ForsidePuljerHent formater, vejledninger og retningslinjer

På denne side kan jeres organisation og jeres partnere finde formater, vejledninger og retningslinjer som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Når I søger en bevilling

Inden I ansøger en af CISUs puljer bør I gøre jer bekendt med retningslinjerne for puljen. Brug altid den nyeste version af retningslinjerne, der ligger her: 

 

Civilsamfundspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Civilsamfundspuljen dansk / engelsk / spansk 
http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Kapacitetsanalalyse dansk 

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinier til Styrkelse af Civilsamfundets Råderum dansk / engelsk (addendum 3.0 til Civilsamfundspuljens retningslinjer)

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Engagementspuljen dansk engelsk 

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for CISUs Oplysningspulje dansk

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Støtte til Program version 2.0 dansk / engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOversigt over ændringer i retningslinjer og vurderingskriterier version 2.0 

 

Vær opmærksom på at Civilsamfundspuljens generelle retningslinier (s. 1-18) også er grundlag for Programmer, og derfor skal være kendt viden for program ansøgere.

Inden I indsender en ansøgning, skal stamdata om den ansøgende danske organisation og jeres partner være udfyldt på Vores CISU. Det gælder dog ikke for ansøgninger til CISUs Oplysningspulje. 

 

Læs mere om hvordan I udfylder stamdata herVores CISU Q&A

Alle ansøgninger skal uploades via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU. Ansøgningen skrives på enten dansk eller engelsk. Den spanske oversættelse er hjælp til skriveprocessen for spansktalende partnere. 

 

Læs mere om ansøgningsprocessen her: Vores CISU Q&A samt i retningslinjerne for den respektive pulje.

 

Civilsamfundspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSmå Indsatser dansk / engelsk / spansk 

OBS: Det er muligt at søge Små Indsatser på video. En videoansøgning må være 10 minutter lang og skal svare på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsformatet. Se eksempel på videoansøgning her. Ansøger skal uploade videoansøgning på siden https://upload.cisu.dk Brugernavn: upload. Password: Suwiju94.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser dansk / engelsk​ / spansk  

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til Samfinansiering dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til Ansøgningsproces dansk / engelsk / spansk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifKapacitetsanalyse: ansøgningsformat / standard samarbejdsaftale / standardkontrakt / standardformat for TOR

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat dansk / engelsk (Bruges både til Råderumsindsatser og Råderumssupplement) 

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat op til 200.000 kr. dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat over 200.000 kr. dansk / engelsk

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnsøgningsformat dansk 

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 1 Vurderingskriterier

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 2 Midterm review format. For igangværende programorganisationer er der ikke krav om midterm review. Krav om midterm review gælder for nye programbevillinger fra 2022 og fremefter.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 3 Guidance note ToC og results framework

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 4 Tidsplan 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 5 Format Programdokument

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBilag 6 Konceptnote format

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat ToR CapApp of programme 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat ToR Review of programme 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFormat Track Record Dokument (TRD) 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til programansøgning 

Forside til ansøgningen skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og ledende partner. Hvis flere partnere er tilknyttet ansøgningen, skal partnere med budgetansvar underskrive forsiden. Der må gerne uploades en forside for hver partner. 

 

Underskrevet forside uploades via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU

 

Læs mere om ansøgningsprocessen herVores CISU Q&A

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfunds Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

CISUs oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgning

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til programansøgning

Budgetformatet skal udfyldes og uploades som excel-fil via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU.

 

Formatet udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er kun en hjælp til oversættelse.

 

Læs mere om ansøgningsprocessen herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat til Små Indsatser, Medborgerindsats, Udviklingsindsats, Støtte til Samfinansiering og Styrkelse af Civilsamfundets råderum  dansk / engelsk / spansk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat til Støtte til Ansøgningsproces dansk / engelsk / spansk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning dansk / engelsk / spansk

 

Engagementspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat dansk / engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning dansk / engelsk 

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat dansk

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat konceptnote 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuide to Programme Concept Note Budget Preparation 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifProgramme budget format 2021

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuide to Programme Budget 2021

 

Honorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand 2021

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2021

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres organisation har eller søger om at få. 

