ForsidePuljerHent formater, vejledninger og retningslinjer

På denne side kan jeres organisation og jeres partnere finde formater, vejledninger og retningslinjer som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Når I søger en bevilling

Inden I ansøger en af CISUs puljer bør I gøre jer bekendt med retningslinjerne for puljen. Brug altid den nyeste version af retningslinjerne, der ligger her: 

 

Civilsamfundspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Civilsamfundspuljen dansk / engelsk / spansk 
http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Kapacitetsanalalyse dansk 

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinier til Styrkelse af Civilsamfundets Råderum dansk / engelsk (addendum 3.0 til Civilsamfundspuljens retningslinjer)

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Engagementspuljen dansk engelsk 

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for CISUs Oplysningspulje dansk

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Støtte til Program version 2.0 dansk / engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOversigt over ændringer i retningslinjer og vurderingskriterier version 2.0 

 

Vær opmærksom på at Civilsamfundspuljens generelle retningslinier (s. 1-18) også er grundlag for Programmer, og derfor skal være kendt viden for program ansøgere.

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

Inden I indsender en ansøgning, skal stamdata om den ansøgende danske organisation og jeres partner være udfyldt på Vores CISU. Det gælder dog ikke for ansøgninger til CISUs Oplysningspulje. 

 

Læs mere om hvordan I udfylder stamdata her: Sådan søger I CISUs puljer

Alle ansøgninger skal uploades via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU. Ansøgningen skrives på enten dansk eller engelsk. Den spanske oversættelse er hjælp til skriveprocessen for spansktalende partnere. 

 

Læs mere om ansøgningsprocessen her: Sådan søger I CISUs puljer samt i retningslinjerne for den respektive pulje.

 

Civilsamfundspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSmå Indsatser dansk / engelsk / spansk 

OBS: Det er muligt at søge Små Indsatser på video. En videoansøgning må være 10 minutter lang og skal svare på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsformatet. Se eksempel på videoansøgning her. Ansøger skal uploade videoansøgning på siden https://upload.cisu.dk Brugernavn: upload. Password: Suwiju94.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser dansk / engelsk​ / spansk  

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til Samfinansiering dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til Ansøgningsproces dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifKapacitetsanalyse: ansøgningsformat / standard samarbejdsaftale / standardkontrakt / standardformat for TOR

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat dansk / engelsk (Bruges både til Råderumsindsatser og Råderumssupplement) 

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat op til 200.000 kr. dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat over 200.000 kr. dansk / engelsk

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat dansk 

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 1 Vurderingskriterier

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 2 Midterm review format

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 3 Guidance note ToC og results framework

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 4 Tidsplan 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 5 Format Programdokument

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 6 Konceptnote format

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat ToR CapApp of programme 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat ToR Review of programme 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat Track Record Dokument (TRD) 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til programansøgning 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat Folkeligt Engagement

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat Management Response

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

Forside til ansøgningen skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og ledende partner. Hvis flere partnere er tilknyttet ansøgningen, skal partnere med budgetansvar underskrive forsiden. Der må gerne uploades en forside for hver partner. 

 

Underskrevet forside uploades via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU

 

Læs mere om ansøgningsprocessen her: Sådan søger I CISUs puljer

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfunds Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

CISUs oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til programansøgning

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

Budgetformatet skal udfyldes og uploades som excel-fil via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU.

 

Formatet udfyldes på dansk eller engelsk.

 

Læs mere om ansøgningsprocessen her: Sådan søger I CISUs puljer

 

Civilsamfundspuljen, inklusiv Styrkelse af Civilsamfundets Råderum og Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat til Små Indsatser, Medborgerindsats, Udviklingsindsats, Støtte til Samfinansiering,Engagementspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets råderum  dansk / engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat til Støtte til Ansøgningsproces engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning dansk / engelsk / spansk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuide to convert from old to new budgetformats

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifEngagementspuljen  - ekstra hjælp til udfyldelse af budgettet

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat dansk

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat konceptnote (new format for 2023 will follow)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuide to Programme Concept Note Budget Preparation (new format for 2023 will follow)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifProgramme budget format Nov 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuide to Programme Budget Nov 2021

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Honorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand 2021

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2021

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres organisation har eller søger om at få. 

Dette gælder dog ikke CISUs Oplysningspulje 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: Op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr. engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.  engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.     engelsk 

For at ansøge CISUs puljer, skal organisationen have et årsregnskab, der er underkastet revision. Årsregnskabet uploades via Vores CISU.

