ForsideRådgivningHvad kan man få råd om?

 

Hvad kan man få rådgivning om i CISU?

Rådgivningens formål er at hjælpe medlemsforeningerne videre – at styrke jeres indsats med udgangspunkt i jeres egne værdier, mål og erfaringer. Vi giver jer ikke en facitliste – men I kan få sparring, udviklingsfaglige input og konkrete redskaber og metoder til at støtte jer og jeres partner(e) i det fælles udviklingssamarbejde. Inden rådgivningen aftaler I med rådgiveren, hvad det mere præcist er, I gerne vil have fokus på i rådgivningen samt hvilke dokumenter, der vil være relevante at læse.

 

Vores styrker og begrænsninger

CISUs spidskompetencer er, at sætte jer i stand til at kombinere og forstå de forskellige hensyn under Civilsamfundsstrategien samt den generelle udviklingspolitiske ramme. Derudover har vi solide erfaringer med mange af de udfordringer, man typisk støder på ved etableringen af et partnerskab, udarbejdelse og implementering af projekter. Tilsammen har vi et solidt landekendskab samt mange kompetencer inden for forskellige udviklingstemaer.

 

Vi har derimod IKKE ekspertviden på samtlige udviklingsfaglige temaer (miljø, mikrofinans, HIV/AIDS osv.) og heller ikke detaljeret viden om samtlige lande. Men vi kan ofte hjælpe jer videre til personer eller organisationer, som har denne specialviden.

 

I kan blandt andet få rådgivning om følgende emner:

 

 • Fortæl om jeres forenings ønsker og forventninger til et medlemskab i CISU.
 • Hør om, hvad jeres forening kan bruge CISU til.

 

Formålet med introrådgivninger er at sikre, at CISU er i  'øjenhøjde' med medlemsorganisationerne og deres forventninger og ønsker til et CISU medlemskab. CISU får til gengæld mulighed for at oplyse om vores puljer og læringstilbud såsom kurser og rådgivning. 

 

Introrådgivning er for nye medlemmer af CISU, men kan også tilbydes til medlemsorganisationer, som ikke har været i kontakt med CISU længe, eller som har oplevet stor udskiftning i foreningens personer. 

 

 • Er der brug for en ny forening? Eller skal vi gå sammen med en allerede eksisterende forening?
 • Hvad skal vores nye forening bidrage med?
 • Hvis I vælger at starte en ny forening og gerne vil vide mere om vedtægter, bestyrelse, roller, ansvar, mm. kan I også med fordel læse folderen: Når I stifter en forening udgivet af Center for Frivilligt Social Arbejde.
 • Strategiudvikling
 • Bestyrelsesarbejde og styrkelse af bestyrelse
 • Hvervning af medlemmer
 • Hvervning og fastholdelse af frivillige
 • Generationsskifte i organisationen
 • Udnyttelse af de frivilliges kompetencer og ressourcer

Vi kan tilbyde hele- og/eller halvdags arrangementer målrettet jeres organisation hvor CISUs rådgivere faciliterer en proces for bestyrelse, ansatte og frivillige.

I kan til enhver tid under implementeringen af et projekt eller program søge rådgivning i forhold til konkrete spørgsmål og problemstillinger, I måtte støde på.

 • MEL i forhold til projekter og programmer
 • MEL på organisatorisk plan
 • MEL metoder
 • Samarbejdsaftaler (I kan også hente inspiration til dette her)
 • Udfordringer i partnerskabet
 • Partnerskabsworkshop og fælles strategiforløb
 • Partnerskaber med andre aktører – f.eks. fra den private sektor, uddannelsesinstitutioner, tænke tanke, m.fl.

Medlemsorganisationer i CISU kan få rådgivning af vores team af rådgivere, der alle har bred projekt- og udviklingserfaring. Erfaringen viser, at sandsynligheden for, at I får godkendt en ansøgning i CISUs puljer, er markant større, hvis I på forhånd har fået rådgivning i CISU, men omvendt er rådgivning i sig selv ingen garanti for bevilling.


I kan få rådgivning på alle stadier i projektforløbet. Lige fra den tidlige idéfase og afpudsning af projektforslaget, opstart, implementering, monitorering og evaluering. Når vi rådgiver i forbindelse med konkrete projektforslag, tager vi udgangspunkt i følgende:

 

 • Jeres egen og jeres partner(es) erfaringer – al rådgivning tager udgangspunkt i at afstemme jer og jeres partner(es) erfaringer og kapacitet med de planer og ambitioner I har for samarbejdet;
 • Ligger projektets fokus inden for den pågældende puljes retningslinjer?
 • Der vil ofte blive kigget på partnerskabet, målgruppen og det lokale ejerskab, projektets sammenhæng, relevans og forventede resultater, projektets bæredygtighed og effekt samt projektets omkostningsniveau.  

 

Afslag på projektansøgning

Hvis I får afslag på en ansøgning, kan det være en god ide at diskutere afslaget og projektet med os, inden I søger igen. Vi kan hjælpe med at udvikle og tilpasse jeres projekt, så det opfylder kravene.

 

Ansøgning til programaftale

Under Civilsamfundspuljen er der mulighed for at søge en programaftale, som giver mulighed for en flerårig aftale. Det gælder dog kun erfarne organisationer med en projektportefølje over 3 mio. kr. per år og som har et særligt strategisk fokus for deres arbejde. Læs mere her.

 

I kan læse mere om de forskellige puljer gennem disse links:

CISU opdaterer sig løbende om alternative muligheder for fundraising. På CISUs hjemmeside kan I finde mere information om en række andre fundraising muligheder, fx:

 • Udlodningsmidler (Tips & Lotto puljer)
 • Puljer under Danida, EU og Globalt Fokus
 • Støtte til oplysning og kulturudveksling
 • Støtte fra private fonde og virksomheder
 • Bidrag fra privatpersoner
 • International funding muligheder

Læs mere om fundraising her

Efter aftale kan vi tilbyde at udvide rådgivningen til at være et møde eller en workshop med fx bestyrelse og aktivister
Medlemsundersøgelser af CISUs rådgivning