget beløb

99.964,-

 

Det støttede projekt sætter fokus på, at COVID19-pandemien rammer sårbare samfundsgrupper hårdest. Projektet engagerer borgere og civilsamfundsorganisationer i denne problematik og skaber dialog mellem nord og syd med blandt andet en diskussion om forskelle og ligheder mellem levevilkårene for udsatte grupper i Danmark, Tanzania, Chile, Ghana, Uganda, Ecuador, Kenya og Indien. Derudover engagerer de danske deltagere sig i at forbedre levevilkårene for udsatte borgere gennem fortalervirksomhed og projekter i partnerlandene.

Bevilget beløb

94.970,-

 

Projektet har til formål at gøre studerende på tekniske uddannelser opmærksomme på mulighederne for at arbejde med fattigdom og udvikling i deres fag. Studerende på DTU skal udvikle en app, som giver fattige familier i Nepal information om sundhed. De studerende vil lave interviews og brugertests med familierne online for at tilpasse app’en til målgruppen. Derudover engageres øvrige DTU-studerende i projektet gennem oplæg, videointerviews og artikler, mens elever fra Billedskolen i København bidrager til app’en med tegneserier om sundhed og sund kost.

 

Samarbejdspartner(e): DTU, Billedskolen i København