 

Krav til årsregnskabet på ansøgningstidspunktet:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gif Årsregnskabet skal revideres af en godkendt registreret revisor, men kan også udføres af en foreningsvalgt ikke-faguddannet revisor. Hvis sidstnævnte er tilfældet, skal revisor opfylde almindelige habilitetskrav, dvs. at der ikke må foreligge omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes uafhængighed. Revisor kan godt være medlem af foreningen, men må ikke være en del af bestyrelsen.   

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifÅrsregnskabet skal underskrives af revisor samt af organisationens tegningsberettigede. Enten i dokumentet eller ved elektronisk underskrift. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifÅrsregnskabet skal som minimum indeholde a) en resultatopgørelse med indtægter og udgifter og b) en balance, hvor egenkapitalen fremgår.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifCISU skal af årsregnskabet kunne se, at foreningen har minimum 50 betalende medlemmer eller økonomiske bidragsydere. Hvis det ikke fremgår af årsregnskabet, skal foreningen på anden vis kunne dokumentere det. Eksempelvis med en medlemsliste samt en bankudskrift der viser indbetaling af kontingent.

 

Der er ikke krav om at årsregnskabet indeholder en påtegning eller at der er foretaget forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision.        

Når I har en bevilling

Når I har fået en bevilling fra CISU skal I efterleve en række krav til forvaltningen af bevillingen. Disse krav fremgår af forvaltningsvejledningen.

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af bevillinger fra Civilsamfundspuljen  dansk / engelsk spansk

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af bevillinger fra Engagementspuljen dansk / engelsk (uploades snart)

 

Oplysningspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer findes ingen forvaltningsvejledning for CISUs Oplysningspulje. Det er indeholdt i retningslinjerne for puljen.

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af Programmer engelsk.

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

Når du har modtaget en mail fra CISU med en bevillingskontrakt, skal du gøre følgende:

 

 1. Underskriv kontrakten og gem den i eget system
 2. Find nu den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den
 3. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen
 4. Find ’Kontrakt’ på listen og tryk på den
 5. Upload kontrakt
 6. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Det er altid en god ide at lave en samarbejdsaftale med sin partner. For bevillinger over 200.000 kr. er det et krav, at der laves en samarbejdsaftale mellem den danske organisation og den/de lokale samarbejdspartnere. For bevillinger over 400.000 kr. er det desuden et krav, at I indsender en kopi af underskrevet samarbejdsaftale via Vores CISU. 

 

Læs mere om krav til samarbejdsaftale i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje.

 

Hent forslag til disposition med bl.a. forslag til indhold og opbygning af samarbejdsaftalen på dansk, engelsk, spansk og fransk.

 

Vigtige pointer om samarbejdsaftaler:
 

Samarbejdsaftalen bør afspejle gensidigheden i partnerskabet. Derfor der det vigtigt, at samarbejdsaftaler beskriver ansvar og forpligtelser såvel som rettigheder for alle parter, f.eks.:

 

Den danske organisation har krav på at kunne føre tilsyn med projektet, og den lokale partnerorganisation er forpligtet til at tage imod de danske tilsynsbesøgende. Men omvendt kan det også indføres, at den danske organisation er forpligtet til at tage hensyn til partnerens planlægning og melde besøget ud i god tid, eller at datoerne for besøget planlægges i fællesskab.

 

Alle parter kan opsige samarbejdet med fx 3 måneders varsel. Den danske organisation har ret til at opsige samarbejdet øjeblikkeligt, hvis det drejer sig om brud på aftalen. Der kan alligevel opstå situationer, som f.eks. kan omhandle samarbejdsproblemer mellem den lokale partner og en dansk udsendte eller projektkoordinator. Det kan være hensigtsmæssigt at indføre mekanismer for klager, konflikthåndtering og mægling, således at den lokale partner har ret til bringe nogle ubehagelige emner op indenfor nogle på forhånd aftalte rammer.

 

Udenrigsministeriet kræver, at alle samarbejdsaftaler indeholder følgende klausuler:

 

Anti-korruptions klausul:

”No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs”.

 

PSEAH-klausul:

 The parties agree to actively prevent sexual exploitation, abuse and harassment (PSEAH), and to ensure, in the best possible way, that the intervention is carried out in an environment free of all kinds of exploitation, abuse and harassment, sexually or otherwise, especially in the case of particularly vulnerable groups.”

