ForsidePuljerIndberet uregelmæssigheder og korruptionIndberetning af ureglmæssigheder

Indberetning af problemer og uregelmæssigheder

Som det fremgår af retningslinjerne, har bevillingshavere i CISUs puljer pligt til straks (dvs. senest 14 dage efter hændelsen) at rapportere til CISU , hvis

  • Der opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget. 
  • Der opstår væsentlige problemer i forhold til modtagerlandets myndigheder, til partnerorganisationen eller til udsendte medarbejdere. 
  • Der konstateres begrundet mistanke om tyveri, bedrageri, korruption eller anden misbrug af midlerne.

Dette skema skal benyttes til indrapportering af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk / engelsk)

 

CISU er forpligtet til at videresende indberetningen til Udenrigsministeriet. I forlængelse af CISUs anti-korruptionspolitik vil konstaterede sager om korruption og misbrug desuden blive offentliggjort i kort form her på hjemmesiden.

 

Se oversigten her.