Dette gælder dog ikke CISUs Oplysningspulje 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: Op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr. engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.  engelsk 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.     engelsk 

Når I har en bevilling

Når I har fået en bevilling fra CISU skal I efterleve en række krav til forvaltningen af bevillingen. Disse krav fremgår af forvaltningsvejledningen.

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af bevillinger fra Civilsamfundspuljen  dansk / engelsk spansk

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af bevillinger fra Engagementspuljen dansk / engelsk (uploades snart)

 

Oplysningspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer findes ingen forvaltningsvejledning for CISUs Oplysningspulje. Det er indeholdt i retningslinjerne for puljen.

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning om forvaltning af Programmer engelsk  (under opdatering)

Det er altid en god ide at lave en samarbejdsaftale med sin partner. For bevillinger over 200.000 kr. er det et krav, at der laves en samarbejdsaftale mellem den danske organisation og den/de lokale samarbejdspartnere. For bevillinger over 400.000 kr. er det desuden et krav, at I indsender en kopi af underskrevet samarbejdsaftale via Vores CISU. 

 

Læs mere om krav til samarbejdsaftale i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje.

 

Samarbejdsaftalen uploades via CISUs online ansøgningsmodul Vores CISU

 

Læs mere om upload af aftalen her Vores CISU Q&A

 

Hent forslag til disposition med bl.a. forslag til indhold og opbygning af samarbejdsaftalen på dansk, engelsk, spansk og fransk.

 

Vigtige pointer om samarbejdsaftaler:
 

Samarbejdsaftalen bør afspejle gensidigheden i partnerskabet. Derfor der det vigtigt, at samarbejdsaftaler beskriver ansvar og forpligtelser såvel som rettigheder for alle parter, f.eks.:

 

Den danske organisation har krav på at kunne føre tilsyn med projektet, og den lokale partnerorganisation er forpligtet til at tage imod de danske tilsynsbesøgende. Men omvendt kan det også indføres, at den danske organisation er forpligtet til at tage hensyn til partnerens planlægning og melde besøget ud i god tid, eller at datoerne for besøget planlægges i fællesskab.

 

Alle parter kan opsige samarbejdet med fx 3 måneders varsel. Den danske organisation har ret til at opsige samarbejdet øjeblikkeligt, hvis det drejer sig om brud på aftalen. Der kan alligevel opstå situationer, som f.eks. kan omhandle samarbejdsproblemer mellem den lokale partner og en dansk udsendte eller projektkoordinator. Det kan være hensigtsmæssigt at indføre mekanismer for klager, konflikthåndtering og mægling, således at den lokale partner har ret til bringe nogle ubehagelige emner op indenfor nogle på forhånd aftalte rammer.

 

Udenrigsministeriet kræver, at alle samarbejdsaftaler indeholder følgende klausuler:

 

Anti-korruptions klausul:

”No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs”.

 

PSEAH-klausul:

 The parties agree to actively prevent sexual exploitation, abuse and harassment (PSEAH)[1], and to ensure, in the best possible way, that the intervention is carried out in an environment free of all kinds of exploitation, abuse and harassment, sexually or otherwise, especially in the case of particularly vulnerable groups.”

 


[1] Sexual harassment is understood as any kind of unwanted verbal, non-verbal or physical behavior of a sexual nature with the aim or impact that a person’s dignity is violated, especially if it happens in a threatening, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. Sexual exploitation is understood as attempts or actual abuse of position of power to exploit a person’s vulnerability for sexual gain. This also applies to relationships where economic, social or political advantage is gained from another person on the basis of sexual exploitation. Sexual abuse can consist of either a threat of or actual physical abuse of a sexual nature.  

 

Alle anmodninger skal indsendes via Vores CISU

 

Læs mere om upload af anmodninger herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, periode og/eller budget dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeark til ændringsanmodning

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, periode og/eller budget dansk / engelsk (uploades snart)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeskema til anmodning om budgetændringer

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer er intet format til ændringsanmodninger. Sendes i Word via Vores CISU

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, indsatsperiode og/eller budget

Alle anmodninger skal indsendes via Vores CISU

 

Læs mere om upload af anmodninger herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

Engagementspuljen 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

 

Programmer

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om udbetaling af midler

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU.