 

Sådan uploader I samarbejdsaftalen på Vores CISU

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 3. Find 'Samarbejdsaftale' på listen og tryk på den.
 4. Upload samarbejdsaftalen
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 

Alle anmodninger skal indsendes via Vores CISU

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Nyt budgetformat:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, periode og/eller budget dansk / engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeark til ændringsanmodning dansk / engelsk

 

Gammelt budgetformat:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, periode og/eller budget dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeark til ændringsanmodning

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, periode og/eller budget dansk / engelsk (uploades snart)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeskema til anmodning om budgetændringer

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer er intet format til ændringsanmodninger. Sendes i Word via Vores CISU

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats og/eller budget

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Sådan uploader I anmodningen:

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den
 2. Tryk på ’Opret ændringsanmodning’ nederst på siden
 3. Vælg hvilken salgs anmodning, der er tale om (periodeændring, budgetændring og/eller andet)
 4. Upload ændringsanmodningen (husk at bruge det rigtige format for den pågældende pulje)
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Alle anmodninger skal indsendes via Vores CISU

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Sådan uploader I anmodningen: 

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på ’Ind- og Udbetalinger’ øverst på skærmen.
 3. Tryk på ’Send udbetalingsanmodning’ nederst på siden.
 4. Indtast beløb og bankoplysninger og upload udbetalingsanmodningen (husk at bruge det rigtige format for den pågældende pulje).
 5. Tryk ”Send anmodning”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU. Dokumenterne uploades på Vores CISU

 

Læs mere om kravene til årsregnskab i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifNote der skal indsættes i foreningens årsregnskab

 

Sådan uploader I årsregnskabet: 

 

 1. Find den eller de bevillinger, hvor din organisation skal uploade organisationsregnskab under ”Bevillinger” på Vores CISU og tryk på den. Du kan se et overblik over deadlines under ”organisation” og ”overblik”.
 2. Tryk på ”milepæle” øverst på skærmen.
 3. Find ”organisationsregnskab” på listen og tryk på den. Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige deadline. For nogle bevillinger skal der nemlig uploades regnskaber i flere år (f.eks. et i 2020 og et i 2021).
 4. Under ”Sidste regnskab” kan du se det seneste organisationsregnskab, der er uploaded.
 5. Tjek, om det er det korrekte regnskab, og om alt er uploaded. Det er altid det sidst godkendte regnskab, der skal uploades. F.eks. er det årsregnskab- og beretning for 2019, der skal uploades til deadlines i 2020.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 

Der er nu to muligheder;

 

Mulighed 1: Det er det rigtige regnskab, der er uploaded:

 1. Tryk ”Send” nederst på siden.
 2. Husk at gøre det for alle bevillinger, som har deadline. Det er nemlig sådan, at regnskabet bliver knyttet til en bevilling, og det bliver registreret som afleveret.
 3. Nu ved CISUs forvaltere, at regnskabet er klar til at blive gennemgået.

 

Mulighed 2: Det er IKKE det rigtige regnskab, der er uploaded:

 1. Tryk på ”Upload/rediger regnskab” nederst under ”Upload senest godkendte organisationsregnskab”
 2. Du kommer nu over til siden om stamdata for din organisation.
 3. Find boksen ”Regnskabstal og organisationsregnskab”
 4. Tryk ”Tilføj” nederst i boksen.
  • Indsæt periode for senest godkendte regnskabsperiode og indberettet dato (dagsdato).
  • Upload årsregnskab.
  • Upload årsrapport/beretning (narrativ rapportering – ikke kun den økonomiske beretning) samt protokollat (hvis det er et krav – jf. forvaltningsvejledning).
  • Hvis regnskab, mellemregnskab og beretning er i tre særskilte dokumenter samles de i en pdf – det kan i f.eks. gøre ved brug af programmet: https://smallpdf.com/da/merge-pdf.
  • Indsæt tal for ”Egen finansiering”, ”Offentlig finansiering” og ”Total omsætning”.
  • Tryk "Gem ændringer" nederst på siden.
 5. Gå tilbage til bevillingen, milepæl, organisationsregnskab og gennemfør nu ”Mulighed 1".

Hvis jeres indsats løber over mere end 12 måneder, skal den danske organisation deltage i en erfaringsudvekslingsworkshop. 

 

Formålet med workshoppen er at: 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOrganisationerne reflekterer over egne indsatser- udfordringer som muligheder; 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOrganisationer lærer af sine egne og af andres erfaringer;

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStyrke netværket mellem organisationerne.

 

Formatet for erfaringsudveksling

Hver deltagende organisation bliver bedt om at forberede én udfordring eller problemstilling, som I har oplevet i gennemførelsen af den konkrete indsats, eller som I står med lige nu.

 

Hver organisation forbereder et lille oplæg om indsatsen/aktiviteten med særlig fokus på udfordringen/problemstillingen. I vil få sparring, idéer og inspiration fra de øvrige deltagere (og fra CISUs rådgivere) på netop denne udfordring.

