ForsidePuljerFrame, Voice, Report!

 

FRAME, VOICE, REPORT!

En pulje, der har til formål at styrke viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene.


FRAME, VOICE, REPORT! HAR SIN EGEN HJEMMESIDE. SE ALT OM PULJEN HER: WWW.FRAMEVOICEREPORT.ORG/DA
 

 


 

CISU har tidligere implementeret et oplysningsprojekt sammen med blandt andre hollandske Wilde Ganzen, der hed ”Reframing the Message”.
 

Reframing projektet gik ud på at styrke og kvalificere den måde, der bliver lavet oplysning og kommunikation på i udviklingsbranchen. Projektet arbejdede med at skabe større bevidsthed om:

  • Hvilke budskaber, vi sender
  • Hvilke billeder, vi bruger
  • Hvilke værdier, vi formidler gennem vores kommunikation
  • Hvordan vi involverer partnerorganisationer fra udviklingslande mere i vores formidling i Danmark – både som fortællere og sparringspartnere
  • Hvilke større sammenhænge og strukturer (nationale, regionale eller globale) er med til at skabe de situationer, vi beskriver eller arbejder med

Se en kort animation om projektet eller hent kursusmaterialet fra projektet på dansk eller engelsk.


I det nye projekt – FRAME, VOICE, REPORT! – er hollandske Wilde Ganzen igen med, og vi bygger videre på principperne fra Reframing projektet. De fire andre partnere bidrager også med hver deres erfaring: KEPA (Finland) har arbejdet eksplicit med, det de har kaldt ”Enhancing Southern Voices” både ift. partnere ude og diaspora organisationer i Finland, og vores sydeuropæiske partnere COP (Piemonte, Italien), Lafede (Catalonien, Spanien) og RESACOOP (Auvergne - Rhône-Alpes, Frankrig) har arbejdet med at styrke samarbejdet mellem udviklingsorganisationer og journalister samt udviklet et værdisæt for god udviklingskommunikation – kaldet ”Vade Mecum”, der ligger tæt op af Reframing principperne og konstruktiv kommunikation.


Disse erfaringer spiller alle ind i FRAME, VOICE, REPORT! – nu specifikt i forhold til oplysning om verdensmålene. Verdensmålene bygger på en erkendelse af, at bekæmpelse af både klima problematikker, fattigdom og ulighed handler om globale sammenhænge, hvor alle borgere, institutioner og lande over hele verden har et ansvar. Denne tilgang ligger fuldstændig i forlængelse af det fokus, Reframing projektet havde på strukturelle årsager til fattigdom.


Rationalet bag projektets design, er at nu har vi arbejdet og fået erfaringer med Reframing (Framing), med at involvere partnere og andre ”stemmer” fra udviklingslande (Voices), og med at styrke udviklingskommunikation hos journalister i samarbejde med organisationer (Reporting). Nu vil vi stille puljemidler til rådighed til at implementere og handle på disse erfaringer. Deraf titlen: FRAME, VOICE, REPORT!

Man kan ansøge om projekter mellem DKK 40.000 og 220.000. To organisationer kan sammen søge op til  DKK 440.000.

CISU har i alt DKK 5,5 million til uddeling over to ansøgningsrunder.

Her kan I downloade koncept note, ansøgning og LFA for den samlede EU bevilling. Alle tre dokumenter udgør til sammen rammen for bevillingen.

 

For yderligere info se www.framevoicereport.org/da

For kontakt på CISU sekretariatet skriv til mm@cisu.dk eller hhk@cisu.dk eller ring til CISU på 86120342.