ForsidePuljerStyrkelse af Civilsamfundets Råderum

OBS: støtteformen er lukket, da alle midler er bevilliget. I kan stadig søge om indsatser der målretter sig mod det indskrænkede civilsamfundsrum under Civilsamfundspuljen.

Formålet med støtteformen er at styrke modstandsdygtige og uafhængige civilsamfund i det globale syd, hvor civilsamfundets råderum er blevet indskrænket og menneskerettighedsovertrædelser og restriktioner som konsekvens af COVID-19-pandemien øges. Formålet skal opnås gennem kapacitetsudvikling og/eller fortalervirksomhed for proaktivt at imødegå overtrædelser, restriktioner og tilbageslag for menneskerettighederne, f.eks. hvad angår forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ytringsfrihed, retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, organisationsfrihed og faglige rettigheder og pressefrihed.

Hvis du er interesseret i erfaringer og læringer fra de igangværende bevillinger, så tag kontakt til rådgiver Anders Reimers Larsen på arl@cisu.dk. 

Vi vil hen mod slutningen af 2022 have et online læringsrum, hvor forskelligt materiale vil være tilgængeligt til projektudvikling. 

I 2023 opstarter CISU en fagligt netværk omkring dette tema. Indtil da, henviser vi til Globalt Fokus arbejdsgruppe omkring Civic Space. 

 

NB - the modality can no longer be applied for. You can still apply for projects that focus on shrinking civic space in our overall Civil Society Fund.

Objective of Rebuilding Civic Space modality

The Rebuilding Civic Space modality aims to strengthen resilient and independent civil societies in the Global South, which has experienced a shrinking civic space, including worsening human rights violations and restrictions as a consequence of the COVID-19 crisis. This objective is pursued by means of capacity development and/or advocacy to proactively resist violations, restrictions and human rights setbacks, in e.g. the freedoms of peaceful assembly, association, expression; and freedom of thought, conscience and religion; fundamental principles and rights at work as well as freedom of the media. 

If you are looking for experience and learning from the ongoing interventions, please reach out to advisor Anders Reimers Larsen at arl@cisu.dk. 

Ultimo 2022, we will open up an online learning site where you can find relevant materials for your project development. 

CISU will in 2023 gather grant holders and other members in a thematic network. In the meantime, we are referring to the Civic Space Working Group at Global Focus.