 

Læs mere om kravene til årsregnskab i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje

 

Dokumenterne uploades på Vores CISULæs mere om upload af årsregnskab herVores CISU Q&A 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMellemregnskab - skal indsættes som note i foreningens årsregnskab

Hvis jeres indsats løber over mere end 12 måneder, skal den danske organisation deltage i en erfaringsudvekslingsworkshop. 

 

Formålet med workshoppen er at: 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOrganisationerne reflekterer over egne indsatser- udfordringer som muligheder; 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOrganisationer lærer af sine egne og af andres erfaringer;

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStyrke netværket mellem organisationerne.

 

Formatet for erfaringsudveksling

Hver deltagende organisation bliver bedt om at forberede én udfordring eller problemstilling, som I har oplevet i gennemførelsen af den konkrete indsats, eller som I står med lige nu.

 

Hver organisation forbereder et lille oplæg om indsatsen/aktiviteten med særlig fokus på udfordringen/problemstillingen. I vil få sparring, idéer og inspiration fra de øvrige deltagere (og fra CISUs rådgivere) på netop denne udfordring.

 

Praktiske informationer

CISU sender en indbydelse til workshoppen direkte til kontaktpersonen for indsatsen. I har mulighed for at vælge mellem flere datoer. De medlemmer af den danske organisation, der deltager i en workshop, forventes at have et tæt kendskab til indsatsen.

 

Erfaringsudvekslingsworkshoppene bliver gennemført i hverdage mellem 15.30 og 19.30 i både København og Aarhus. 

Bevillingshavere har pligt til straks (dvs. senest 14 dage efter hændelsen) at rapportere til CISU, hvis:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget. 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer opstår væsentlige problemer i forhold til modtagerlandets myndigheder, til partnerorganisationen eller til udsendte medarbejdere. 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDer konstateres begrundet mistanke om tyveri, bedrageri, korruption eller anden misbrug af midlerne.

 

Dette skema skal benyttes til indrapportering af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk engelsk)

 

CISU er forpligtet til at videresende indberetningen til Udenrigsministeriet. I forlængelse af CISUs anti-korruptionspolitik vil konstaterede sager om korruption og misbrug desuden blive offentliggjort i kort form her på hjemmesiden.

CISU's Financial Checklist bruges af CISU, når medarbejdere er på tilsyn hos danske organisationer og deres partnere. 

 

Mango's Health Check fra Humentum kan anvendes til at give indblik i den finansielle styring i mindre organisationer. Værktøjet kan benyttes til selvevaluering og/eller ved partnerbesøg, som supplement til andre værktøjer. 

 

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.

Afrapportering

For indsatser med en varighed på 24 måneder eller derover skal der indsendes en statusrapport halvvejs i perioden. Det gælder dog ikke indsatser under CISUs Oplysningspulje.  

 

Læs mere om kravene til statusrapport og statussamtale i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Statusrapporten uplodes på Vores CISULæs mere om upload af statusrapport herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen

Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser danskengelsk

Støtte til Samfinansiering følger den rapporteringsform, som hoveddonor for indsatsen foreskriver. 

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Intet krav om statusrapport eller statussamtale.

 

Engagementspuljen

Forberedelse til statussamtale dansk / engelsk (uploades snart)

 

CISUs Oplysningspulje

Der er ikke krav om statusrapport eller statussamtale

 

Programmer

Krav om årlig statusrapport. Der er intet CISU format men krav til indhold. Se kravene i forvaltningsvejledningen til programmer s. 8. 

Når indsatsen er afsluttet, skal I udarbejde en afsluttende rapport for bevillingen. 

 

Læs mere om kravene til den afsluttende rapport i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Den afsluttende rapport uploades på Vores CISULæs mere om upload af afsluttende rapport herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen

Små Indsatser dansk / engelsk

Medborgerindsatser dansk / engelsk

Udviklingsindsatser  dansk / engelsk

Støtte til Ansøgningsproces dansk / engelsk

Støtte til Samfinansiering: Den afsluttende rapport, der er sendt til hoveddonor, sendes til CISU.

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Afsluttende rapport dansk / engelsk

 

Engagementspuljen

Afsluttende rapport dansk engelsk 

 

CISUs Oplysningspulje

Afsluttende rapport dansk

 

Programmer

Afsluttende rapport  engelsk

Når indsatsen er afsluttet, skal I indsende et revideret afsluttende regnskab for bevillingen.  Programmer skal desuden indsende et årligt revideret regnskab. 

