ForsidePuljerIntro til CISUs puljer

CISU forvalter på vegne af blandt andre Udenrigsministeriet en række puljer, som danske civilsamfundsorganisationer kan søge. De fleste indsatser skal ske i samarbejde med en lokal partnerorganisation i et udviklingsland.

Civilsamfundspuljen 
Civilsamfundspuljen er den største pulje i CISU. Den støtter indsatser, der udføres i samarbejde mellem danske organisationer og deres partnere og andre aktører i udviklingslande.

Puljen indeholder støtteformerne Små Indsatser, Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser, Støtte til Samfinansiering, Støtte til Ansøgningsproces, Kapacitetsanalyser og Program. 

Formålet med puljen er at gøre fattige og udsatte grupper i stand til selv at arbejde med forbedringer af de forhold, som de anser for vigtige, relevante og nødvendige, og som strukturelt og på længere sigt er med til at forbedre deres levevilkår i samfundet lokalt, nationalt og globalt. 

 

CISUs Oplysningspulje
CISUs Oplysningspulje giver danske organisationer mulighed for at lave oplysningsaktiviteter i Danmark. Aktiviteterne skal være til målgrupper i Danmark, men handle om forhold i lande, der kan modtage dansk udviklingsbistand.  I modsætning til CISUs øvrige puljer, skal man have været medlem af CISU i minimum et år eller have modtaget midler fra Civilsamfundspuljen, før man kan søge puljen.

 

Climate Change Adaptation Modality - CCAM
CCAM finansierer klimatilpasningsinterventioner, der understøtter, at fattige og sårbare grupper i udviklingslande bliver mere modstandsdygtige over for virkningerne af klimaændringer.

 

Engagementspuljen og OpEn
Formålet med Engagementspuljen og OpEn er i bredest mulige forstand at engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Det kan ske gennem lokale, nationale eller internationale initiativer. 

 

DERF - Den danske Nødhjælpspulje

Formålet med DERF er, at den reagerer hurtigt, effektivt og relevant med integritet og fleksibilitet på akutte humanitære krisesituationer med fokus på at yde nødhjælp til berørte befolkninger for at imødekomme presserende behov og forhindre yderligere tab af menneskeliv eller eskalering af lidelse.

Som medlem af CISU kan man altid søge rådgivning eller tage på fyraftenskurser, der kan hjælpe med at afklare, hvilken af CISUs puljer der er relevant for jer at søge. 

 

Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, kan få generel vejledning om puljerne og ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.

 

I kan læse mere om de forskellige puljer her på hjemmesiden eller i retningslinjerne for de specifikke puljer. 

CISUs puljer kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). De fleste indsatser skal foregå i samarbejde med én eller flere lokale partnere i udviklingslande

 

Kravene til den danske organisation varierer, afhængigt af hvilken pulje I vælger at søge. 

 

I bør derfor orientere jer om kravene i retningslinjerne for den secifikke pulje eller under afsnittet "Hvem kan søge puljen" 

denne side kan du læse om, hvordan du søger CISUs puljer.