 

Praktiske informationer

CISU sender en indbydelse til workshoppen direkte til kontaktpersonen for indsatsen. I har mulighed for at vælge mellem flere datoer. De medlemmer af den danske organisation, der deltager i en workshop, forventes at have et tæt kendskab til indsatsen.

 

Erfaringsudvekslingsworkshoppene bliver gennemført i hverdage mellem 15.30 og 19.30 i både København og Aarhus. 

Bevillingshavere har pligt til straks (dvs. senest 14 dage efter hændelsen) at rapportere til CISU, hvis:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget. 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer opstår væsentlige problemer i forhold til modtagerlandets myndigheder, til partnerorganisationen eller til udsendte medarbejdere. 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer konstateres begrundet mistanke om tyveri, bedrageri, korruption eller anden misbrug af midlerne.

 

Dette skema skal benyttes til indrapportering af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk engelsk)

 

CISU er forpligtet til at videresende indberetningen til Udenrigsministeriet. I forlængelse af CISUs anti-korruptionspolitik vil konstaterede sager om korruption og misbrug desuden blive offentliggjort i kort form her på hjemmesiden.

Hvis den danske organisation udarbejder pressemateriale eller andet offentligt materiale om den bevilgede indsats, skal det synliggøres, at indsatsen er støttet af CISU. Kravet om synliggørelse gælder ikke for de lokale partnere. 

 

Download CISU logo

CISU logo - dansk
CISU logo - engelsk
 

Spørg os hvis I er i tvivl

Hvis I er i tvivl om, hvordan I kan synliggøre CISU er I meget velkomne til at kontakte CISUs kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk.  

CISU's Financial Checklist bruges af CISU, når medarbejdere er på tilsyn hos danske organisationer og deres partnere. 

 

Mango's Health Check fra Humentum kan anvendes til at give indblik i den finansielle styring i mindre organisationer. Værktøjet kan benyttes til selvevaluering og/eller ved partnerbesøg, som supplement til andre værktøjer. 

 

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.

Afrapportering

For indsatser med en varighed på 24 måneder eller derover skal der indsendes en statusrapport halvvejs i perioden. Det gælder dog ikke indsatser under CISUs Oplysningspulje.  

 

Læs mere om kravene til statusrapport og statussamtale i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Statusrapporten uploades via Vores CISU.

 

Civilsamfundspuljen

Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser danskengelsk

Støtte til Samfinansiering følger den rapporteringsform, som hoveddonor for indsatsen foreskriver. 

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Intet krav om statusrapport eller statussamtale.

 

Engagementspuljen

Forberedelse til statussamtale dansk / engelsk (uploades snart)

 

CISUs Oplysningspulje

Der er ikke krav om statusrapport eller statussamtale

 

Programmer

Krav om årlig statusrapport. Der er intet CISU format men krav til indhold. Se kravene i forvaltningsvejledningen til programmer s. 8. 

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Sådan uploader I statusrapporten: 

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 3. Find 'statusrapport' på listen og tryk på den.
 4. Upload statusraporten
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Når indsatsen er afsluttet, skal I udarbejde en afsluttende rapport for bevillingen. 

 

Læs mere om kravene til den afsluttende rapport i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Den afsluttende rapport uploades via Vores CISU.

 

Civilsamfundspuljen

Små Indsatser dansk / engelsk

Medborgerindsatser dansk / engelsk

Udviklingsindsatser  dansk / engelsk

Støtte til Ansøgningsproces dansk / engelsk

Støtte til Samfinansiering: Den afsluttende rapport, der er sendt til hoveddonor, sendes til CISU.

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Afsluttende rapport dansk / engelsk

 

Engagementspuljen

Afsluttende rapport dansk engelsk 

 

CISUs Oplysningspulje

Afsluttende rapport dansk

 

Programmer

Afsluttende rapport  engelsk

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Sådan uploader I den afsluttende rapport i Vores CISU

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 3. Find 'afsluttende rapport' på listen og tryk på den.
 4. Upload den afsluttende rapport
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Når indsatsen er afsluttet, skal I indsende et revideret afsluttende regnskab for bevillingen.  Programmer skal desuden indsende et årligt revideret regnskab. 

 

Læs mere om kravene til det afsluttende regnskab i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Det afsluttende regnskab uploades via Vores CISU.