 

Læs mere om kravene til det afsluttende regnskab i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Regnskabet uploades på Vores CISULæs mere om upload af afsluttende regnskab herVores CISU Q&A 

 

Civilsamfundspuljen

Små Indsatser, Medborgerindsatser og Udviklingsindsatser: dansk

Støtte til Ansøgningsproces: dansk

Støtte til Samfinansiering: Den afsluttende rapport, der er sendt til hoveddonor, sendes til CISU. Resultatopgørelsen i CISUs format til afsluttende regnskab (link) skal udfyldes og vedlægges det reviderede regnskab. 

Hjælpeark til afsluttende regnskab

 

Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Afsluttende regnskab: dansk

Hjælpeark til afsluttende regnskab

 

Engagementspuljen

Afsluttende regnskab dansk / engelsk (uploades snart)

Hjælpeark til afsluttende regnskab

 

CISUs Oplysningspulje

Afsluttende regnskab  dansk

 

Programmer

Årligt programregnskab (word) (punkt A-D)

Årligt programregnskab (excel) (punkt E-F)

NB: Begge formater skal udfyldes og bør samles i ét fælles dokument, som underskrives af bevillingshaver og revisor. 

 

Øvrige dokumenter

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVideo: Guide til udarbejdelse af afsluttende CSP regnskab 

Revisionen af det afsluttende regnskab skal udføres efter forvaltningsvejledningen for den respektive pulje samt efter Udenrigsministeriets revisionsinstrukser for bevillinger under eller over kr. 500.000, afhængig af bevillingens størrelse.

 

Dette gælder dog ikke bevillinger fra CISUs Oplyningspulje. 

 

Læs mere om kravene til regsnkab og revision i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje

 

UMs revisionsinstruks og tjekliste:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUMs revisionsinstruks for bevillinger på kr. 500.000 og derunder dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUMs revisionsinstruks for bevillinger over kr. 500.000 dansk engelsk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifTjekliste til brug ved revision af bevillinger på kr. 200.000 og derunder: dansk.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVideo: Guide til revision af afsluttende regnskaber over og under 200.000 kr.

 

Revisionen af bevillinger på kr. 200.000 eller derunder foretages af en revisor, der er udpeget af CISU til at varetage opgaven. Læs mere om processen i forvaltningsvejledningen for den respektive pulje. 

 

Kontaktoplysninger på den CISUs-udpegede revisor: 

 

Ernst & Young P/S Att.: Thomas Lyck

Værkmestergade 25, Postboks 330, 8000 Aarhus C

Mobil: 25 29 46 05, e-mail: Thomas.Lyck@dk.ey.com

Hvis jeres bevilling er over 2 mio. kr., er det et krav, at der foretages en ekstern evaluering af indsatsen.

 

Den eksterne evaluering sendes sammen med den afsluttende rapport senest seks måneder efter indsatsens afslutning. I den afsluttende rapport skal I forholde jer til evalueringens fund og anbefalinger.

 

Dokumenterne uploades på Vores CISULæs mere om upload af dokumenter herVores CISU Q&A 

 

Evalueringen skal leve op til Udenrigsministeriets minimumskrav:

 

Være uafhængig: Evalueringen skal udføres af en ekstern, uafhængig person. Der kan således ikke opnås støtte til evalueringer, hvor organisationens ansatte, medlemmer eller andre involverede i aktiviteterne udfører evalueringen. Men man må gerne sætte midler af til understøttelse af den eksterne evaluering.

 

Indeholde overvejelser i forhold til DACs evalueringskriterier: Relevans af aktivitetens formål, efficiens af ressourcer i forhold til resultat, effektivitet i forhold til opfyldelse af mål, aktiviteternes direkte og indirekte effekt samt aktiviteternes bæredygtighed. Det vil dog ikke i alle tilfælde være relevant at inddrage alle kriterierne, men det er vigtigt, at organisationen klargør, hvorfor nogle inddrages og andre udelades.

 

Være offentligt tilgængelig på den danske organisations hjemmeside. Organisationen skal desuden indsende evalueringen til CISU samt informere CISU, når evalueringen foreligger på hjemmesiden.