 

Civilsamfundspuljen inkl. Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Små Indsatser, Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum - Format A , Format B , Format C

Støtte til Ansøgningsproces - Format A , Format B , Format C (under udarbejdelse)

Støtte til Samfinansiering: Den afsluttende rapport, der er sendt til hoveddonor, sendes til CISU. Resultatopgørelsen i CISUs format til afsluttende regnskab (link) skal udfyldes og vedlægges det reviderede regnskab. 

Hjælpeark til afsluttende regnskab - Format A , Format B , Format C

 

Hvilket format skal I bruge?

Format A - til bevillinger, der har slutdato i 2021.

Format B - til bevillinger, der er startet før 1. september 2021 og slutter efter 31. december 2021.

Format C - til bevillinger, der er startet efter 1. september 2021.

Læs mere i vejledning til regnskabsformaterne

 

Engagementspuljen

Format til afsluttende regnskab - Format A , Format B , Format C

Hjælpeark til afsluttende regnskab - Format A , Format B , Format C

 

Hvilket format skal I bruge?

Format A - til bevillinger, der har slutdato i 2021.

Format B - til bevillinger, der er startet før 1. september 2021 og slutter efter 31. december 2021.

Format C - til bevillinger, der er startet efter 1. september 2021.

Læs mere i vejledning til regnskabsformaterne

 

CISUs Oplysningspulje

Format til afsluttende regnskab  dansk

 

Programmer

Årligt programregnskab (word) (punkt A-D)

Årligt programregnskab (excel) (punkt E-F)

NB: Begge formater skal udfyldes og bør samles i ét fælles dokument, som underskrives af bevillingshaver og revisor. 

 

DERF - Den Danske Nødhjælpspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAlle relevante formater og vejledninger til DERF kan findes her

 

Øvrige dokumenter

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

 

Sådan uploader I det afsluttende regnskab: 

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 3. Find 'afsluttende regnskab' på listen og tryk på den.
 4. Upload det afsluttende regnskab
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Revisionen af det afsluttende regnskab skal udføres efter forvaltningsvejledningen for den respektive pulje samt efter Udenrigsministeriets revisionsinstrukser for bevillinger under eller over kr. 500.000, afhængig af bevillingens størrelse.

 

Dette gælder dog ikke bevillinger fra CISUs Oplyningspulje. 

 

Læs mere om kravene til regsnkab og revision i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje

 

UMs revisionsinstruks og tjekliste:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUMs revisionsinstruks for bevillinger på kr. 500.000 og derunder dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUMs revisionsinstruks for bevillinger over kr. 500.000 dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifTjekliste til brug ved revision af bevillinger på kr. 200.000 og derunder

 

Revisionen af bevillinger på kr. 200.000 eller derunder foretages af en revisor, der er udpeget af CISU til at varetage opgaven. Læs mere om processen i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Kontaktoplysninger på den CISUs-udpegede revisor: 

 

Ernst & Young P/S Att.: Thomas Lyck

Værkmestergade 25, Postboks 330, 8000 Aarhus C

Mobil: 25 29 46 05, e-mail: Thomas.Lyck@dk.ey.com

Hvis jeres bevilling er over 2 mio. kr., er det et krav, at der foretages en ekstern evaluering af indsatsen.

 

Den eksterne evaluering sendes sammen med den afsluttende rapport senest seks måneder efter indsatsens afslutning. I den afsluttende rapport skal I forholde jer til evalueringens fund og anbefalinger.

 

Evalueringen uploades via Vores CISU.

 

Evalueringen skal leve op til Udenrigsministeriets minimumskrav:

 

Være uafhængig: Evalueringen skal udføres af en ekstern, uafhængig person. Der kan således ikke opnås støtte til evalueringer, hvor organisationens ansatte, medlemmer eller andre involverede i aktiviteterne udfører evalueringen. Men man må gerne sætte midler af til understøttelse af den eksterne evaluering.

 

Indeholde overvejelser i forhold til DACs evalueringskriterier: Relevans af aktivitetens formål, efficiens af ressourcer i forhold til resultat, effektivitet i forhold til opfyldelse af mål, aktiviteternes direkte og indirekte effekt samt aktiviteternes bæredygtighed. Det vil dog ikke i alle tilfælde være relevant at inddrage alle kriterierne, men det er vigtigt, at organisationen klargør, hvorfor nogle inddrages og andre udelades.

 

Være offentligt tilgængelig på den danske organisations hjemmeside. Organisationen skal desuden indsende evalueringen til CISU samt informere CISU, når evalueringen foreligger på hjemmesiden.

 

Sådan uploader I evalueringen: 

 

 1. Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 2. Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 3. Find 'evaluering' på listen og tryk på den.
 4. Upload evalueringen
 5. Tryk ”Send”

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)